Juli 2021 - Varma luftmassor dominerade men kyligare avslut

Juli 2021 dominerades av varma luftmassor och det var först under de avslutande dygnen som det blev en mer markant temperatursänkning över södra Sverige. I norra Sverige var det även i mitten av månaden en veckolång period med svalt och blåsigt väder. Vissa dagar förekom kraftiga åskskurar, men i främst östra och norra Sverige blev månaden som helhet torr.

Uppdaterad   3 augusti 2021

 

Detta är en preliminär version eftersom samtliga stationer ännu inte kommit in och granskats. Uppdateringar sker löpande.

Temperatur - Varmast i sydost

Varma luftmassor dominerade under juli 2021 och i främst sydöstra delarna av landet blev det på en del håll en av de fem varmaste julimånaderna.

I södra Sverige fick man trots en del portioner svalare luft ingen egentlig temperatursänkning förrän under månadens sista dagar. I norra Sverige hade man däremot en lite längre sammanhängande period mellan den 16 och 24 juli med svalt och tidvis blåsigt väder. Detta till trots fick dock hela Sverige en månadsmedeltemperatur över normalvärdet för referensperioden 1991-2020.

Månadens högsta temperatur rapporterades från Stockholm med 33,1° den 15 juli och den lägsta från Latnivaara i norra Lappland med -0,7° den 24 juli.

Tropiska nätter förekom på många håll vid främst Götalands och Svealands kuster. Den ljummaste natten var i Falsterbo i Skåne med 21,9° den 16 juli.

Våren 2021 - Få rejäla värmeperioder

Uppdaterad   1 juni 2021

Våren 2021 blev sammantaget i allmänhet en ytterst ordinär historia temperaturmässigt med få längre perioder med värme. Kyligt väder i slutet av april och början av maj gjorde att den meteorologiska sommaren etablerade sig i landet först den 9 maj vilket är det senaste ankomstdatumet sedan 1997. Samtidigt noterades den lägsta majtemperaturen sedan 1999 i landet. Nederbördsmässigt blev det i söder en blöt eller lokalt extremt blöt vår med några nya rekord.

Temperatur

Temperaturen under våren blev i princip normal i hela landet utifrån den nya normalperioden 1991-2020. Vårens preliminärt högsta temperatur uppmättes den 30 maj då Östmark-Åsarna i västra Värmland rapporterade 28,5°. Vårens lägsta temperatur på -31,1° uppmättes den 10 mars i Älvsbyn i Norrbotten samt Malå i Lappland. Samma morgon var det på sina håll under -10° i inre Götaland.

Elmarknaden just nu: De låga elpriserna kan dröja

Under april månad har det blåst mycket, vilket varit positivt för vindkraften som levererat på en hög nivå. Det torra väderläget under månaden gör dock att vårfloden förmodas starta senare och vara svagare. Det påverkar elpriset i maj som just nu ser ut att vara högre än ifjol.

– Månaden har bjudit på ett riktigt aprilväder, från rejäla toppar till temperaturer långt under det normala. Allteftersom vi närmar oss sommaren kommer efterfrågan på el att succesivt sjunka och då antas även elpriset följa med nedåt, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Spotpriset för april väntas bli 32 öre/kWh för elområde 3, att jämföras med ifjol då medelspotpriset var så lågt som 9,80 öre/kWh.

Fyllnadsgraden i vattenmagasinen ligger fortsatt på en hög nivå, men den hydrologiska balansen har börjat sjunka med anledning av att det både regnat och snöat mindre än vanligt. Detta påverkar även vårfloden som förväntas bli svagare än ifjol. Kärnkraften levererar enligt plan och det har stundvis blåst kraftigt under april så andelen vindkraft i systemet har varit stor. Den 21 april var exempelvis vindkraften det allra största produktionsslaget i Sverige med 33,5 procent av landets totala energiproduktion.

Bränslepriserna, på olja, kol, gas och utsläppsrätter, ligger fortsatt högt där bland annat priserna på utsläppsrätterna slagit prisrekord nästintill varje vecka under april månad.

– Det förväntade låga tillrinningen till vattenmagasinen, de höga priserna på bränslen i Europa och det osäkra väderläget ger oss ett varierat elpris. Att välja ett fast avtal med Bytesrätt ger dig kontroll över vad du betalar per månad och du kan, om elpriset går ner, teckna om elavtalet till det lägre elpriset, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.                               

Spotpriset april 2021 2020
Elområde 1, Norra Sverige Ca 25 öre/kWh 5,58 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige Ca 25 öre/kWh 5,58 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige Ca 32 öre/kWh 9,80 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige Ca 42 öre/kWh 14,97 öre/kWh

 Se dagsaktuella elpriser på rörligt elpris

Mer om elmarknaden:
Privat: Om elmarknaden just nu 
Företag: Om elmarknaden just nu

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Så vill Vattenfall göra för att minska egna och andras klimatutsläpp

Klimatförändringen är visserligen en av vår tids största utmaningar, men det innebär också möjligheter till kreativa och innovativa lösningar. Vattenfall har ett bra utgångsläge för att ta sig an dessa möjligheter och minska både egna och andras koldioxidutsläpp.

Vattenfalls mål att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation innebär att man gör stora investeringar i fossilfri energi och fasar ut fossila energikällor för att göra energimixen fossilfri. Och det handlar inte bara om den egna produktionen, utan målet är att även minska fossilberoendet i andra sektorer i samhället.

Tillsammans kan vi åstadkomma de förändringar som krävs

Mikael Nordlander, ansvarig för Industry Decarbonisation på Vattenfall säger:

– Koldioxidintensiva material och produkter som betong, stål och plaster är viktiga vitala byggstenar i vårt moderna samhälle och globalt syns ingen minskning i efterfrågan. I dagsläget är det industri- och transportsektorerna som står för de största koldioxidutsläppen i världen, och på globalt plan kvarstår utmaningen att inte låta klimatet påverka hur vi lever, arbetar och producerar. En rapport från 2020 från Energy Transitions Commission (ETC) visar att det faktiskt är både tekniskt och ekonomiskt möjligt att minska samhällets koldioxidutsläpp.

 Enligt rapporten är det möjligt att uppnå ett samhälle med nollnetto-utsläpp till 2050 med bara liten påverkan av levnadsstandarden. Att fullständigt eliminera koldioxidutsläppen kommer enligt ETC att kosta mindre än 0,5 procent av världens totala BNP. Samtidigt visar en annan rapport, The Economics Of Climate Change: The Stern Review”, att kostnaderna för att inte göra någonting alls kan bli mångdubbelt högre, mellan fem och 20 procent.

Kunderna efterfrågar i allt högre grad hållbara lösningar och produkter, något som definitivt kommer att leda fram till en ny generation material och industrier. En del av Vattenfalls strategi för en hållbar verksamhet ska därför utgå från samarbeten med organisationer och företag inom Vattenfalls alla värdekedjor, oavsett land, som kan bidra med innovativa idéer, kompetens och finansiering. Givetvis går det inte att förändra energilandskapet och skapa ett fossilfritt samhälle i ett trollslag, men detta är den enda vägen dit.

Elektrifiering gör det möjligt att leva fossilfritt

Ända sedan vi lyckades sätta fart på de allra första elektronerna på 1800-talet har elektricitet och fossila bränslen varit en viktig drivkraft för världens sociala och ekonomiska utveckling. Kombinerat med att själva energisektorn också blir koldioxidfri kommer elektriciteten att bli ett vitalt verktyg för att kunna göra industri och samhälle fossilfria. Elektriciteten kan användas för att minska eller helt eliminera industrins och samhällets koldioxidutsläpp, endera genom direkt elektrifiering då elen helt ersätter ett fossilbaserat energislag eller genom indirekt elektrifiering som i huvudsak sker när fossilfri vätgas används i industriprocesser eller inom transport- eller värmesektorerna. För att elektrifiering ska kunna fungera som drivkraft för att minska koldioxidutsläppen är det uppenbart att energiförsörjningen bygger på fossilfri el från till exempel vind-, sol-, vatten- eller kärnkraft – och alla dessa energislag ingår i Vattenfalls portfölj.

Mikael Nordlander förklarar:

– Vi har alltså riklig tillgång till de fossilfria råvaror som krävs för att vi ska kunna förändra inte bara vår egen verksamhet utan också stora delar av samhället. Det är nu dags att samarbeta med framför allt transport- och industrisektorn för att hitta, utveckla och införa innovativa sätt att elektrifiera våra verksamheter, antingen direkt eller indirekt.

Vätgas – en lösning för de platser där direkt elektrifiering är omöjligt

Indirekt elektrifiering via fossilfri vätgas är en viktig lösning för att minska de stora koldioxidutsläppen från tung industri, tunga transporter och tillhörande värdekedjor men också Vattenfalls egna värmeverk. För  Vattenfall finns stora möjligheter att bidra inom hela värdekedjan, allt från produktion till leverans av fossilfri el till i vissa fall också produktion och lagring av vätgas.

HYBRIT: Vattenfalls samarbetsprojekt med SSAB och LKAB att leverera fossilfritt stål till marknaden redan 2026.

– Vattenfall bidrar aktivt till arbetet för att bygga upp en stark europeisk vätgasbaserad ekonomi där storskalig vätgasprodukt från billig fossilfri el är nyckeln till en framgångsrik energiomställning. Fossilfri vätgasproduktion är visserligen inte alltid ekonomiskt bärkraftig än, och vätgas kan heller inte minska koldioxidutsläppen överallt, men den kan ändå bidra till att minska utsläppen där direkt elektrifiering inte är möjlig. Detta är viktigt för att kunna nå klimatmålen från Parisavtalets, men också vårt eget ambitiösa mål om att möjliggöra en fossilfri framtid.

Samarbete för en fossilfri framtid

Vattenfall deltar aktivt i ett antal projekt och utvecklingsinitiativ på alla marknader för att påskynda användningen av fossilfri elektricitet (mer information finns i faktarutan med Vattenfalls partnerskap och vätgasprojekt).

Samarbeten inom direkt elektrifiering har redan inletts med svenska gruv- och transportföretag, och Vattenfall äger och driver ett av Europas största laddnätverk för elbilar, InCharge. Vattenfall deltar också i samarbets- och innovationsarbete inom rederi- och flygsektorerna i fråga om direkt elektrifiering.

Gruvbolaget Kaunis Iron testade Volvos elektriska lastfordon vid arktiska förhållanden under vintern 2020.

När det gäller indirekt elektrifiering arbetar Vattenfall för att öka användningen av fossilfri vätgas på ett sätt som är skräddarsytt för den energiintensiva industrin. Arbetet sker i form av ett antal banbrytande samarbetsprojekt där var och en av parterna bidrar med sina unika kompetenser. Exempel är produktion av fossilfritt stål, en studie när det gäller storskalig biobränsleproduktion liksom en planerad anläggning vid Vattenfalls Moorburg-kraftverk i Hamburg som ska framställa vätgas från vind- och solkraft för att minska utsläppen från hamnområdet.

När det gäller värmesektorn studerar Vattenfall bland annat möjligheterna att använda kraftvärmeverket Marzahn i Berlin för att testa hur vätgas kan användas i kraftverk.

– Det här är bara ett fåtal av de många innovativa sätt som elektrifiering kan användas även i andra branscher med stora utsläpp. När det gäller kemisektorn kan man använda fossilfri vätgas och infångad koldioxid för att producera till exempel metanol – en grundläggande byggsten i material som plast och kolfiber. Inom jordbrukssektorn kan användningen av fossilfri vätgas minska koldioxidutsläppen vid produktion av ammoniak till gödningsmedel, och när det gäller flyget finns möjligheter att ersätta fossila energiråvaror med elektricitet vid raffinering av biobränslen eller syntetiska bränslen ur koldioxid för att minska utsläppen vid framställning av flygfotogen, säger Mikael Nordlander.

Vind, sol och elektrolysanläggningar

I Nederländerna arbetar Vattenfall med ett projekt som ska kunna framställa förnybar vätgas till lands genom att koppla vind- och solkraftsproduktion direkt till en elektrolysanläggning och ett batteri.

Särskilda havsbaserade vätgasparker som kombinerar vindkraftverk och elektrolysanläggningar kan bli en framtida ryggrad i en vätgasbaserad ekonomi. Tack vare det höga antalet timmar med full belastning är vindkraft särskilt lämpad för produktion av fossilfri vätgas. Framöver kommer allt fler vindkraftsanläggningar dock att placeras längre och längre ut till havs, och det innebär att det blir mycket dyrt att transportera el via kabel. För den här typen av parker blir då energiöverföring via vätgasrörledningar en mer attraktiv lösning.

Gränsöverskridande samarbete är av största vikt

Att minska utsläppen från Vattenfalls värdekedjor genom samarbeten där gränser mellan företag, organisation, funktion, samhälle och geografi överskrids är ingen enkel fråga att lösa. Alla länder och marknader har sina egna utmaningar och strategier för framtiden, något som innebär att industrin måste försöka hitta bästa möjliga samarbetskonstellationer för att kunna ta fram en ny generation fossilfria produkter och tjänster.

Den här typen av samarbeten kan ibland ta oväntad form, något som ibland kan öppna för nya innovativa möjligheter i värdekedjans olika steg, allt från design till leverans av halvfabrikat och färdigställda produkter eller tjänster, till hanteringen av restproduktflöden. Samarbeten innebär dessutom att både ekonomiska risker och andra risker kan lindras längs hela kedjan. Vi har redan kommit långt på vår färd mot en fossilfri framtid.

Fossilfri vätgas – källor och användningsområden

Bilden visar en generell översikt över hur Vattenfall menar att vätgas kan bidra till att minska samhällets utsläpp. Vattenfall söker efter potentiella möjligheter och deltar i flera projekt och utvecklingsinitiativ inom många olika sektorer.

Illustration: Fossil-free hydrogen – sources and applications (PDF, på engelska)

Vattenfalls partnerskap och vätgasprojekt

BOLIDEN: Vattenfall samarbetar med Boliden för att direkt elektrifiera gruvor och smältverk, och här ingår också batterilösningar som ska komplettera elnätet och optimera elanvändningen.

KAUNIS IRON: Vattenfall och Kaunis Iron samarbetar om direkt elektrifiering för att etablera fossilfri gruvdrift vid järngruvan i Pajala. Här ingår lösningar som ska minska behovet av fossila bränslen, till exempel elektrifierade malm- och passagerartransporter.

HYBRIT: Vattenfalls mest avancerade projekt för att minska industrins koldioxidutsläpp är HYBRIT-projektet för vätgasbaserad framställning av fossilfritt stål ur svampjärn. Projektet drivs i samarbetsform tillsammans med våra partners SSAB och LKAB med stöd från Energimyndigheten.

Biobränsleproduktion: Genom en strategisk studie av storskalig biobränsleproduktion undersöker Vattenfall möjligheten att byta ut fossila bränslen i produktionsprocessen. Studien utförs tillsammans med Preem, Sveriges största raffinaderiföretag.

Moorburg – nav för miljövänlig vätgas: Vid Moorburg-kraftverket i Hamburg samarbetar Vattenfall med Shell, Mitsubishi Heavy Industries och det kommunala energibolaget Wärme Hamburg. Målet är att planera för hur anläggningen ska kunna producera vätgas från vind- och solkraft som sedan ska användas i närområdet.

Vätgas för värme: Inom värmesektorn kan vätgasen minska koldioxidutsläppen om den används i stället för gas. Vattenfall samarbetar med bland andra Siemens Energy för att avgöra huruvida vårt kraftvärmeverk Marzahn i Berlin kan användas för att testa hur vätgas kan användas i kraftverk.

Kemisektorn: Inom kemisektorn menar Vattenfall att det finns stora möjligheter att utnyttja elektrifiering för att med hjälp av fossilfri vätgas och infångad koldioxid framställa metanol, en grundläggande byggsten i material som till exempel plast och kolfiber.

Jordbrukssektorn: Inom jordbrukssektorn kan koldioxidutsläppen från framställning av ammoniak till gödning minskas med hjälp av vätgas.

Flygsektorn: Även denna bransch rymmer möjligheter, det är till exempel möjligt att minska koldioxidutsläppen från framställningen av flygfotogen genom att byta ut fossila energiråvaror mot elektricitet. Vattenfall ingår i Hemweg-konsortiet som bland annat arbetar för att använda vätgas för framställning av flygfotogen.

Transportsektorn: Vattenfall äger och driver ett av Europas största laddnätverk för elbilar, InCharge, och samarbetar då med kommuner, biltillverkare, nätägare, privatföretag och bostadsbolag.

Vattenfalls landbaserade anläggningar för kombinerad vindkraft- och vätgasproduktion: Vid vindkraftparken Slufterdam invid Rotterdams hamn kan förnybar el användas direkt vid produktion av vätgas för att undvika inskränkningar, och i norra Nederländerna siktar Vattenfall på att producera 100 % förnybar vätgas genom att koppla elproduktion via vind och sol direkt till en elektrolysanläggning och ett batteri.

Vattenfalls dedikerade havsbaserade vätgasparker: Vattenfall tror att kostnadseffektiv, fossilfri vätgas kan uppnås till 2030 genom en kombination av skala, standardisering och innovation i dedikerade vätgasproducerande havsbaserade vindkraftparker. Därför undersöker Vattenfall flera projekt och initiativ över hela Europa och är en av grundarna till initiativet AquaVentus, vars syfte är att installera 10 GW havsbaserad vätgaskapacitet i tyska Nordsjön fram till 2030.

Se även

Svenska Kriegers flak: Natura 2000-tillstånd steg mot mer fossilfri el i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne beviljar Vattenfall Natura 2000-tillstånd att bygga vindkraft på den svenska delen av Kriegers flak.

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Vattenfalls vd Anna Borg deltar i president Bidens klimattoppmöte

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg är inbjuden av USA:s president Biden för att tala på Vita husets klimattoppmöte.

Anna kommer att framföra hur Vattenfall driver innovation för klimatet och vår tydliga affärsstrategi – vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

På fredag den 23 april kommer Anna Borg delta i sessionen "The innovation agenda to build tomorrow’s clean industries" och berätta hur Vattenfall tillsammans med partners och kunder arbetar för att fasa ut fossila bränslen och hur elektrifiering kan bidra till att ställa om fler sektorer. Ett exempel är det världsunika projektet HYBRIT som är ett partnerskap mellan SSAB, LKAB och Vattenfall som möjliggör tillverkning av fossilfritt stål.

Sessionen sker kl. 15–16 svensk tid.

För ytterligare information kontakta:
Natalie Sial, presschef, 070-191 93 61, natalie.sial@vattenfall.com
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

S