Uppsala tingsrätt har idag meddelat dom i det s.k. Casinomålet

Mål: B 6683-17

Huvudmannen frikänns under fyra åtalspunkter, men döms i övriga delar för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Han döms till åtta års fängelse.

Uppsala tingsrätt meddelade idag dom i det s.k. Casinomålet. Målet är det största brottmålet, sett till antalet tilltalade, som någonsin har handlagts i Sverige. Åtalet omfattar 119 tilltalade, och domen omfattar 118 av dessa personer. Huvudförhandlingen påbörjades den 9 april och avslutades den 4 oktober 2019. Huvudförhandlingen pågick under 61 dagar och domen innehåller över 1 200 sidor.

Målet har kommit att kallas Casinomålet eftersom en stor del av pengarna som härrör från bedrägerier har tagits ut på casinon i Frankrike och Monaco.

Modus i målet är Friendly Fraud, det vill säga att en person digitalt tar ett lån i eget namn, för att därefter polisanmäla lånet som ett bedrägeri och hävdar att man har blivit id-kapad. Därefter har pengarna överförts till målvakter som har flugits ner till franska Rivieran där pengarna har tvättats genom uttag på olika casinon.

Sedan bankerna ändrade möjligheterna att göra stora kontantuttag utomlands ändrades moduset till att pengarna istället togs ut från olika bankomater i Sverige.

Uppemot 50 miljoner kr har på detta sätt kommits över genom dessa bedrägerier.

Huvudmannen frikänns under fyra åtalspunkter, men döms i övriga delar för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Han döms till åtta års fängelse. Han ska vara fortsatt häktad och åklagaren har fortfarande möjlighet att meddela restriktioner. Detta mot bakgrund av att han under sin tid i häktet dels haft tillgång till en mobiltelefon, dels fått ut ett brev med instruktioner till en av de medtilltalade. En av personerna i ”organisationen” döms till fängelse fyra år och sex månader för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri.

10 personer som åtalats för grovt penningtvättsbrott med alternativyrkanden och som hävdat att pengarna har satts in på legalt sätt från hemlandet, frikänns alla.

De övriga låntagarna döms för grovt bedrägeri eller medhjälp till grovt bedrägeri till fängelse, villkorlig dom med samhällstjänst eller villkorlig dom och dagsböter. Straffvärdet beror på vilka belopp som brotten omfattar. Några av dem döms till skyddstillsyn.

De personer som har ställt sina konton till förfogande för insättningar, överföringar och uttag eller köp döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse, villkorlig dom med samhällstjänst eller villkorlig dom och dagsböter. Några av dem döms till skyddstillsyn. Två personer döms för penningtvättsbrott. Straffvärdet beror på vilka belopp som brotten omfattar.

Samtliga skadeståndsyrkanden bifalls och tingsrätten har inte funnit skäl att jämka beloppen. Ett antal försvarare har inte fått den ersättning som de har begärt. Samtliga kostnader i målet ska stanna på staten.

In i det sista var det oklart om domen skulle kunna ges. Domstolsverkets IT-avdelning tvingades igår kväll att stänga ner domstolarnas målhanteringssystem för att möjliggöra att domen skulle kunna sammanfogas.

Siffror om Casinomålet

119 tilltalade
108 personer döms
Huvudmannen döms till fängelse i 8 år
10 personer frikänns
Huvudförhandlingen tog 61 dagar (248 timmar)
Totalt skadeståndsyrkande: ca 20 miljoner
Försvararskostnader: ca 50 miljoner
Extra anslag från Domstolsverket om 3,3 miljoner (har inte täckt den egentliga kostnaden)

Dom mot ungdomsledare gällande bland annat mutbrott

En ungdomsledare i en idrottsförening har dömts för bland annat mutbrott, barnpornografi och bedrägeri, till skyddstillsyn med särskild åtgärd. En viktig markering för samhället gällande hotet mot föreningsdemokratin inom idrotten.

 

Matchfixning på olika nivåer inom idrotten är ett allvarligt problem som Polismyndigheten ser förekommer, det finns även kopplingar till den organiserade brottsligheten.  

Tillsammans med Riksidrottsförbundet, Åklagarmyndigheten och Brottsförebyggande rådet betraktar Polismyndigheten problematiken som ett väsentligt hot mot idrottsrörelsen och mot samhället som helhet. I den kommande inriktningen för hur polisens arbete mot idrottsrelaterad brottslighet ska bedrivas, ingår hanteringen av matchfixning som ett högt prioriterat område.

Utredningsarbetet i det aktuella ärendet har bedrivits av polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet i samverkan med bland annat organisationer som StFF, SvFF och Riksidrottsförbundet.

 

14 dagars fängelse för brukande av falskt covid-19-intyg

Torsdag 11 mars på Arlanda flygplats försökte en man använda ett falskt intyg avseende covid-19. Måndag 15 mars dömde Attunda tingsrätt mannen till 14 dagars fängelse för brukande av falsk urkund.

 

Mannen, född 1994, använde det falska intyget när han skulle checka in på flygplatsen. Han erkände gärningen vilket också stöds av gränspolisens utredning. Förutom fängelse i 14 dagar ska han även betala 800 kronor till brottsofferfonden.

– Att uppvisa ett förfalskat covid-19-intyg är ett brott. Vi har sedan tidigare informerat incheckningspersonalen om att vara uppmärksamma på företeelsen. Att försöka ta sig på ett plan med falska uppgifter, oavsett om det gäller in- eller utresa, är allvarligt. Vårt samarbete med flygplatsens aktörer är bra och ingripandet kunde ske tack vare dem säger Pia Frödeberg, förundersökningsledare och gruppchef vid lokalpolisområde Arlanda

 

Två personer döms till fängelse efter omfattande narkotikasmuggling genom Europa.

 Ärendet har bland annat inneburit att svensk polis infiltrerat ett antal individer för att komma åt de högst upp i den kriminella organisationen. 

- Vi tycker, liksom åklagaren, att domen är välskriven och väldokumenterad. Domen bekräftar att våra arbetsmetoder används på ett korrekt, rättssäkert och proportionerligt sätt, säger Christer Nilsson, chef Noas utredningsenhet. 

Den 15 februari förra året greps tre personer i en koordinerad insats i både Stockholm och Portugal. Närmare 400 kilo cannabis samt en större summa pengar och andra tillgångar togs i beslag. Noa har bedrivit utredningen sedan 2017, i syfte att lagföra grovt kriminella svenskar i utlandet, som organiserar narkotikasmuggling till Sverige i stor omfattning. Under arbetet har Noa samverkat med polisen i bland annat Portugal och Spanien, samt ett antal andra länder som varit indirekt berörda i ärendet.

Ärendet har haft namnet Operation Costa och har inneburit att svensk polis infiltrerat ett antal individer i syfte att komma högst upp i den kriminella organisationen, och på så vis inhämta tillräckligt med bevis för åtal gällande synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling.

-  Nu avvakatar vi ytterligare rättslig prövning i högra instans, vid ett eventuellt överklagande, säger Christer Nilsson