Stora snömängder och ymnigt snöfall gör att vi behöver er hjälp!

Just nu snöar det mycket i hela Östhammars kommun. Prognoser visar på fortsatt snöfall under flera dagar framåt och snöröjningen jobbar för fullt för att få undan så mycket snö som möjligt.

Vartefter snön faller kommer det bli svårare och svårare att hitta ställen att lasta av snö. Det innebär att vi använder alla ytor vi kan komma åt under tiden det fortsätter snöa för att sedan, när det slutat, successivt rensa snöhögar och lägga på snötipp. Det kan även bli förseningar i tömningen av sopkärlen, då det blir knöligare att ta sig fram.

Snöröjningen kan försenas

2021 har vi nya entreprenörer som snöröjer våra gator och som successivt lär sig i vilken ordning som är klokast att ploga, just också för att få undan snön. Beroende på hur mycket det snöar, kan ni få vänta på snöröjning av just er gata, ibland så länge som 24 timmar, även om ambitionen är att det ska gå betydligt fortare än så. Skriv gärna in till oss om det dröjer ytterligare. till osthammardirekt@osthammar.se

Detta kan du hjälpa till med!

Tillsammans kan vi  hjälpa till att öka framkomligheten och undvika bekymmer framöver när snöfallet slutar och det eventuellt börjar töa.

  • Undvik att skotta upp snö på elskåp med mera. Om det blir strömavbrott så försvårar det för servicepersonal att fixa både el- och bredbandsuppkopplingar.

  • Håll undan snön framför postlådor och sopkärl, det gör att du både kan få hem det du kanske beställt på nätet och underlättar sophämtning.

  • Undvik att beställa containrar under den närmaste två veckorna, om du inte kan ställa upp den på din egen fastighet. Som vi förklarat ovan behöver vi varenda vägyta just nu för att få undan snö så vi kommer inte bevilja markupplåtelse på väg/gata.

  • Se över din krisberedskap, det är inte ovanligt att det blir strömavbrott i samband med snöfall och temperaturväxlingar. Läs mer om krisberedskap här

  • Hjälp dina grannar att skotta och handla om de har svårigheter själva, i corona-tider är det viktigt att vi bryr oss om varandra och andra, håller i och håller ut.

Tack för hjälpen!