Tidiga vårkänslor

Boven i pollendramat sägs vara hasselbusken. Den har låg tröskel när det kommer till att få vårkänslor.

– Den är väldigt lättriggad. Det räcker med några varma och soliga dagar i följd så sätter den igång och börjar blomma. Den har små krav för att känna av våren, säger Didrik Vanhoenacker.

Men om mildvädret fortsätter kommer det börja blomma mer och mer hassel, både i både Götaland och Svealand.

Vad tror du om framtiden?

– Det är oerhört svårt att sia om pollenframtiden. Först ska man sia om vädret, och sedan ska man sia om naturens respons på det. Det är inte lätt. Det bästa man kan göra om man har problem med pollen är att hålla koll på pollenrapporterna, säger Didrik som själv är pollenallergiker och låter lite snuvig.

– Men jag kan inte skylla på pollen i det här fallet. Jag är bara förkyld, säger han.

Al, alm, sälg och björk drar däremot inte igång lika lätt.

Forskarna gör en ny tolkning av Rökstenen

avKatarina Norrgrann

Publicerad: 09 januari 2020 kl. 14:29
Uppdaterad: 09 januari 2020 kl. 15:09

Med 760 tecken är Rökstenen världens längsta runinskrift.

Vikingarna oroade sig för en klimatkatastrof.

Så tolkar svenska forskare nu texten på den mystiska Rökstenen – världens mest kända vikingatida runsten och en av de mest svårtolkade.

Rökstenen har traditionellt ansetts vara en krönika över krigiska bragder.

Den nya tolkningen visar att stenen i stället kan vara ett dokument över ett annat slags konflikt: Kampen mellan ljus och mörker, värme och kyla, liv och död.

Fyra svenska forskare från olika discipliner står bakom den nya teorin.

– Utan samarbete mellan textforskning, arkeologi, religionshistoria och runologi hade det inte gått att lösa Rökstenens gåtor, säger Per Holmberg, professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning vid Göteborgs universitet, som lett studien.

– Rökstenen är dessutom skriven i olika former av chiffer, vilket helt säkert innebar en utmaning även för samtida läsare, säger Henrik Williams, runolog vid Uppsala universitet.

Foto: STEWEN QUIGLEY / UPPSALA UNIVERSITET

Henrik Williams, runolog vid Uppsala universitet.

Den dödliga fimbulvintern

Studien utgår från ny arkeologisk forskning om hur hårt Skandinavien drabbades av en klimatkatastrof på 500-talet.

Det var runt 300 år innan Rökstenen restes. Två stora vulkanutbrott förmörkade atmosfären så att vintern aldrig tog slut. Skördarna misslyckades och folk dog som flugor av svälten.

I det kollektiva minnet blev den fruktansvärda tiden till mytologins ”fimbulvinter”.

Människorna lär ha varit livrädda för en ny sådan katastrof.

– Innan Rökstenen restes inträffade flera händelser som måste ha varit mycket olycksbådande: en kraftig solstorm färgade himlen i dramatiska röda färger, skördarna drabbades av en extremt kall sommar, och senare skedde en solförmörkelse precis efter soluppgången. Det kunde ha räckt med en av de här händelserna för att väcka oron för en ny ”fimbulvinter”, säger Bo Gräslund, professor i arkeologi vid Uppsala universitet.

Skräck för kylan

Enligt den tolkning som forskarna nu publicerar består Rökstenens inskrift av nio gåtor. På fem av dem är svaret ”Solen”. Bland annat gäller det en gåta om vem som var död men nu lever igen.

Forskarna tolkar Rökstenen som att den handlar om människornas rädsla för att det ska bli för kallt.

Och det var vikingatidens mäktiga, de som reste runstenarna, som skulle se till att det inte gick så illa.

– Vikingatidens maktelit såg sig som garanten för goda skördar. De skulle leda kulten som höll ihop den sköra balansen mellan ljus och mörker, säger Olof Sundqvist, professor i religionshistoria vid Stockholms universitet.

LÄS OCKSÅ

PLUSVikingakvinnans rätta ansikte: En hårdför krigare

Foto: GÖTE TENNISBERG

Rökstenen handlar kanske inte om krig – utan om klimat.

Rökstenen

 • Den nya tolkningen har gjort av Henrik Williams, Per Holmberg, Bo Gräslund och Olof Sundqvist.

 • Rökstenen står vid Röks kyrka i Ödeshög i Östergötland. Den restes på 800-talet under den tidiga vikingatiden.

 • Rökstenens 760 tecken gör den till världens längsta runinskrift.

Publicerad: 09 januari 2020 kl. 14:29

Förra året var det varmaste som någonsin har uppmätts i Europa – och det näst varmaste sett till hela jordens medeltemperatur.

Globalt har endast 2016 varit varmare. Men skillnaden är bara 0,04 grader, och 2016 bidrog väderfenomenet El Nino – som då var extra starkt – med 0,12 graders uppvärmning. Detta framgår av färska siffror från EU:s klimatövervakning C3S (Copernicus Climate Change Service).

– Det här är utan tvekan alarmerande tecken, säger chefen för C3S, Jean-Noël Thépaut, till AFP.

Mätningarna stämmer väl överens med mönstret för den globala uppvärmningen. Det senaste decenniet är det varmaste som har registrerats sedan mätningarna inleddes i slutet av 1800-talet, och de fem senaste åren ligger alla i topp. Den globala medeltemperaturen är nu 1,1–1,2 grader högre jämfört med förindustriell tid, före utsläppen av växthusgaser.

Europa var alla årstider varmare än normalt under 2019. Flera länder rapporterade värmerekord både under sommaren och vintern. Skriver aftonbladet.

Tips på hantering av matavfall

Gällande ditt matavfallskärl ~ "bruntunnan"

Tips på hantering

Vid kyla

För att undvika att påsarna för matavfall fryser fast i tunnan kan du:

 • lägga en dagstidning i botten av tunnan,
 • slänga hushållspapper och servetter i påsen för matavfall
 • byta påsen ofta så den är relativt torr när den slängs
 • använd dubbla påsar vintertid

Du kan också klämma fast påsen i locket på insidan av din bruna tunna så att den hinner bli kall och stelna tills nästa gång du öppnar locket och den ramlar ner i tunnan.

Innan du lägger matrester eller använda kaffefilter i påsen låter du det rinna av i slasken först.
Du kan också använda dubbla påsar under vinterhalvåret för att undvika att påsen fryser fast i botten på din tunna.

För att minska övergödning och förorenat dricksvatten genomförs sedan 2012 avloppsinventeringar i Östhammars kommun.

 Om cirka 20 år ska samtliga av kommunens ca 7 000 enskilda avlopp vara inventerade.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att anläggningen fungerar som den ska och uppfyller de lagstadgade kraven på rening. Kommunen ansvarar för att bedriva tillsyn för att kontrollera att reglerna följs och utfärdar tillstånd och förbud för avloppsanläggningar. Arbetet med inventeringen av enskilda avlopp ska förbättra vattenkvaliteten i kommunen genom att identifiera de avloppsanläggningar som har dålig reningsförmåga.

- Runt Östhammars kommun finns känsliga kustvatten och vi har i nuläget valt att prioritera de områden som ligger närmast dessa känsliga vatten och havsvikar, säger Lina Lehndal, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Den kommuninvånare som har ett inventeringsbesök att vänta får i god tid ett informationsbrev i sin brevlåda. Under besöket säkerställer inspektörerna att anläggningen är komplett och uppfyller kraven. Anläggningar som inte uppfyller kraven ska i regel bytas ut eller justeras inom två år.

- En avloppsanläggning har en livslängd på cirka 20-25 år innan den behöver åtgärdas eller bytas ut. Ibland möter vi defekta anläggningar, men det händer också att regelverk har skärpts vilket gör att anläggningen inte renar enligt dagens krav, säger Lina Lehndal.

Den avgift som tas ut för inventeringsbesöket är beslutad av kommunfullmäktige och rymmer inspektörens tid både inför, under och efter besöket med förberedelser, restid, inspektion, rapportskrivning och beslut. Själva besöket utgör därmed endast en mindre del av den totala handläggningstiden. 

Arbetet med avloppsinventeringar pågår i alla Sveriges kommuner, även om kustnära kommuner som Östhammar står inför högre miljökrav.

- Vi har många avloppsanläggningar som ligger nära vattendrag i kommunen och om en stor del av dessa inte renar vattnet så blir den gemensamma påverkan stor på våra vattendrag. Därför är detta ett mycket viktigt miljöarbete för Östhammars kommun, säger Lina Lehndal.  

Info gällande saneringen vid Marinvägen, Östhammar

Sanering har påbörjats.

Saneringen av området med dioxinförorenad jord, beläget vid Marinvägen och Ejdervägen i Östhammar har startat. Föroreningarna har uppstått i samband med doppning av virke vid före detta Östhammarsågen.
Arbetet finansieras av statsbidrag från Naturvårdsverket och kommunens tekniska förvaltning är huvudman och samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet.

För att genomföra grävning, återställning och transport av förorenad jord har tekniska förvaltningen anlitat Skanska som entreprenör. Den förorenade jorden kommer att transporteras till godkända deponier för omhändertagande. Beroende på innehållet av dessa föroreningar så kan massorna transporteras till antingen Väddika avfallsanläggning eller till Fortum i Kumla.

Återplantering av växtlighet i trädgårdarna kommer att skötas av Upplandsblomman.

 Arbetet med saneringen kommer först att utföras trädgård för trädgård. Saneringen avslutas med gatan och allmänningen nere vid bryggan.

-          Skanska har tagit fram en tidplan som säger att merparten av schaktarbetena kommer att utföras innan årsskiftet och återställningen kommer till viss del ske under första kvartalet nästa år säger Lasse Karlsson, Gatu- och Fastighetschef Östhammars kommun).

 Saneringsprojektet har hittills följt den plan som lagts men osäkerheten kring när vintern anländer kan innebära vissa tidsjusteringar, om så sker kommer Tekniska förvaltningen att informera .

Ett äppelskrutt i naturen gör väl inte någon skada?

Många tänker kanske att skruttet försvinner av sig själv. Men faktum är att det kan ta längre tid än väntat och att matavfall i naturen till och med kan orsaka skada.

Personal vid nationalparken Glacier i USA-delstaten Montana vill avliva en seglivad myt om att "naturligt" avfall försvinner av sig själv. I ett inlägg på Facebook som har fått stor spridning uppmanas besökare att inte lämna matavfall bakom sig.

"Dessa 'naturliga' matvaror kommer inte att brytas ned särskilt snabbt. Om djur inte äter upp matavfallet kommer nedbrytningen att ta mycket längre tid än vad du förväntar dig. Vissa frukter kan ta år att brytas ned beroende på miljön."

Exempelvis kan det ta två år för ett bananskal att försvinna helt, eller åtta veckor för ett äppelskrutt. Dessutom, skriver man, är så kallade naturliga matvaror inte alltid så naturliga eftersom de kanske inte normalt sett finns i området som de har kastats i. Och djur som äter ovan mat kan drabbas av matsmältningsproblem. Matavfallet kan till och med bli farligt för djuren.

"Om du till exempel kastar ditt äppelskrutt genom fönstret på din bil kan det uppmuntra djur att söka efter livsmedel längs vägarna. Ju mer tid de tillbringar nära vägar, desto större är risken att de blir påkörda", står det i inlägget.

Källa TT

Avrådan från bad efter rapporter om algblomning

PPDATERAD 25/7. Då det kommit in flera rapporter om algblomning i Tallparksbadet, badplatser kring centrala Öregrund (där det finns algblomning) och Vällenbadet i Alunda, avråder Östhammars kommun tills vidare från bad vid dessa platser.

Informationscentralen bedömer att det kan vara blågröna alger som blommar och vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte heller låta hundar dricka av vattnet.

Öregrund

Miljö- och hälsoskyddsinspektör på Östhammars kommun har tagit prover på vattnet i Tallparksbadet och centrala Öregrund sedan flera rapporter om algblomning kommit in till vår kundtjänst. Provsvaren väntas vara färdiga nästa vecka. Tills vidare avråder Östhammars kommun från bad på platserna.

Vällenbadet

Vid Vällenbadet i Alunda har det även konstaterade algblomning. I Vällen ligger algerna inte på ytan utan är mer som klumpar i vattenmassan, så det kan vara lite svårare att se. 

Håll barn och husdjur borta från algerna

Informationscentralen råder allmänheten att undvika bad på platser med algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar och bli allvarligt sjuka. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Rapportera om du ser alblomning

Om ni ser större ansamlingar, av blågröna alger , ofta med trådar, vid våra kommunala badplatser, kan ni rapportera det genom att  kontakta Östhammar Direkt eller till Länsstyrelsens informationscentralen via dess telefonsvarare på nummer 010-2254111.

Aktuella algblommingar - Länsstyrelsens informationscentral

Mer information om algförgiftning på 1177 Vårdguiden.

Algblomningar - Vad är det?

Regeringen vill förbjuda plastmuggar

Publicerad idag 06.34

Tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna vill regeringen utreda ett förbud mot plastmuggar och livsmedelsbehållare av plast, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Strax före årsskiftet kom EU-länderna överens om att förbjuda sugrör, bestick och tallrikar i plast från år 2021. Men regeringen vill gå längre än så och förbjuda produkter som ofta skräpar ner svenska stränder.

Produkterna ska ersättas med annat material och miljöminister Isabella Lövin säger till Ekot att producenter och leverantörer av engångsplast kommer att behöva tänka nytt.

– Bland annat ska utredningen titta på om det ska vara ett tvång att restauranger och andra ska kunna leverera mat i medhavda behållare eller om man kan införa någon typ av pantsystem eller också att man får övergå till andra material än plast, säger hon till radion.

KÖR INTE ROBOTGRÄSKLIPPAREN NATTETID.

Igelkottar är mest aktiva på natten.

Slå av gräsklipparen under natten. Man har träffat på igelkottar med avklippta ben med flera andra skador.

Igelkottar har inget flyktbeteende. De stannar rullar ihop sig när de blir rädda. 

Förorenad mark ska saneras till hösten

Området beläget vid Marinvägen och Ejdervägen, Östhammar

Till hösten startar saneringen av ett område med dioxinförorenad jord, beläget vid Marinvägen och Ejdervägen i Östhammar. Undersökning samt sanering finansieras av statsbidrag från Naturvårdsverket och förmedlas av Länsstyrelsen.
Tekniska förvaltningen i Östhammars kommun är huvudman och Samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet.

Den förorenade marken är belägen inom ett område som i dag utgörs av privata fastigheter samt den allmänning med brygga som finns mellan vändplatsen på Marinvägen och Östhammarfjärden. Föroreningarna har uppstått i samband med doppning av virke, vid före detta Östhammarsågen.

- Under åren har ett flertal utredningar gjorts för att undersöka föroreningarna och bedöma risker för människors hälsa. Sedan 2018 pågår ett arbete att planera och genomföra själva saneringen, säger Lasse Karlsson, Gatu- och fastighetschef.

Saneringen kommer att omfatta schaktning av cirka 1 500 m3 förorenad jord som skickas till deponi för omhändertagande. Områden som påverkas kommer att återställas enligt en plan som kommunen låtit upprätta. Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Östhammars kommun är tillsynsmyndighet och ett kontrollprogram har upprättats som anger vilka kontroller som kommer att utföras för att säkerställa att saneringen utförs på ett korrekt sätt samt att skyddsåtgärder, som krävs med hänsyn till föroreningarna vidtas. 

Arbetet med att planera själva saneringen har hittills följt den plan som lagts och kommunens avsikt är att saneringen ska genomföras under hösten 2019.
Med tanke på årstiden så kommer visst återställningsarbete att behöva ske under 2020. Dialog med de privata fastighetsägarna som berörs av saneringen pågår.


- Den osäkerhet som finns vad gäller tidplanen är pågående upphandlingar av entreprenadarbeten. I det fall dessa inte kan slutföras som planerat så kommer tidplanen att revideras, säger Lasse Karlsson.

Innan arbetet startar i höst kommer mer detaljerad information att ges till berörda samt publiceras på kommunens hemsida. 

Med önskan om en fin sommar

Lasse Karlsson

Eldningsförbud utfärdat i Uppsala län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Uppsala län från och med klockan 17.00 den 16 juni 2019. Förbudet gäller tillsvidare.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Uppsala län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följts. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Så säkrar vi din vattenleverans

 

I Östhammars kommun pågår många arbeten med att förbättra det kommunala dricksvattnet, avloppshanteringen och ledningsnätet samt effektivisera och minimera användningen av dricksvatten. Gästrike Vatten arbetar med flera underhålls- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkter och reningsprocesser.
 
För att trygga leveransen och skydda vårt dricksvatten här och nu för våra kunder så har vi låst alla våra vattenposter i gatan. Det gör vi för att säkra upp vattenkvalitén och minimera risken att det inte kommer in föroreningar i ledningarna samt få kontroll på vattenuttagen.
Gästrike Vatten har de senaste åren prioriterat att systematiskt leta och laga läckor i ledningsnätet. Arbetet har varit väldigt lyckat och vi har hittat och lagat flertalet läckor runt om i Östhammars kommun.
 
- I Alunda har vi kortsiktigt hittat en lösning för att förstärka mängden grundvatten och dess kvalitet under 2017. Tidigare har det i perioder funnits behov av att köra vatten i tankbil till vattenverket i Alunda för att klara av vattenförsörjningen, det har vi inte behövt göra sedan vi fick lösningen på plats, säger Tobias Kudermann, avdelningschef Gästrike Vatten. Den långsiktiga lösningen är att samverka med Tierps kommun genom att bland annat bygga en överföringsledning som ger mer vatten till Alunda och Österbybruk. 
 
Gästrike Vatten har även optimerat driftsättet av grundvattenbrunnar. Genom att fördela uttagen så nyttjar vi våra vattenmagasin på ett bättre och effektivare sätt, och därmed spara på vattnet.
 

Tillsammans gör vi skillnad

Gästrike Vatten har en kontinuerlig dialog med kommuner och entreprenörer på vilket sätt de kan spara vatten.
 
- Östhammars kommun har köpt in stora vattentankar för att samla in regnvatten som sedan kan användas till bevattning. Alla nya byggnader byggs med ett system på taket för att kunna samla in regnvatten. Just nu bygger vi även en ledning från havet för att kunna bevattna tennisbanorna i Öregrund med, säger Lasse Karlsson, gatu- och fastighetschef i Östhammars kommun. 
 

Arbete pågår även i de andra kommunerna

Även i Ockelbo, Älvkarleby och Gävle kommuner arbetar vi aktivt med förbättringsarbete för att spara på, och öka mängden, grundvatten. Vi lagar läckor, bygger överföringsledningar och har full drift på den membranfilteranläggning i Gävle som ger oss mer grundvatten med renat ytvatten från Gavleån.
 

Restriktioner för vattenanvändningen

Restriktioner för användandet gäller det kommunala dricksvattnet i hela Östhammars kommun från den 6 maj och tills vidare. Restriktionerna för vattenanvändningen innebär att det kommunala dricksvattnet i första hand ska användas till mat, dryck och hygien. Tack för att du hjälper till att spara på grundvattnet så att det räcker till förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.
 
Förutom att du ska fortsätta använda vattnet smart innebär de ytterligare restriktionerna att:

 • Vattna inte med dricksvatten, varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
 • Fyll inte pooler eller badtunnor med dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Besök istället de kommunala simhallarna och badplatserna.
 • Bevattna inte fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande med dricksvatten.
 • Tvätta inte bilen med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
 • Tvätta inte fasader, altaner och staket eller liknande med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Det gäller oavsett om det är du som fastighetsägare eller en inhyrd entreprenör som utför arbetet. 

 
Läs mer om vattenläget i våra kommuner här »​
 

Bakgrund

De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de senaste åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. Dessutom är grundvattenmagasinen i Östhammars kommun fullt utnyttjade och marginalerna är därmed små. Även om det har regnat en del, och fortsätter att regna under den kommande tiden så är grundvattenbildningen begränsad eftersom växtligheten tar upp mycket av vattnet.  Det krävs stora mängder nederbörd för att grundvattennivåerna ska återställas till en normal nivå.
 

Spara vatten

Läs mer här om hur du använder vattnet smart »​
 

Mer om aktuella grundvattennivåer i regionen och Sverige

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Läs mer om aktuella grundvattennivåer på https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2019/april/grundvattennivaer-i-april/

 

Restriktioner för vattenanvändningen i Östhammars kommun

Restriktioner för vattenanvändningen införs för hela Östhammars kommun från den 6 maj och tills vidare. Trots den nederbörd som kommit de senaste dagarna så är situationen ansträngd och vi ser att grundvattennivåerna sjunker. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu! Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, vi behöver mycket mer nederbörd för att fylla på grundvattenmagasinen.

Restriktioner för användandet gäller det kommunala dricksvatten i hela Östhammars kommun. Förutom att du ska fortsätta använda vattnet smart innebär de ytterligare restriktionerna att:

 
Dricksvatten ska främst användas till mat, dryck och hygien.

 • Vattna inte med dricksvatten, varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
 • Fyll inte pooler eller badtunnor med dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Besök istället de kommunala simhallarna och badplatserna.
 • Bevattna inte fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande med dricksvatten.
 • Tvätta inte bilen med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
 • Tvätta inte fasader, altaner och staket eller liknande med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Det gäller oavsett om det är du som fastighetsägare eller en inhyrd entreprenör som utför arbetet. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Gästrike Vattens kundservice på 020- 37 93 00, (9-12, 13-15) eller info@gastrikevatten.se.

Arbete för rent vatten måste organiseras om

 Lägg ner de fem vattenmyndigheterna och låt Havs- och vattenmyndigheten ta över delar av deras ansvar. Det är ett av SKL:s förslag till regeringen för ett bättre arbete för rent vatten.
 

Anders Knape

 

– Ska Sverige klara de krav som EU ställer på god vattenkvalitet, då måste vi ha en bra och effektiv organisation för det arbete som staten, kommunerna och berörda andra aktörer utför. Så är det inte i dag. Regeringen behöver reformera vattenförvaltningen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ställningstagande till pågående utredning

En statlig utredning har nu i uppdrag att se över hur en förändrad vattenförvaltning kan bidra till god vattenkvalitet – i nivå med kraven i EU:s vattendirektiv – i sjöar, vattendrag, hav och grundvatten. Utredningen ska vara klar den 31 oktober 2019. SKL:s styrelse har med anledning av utredningens uppdrag och arbete tagit fram ett ställningstagande om hur svensk vattenförvaltning bör utformas.

Lägg ner de fem vattenmyndigheterna

Organisationen för vattenförvaltningen bör bli densamma som för miljöfrågor, det vill säga med en nationell myndighet, länsstyrelser som regionala myndigheter och kommuner med ansvar för det lokala arbetet. De fem regionala vattenmyndigheterna bör läggas ner.

Vattenmyndigheterna och dess beslutande organ, vattendelegationerna, har i dag ansvaret ta fram åtgärdsprogram som pekar ut vilka insatser som bland andra kommuner och vattentjänstföretag behöver genomföra för att förbättra kvaliteten i yt- och grundvatten i enlighet med EU:s krav. Men myndigheternas arbete fungerar inte. Åtgärdsprogrammen är bland annat dåligt förankrade med kommuner och de saknar prioriteringar.

Ge Havs- och vattenmyndigheten ett samordnade ansvar

SKL vill att Havs- och vattenmyndigheten, HaV, får ett samlat ansvar för vattenfrågor. HaV bör fatta beslut om åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplaner enligt underlag från länsstyrelserna, som också utför tillsyn. SKL anser också att kommunerna måste få större inflytande i framtagandet av åtgärdsprogrammen. Kommunerna har bland annat viktig kunskap om vilka åtgärder som ger störst effekt och som är mest samhällsekonomiskt effektiva. Denna kunskap bör ligga till grund för prioriteringar.

Däckåtervinning

Nytt avtal

Ett nytt avtal har tecknats med Svensk Däckåtervinning AB, i och med det tar återvinningscentralerna inte längre emot däck från företagare utan företagarna får själva teckna avtal med Svensk Däckåtervinning AB.

För privatpersoner går det fortfarande bra att gratis lämna däck på våra återvinningscentraler.

Ny katalysator öppnar för storskalig produktion av vätgas

Ett internationellt forskarlag lett från Umeå universitet har uppfunnit ett system för storskalig produktion av vätgas som är både billigt att tillverka, fungerar på ett stabilt sätt, och som kan drivas med förnybar energi. Resultaten har publicerats i prestigefyllda Scientific Reports, utgiven av Springer Nature.

Vätgas, och bränsleceller drivna av vätgas, diskuterades under tidigt 2000-tal som energibäraren som skulle vara avgörande i utfasningen av fossila bränslen och dessas upphov till klimatförändringar. Fastän enorma summor investerades i att utveckla system för vätgasproduktion och – lagring, insåg man successivt att utmaningen med att hitta ett hållbart sätt att producera och använda vätgas på förnybar väg var större än man trott.

Det forskarna från Sverige, Finland och Vietnam nu lyckats med är att tillverka en katalysator baserad på kolskum av materialet melamin, kommersiellt tillgängligt till ett överkomligt pris; och att tillsätta en form av den naturligt förekommande metallen kobolt, i en tredimensionell struktur som på ett stabilt sätt agerar elektrod i tekniksystem som helt enkelt delar vatten till dess beståndsdelar.

Vatten består som bekant av grundämnena syre och väte. Båda är energirika och har stora användningsområden. Skulle man lyckas skapa ett system som kostnadseffektivt och kontinuerligt kan producera stora mängder vätgas, kan det till exempel användas i produktionen av drivmedel som diesel och flygplansbränsle, via kända mellansteg som även används i produktionen av fossilbaserade kolväten.

– Systemet vi har tagit fram är robust, skalbart och billigt. En ytterligare stor fördel är att vi använde en alkalisk saltvattenlösning. I princip skulle man kunna driva de här systemen med saltvatten från havet, säger Jyri-Pekka Mikkola, professor vid Umeå universitet och en ledande figur i forskningsmiljön Bio4Energy.

I sina laboratorieexperiment har forskarna använt pyrolys, en form av högtemperaturbehandling, för att starta den reaktion som katalysatorn sedan skyndar på, och som får vattendelningen, kallad elektrolys på fackspråk, att ske. Under framtida industriella förhållanden blir det istället fråga om att använda solenergi eller en annan förnybar energikälla för att ge den elektriska impuls som behövs för att driva reaktionen.

– Det här är ett system som generar väte och syre. Rent syre är explosivt och mycket energirikt. Väte är en väldigt mångsidig resurs. Du kan bränna det direkt till energi. Sedan kan du reducera material, till exempel i framtidens ståltillverkning. I dag pumpar du in en massa cox i masugnen (för att omvandla järn till stål, reds. anm.). Då bildas samtidigt koldioxid. I stället skulle man i princip kunna mata in väte som reduceringsmedel, och då bildas ingen koldioxid. I dagens läge är det inte realistiskt eftersom väte är mycket dyrare och gjort av fossil naturgas, säger Jyri-Pekka Mikkola.

Om Bio4Energy: 
Bio4Energy är en stark forskningsmiljö inom bioenergi- och bioraffinaderi. Miljön inbegriper Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Luleå tekniska universitet, forskningsinstitut och ett omfattande industrinätverk.
Läs mer om Bio4Energy

Vi håller rent

Var med och håll Östhammars kommun rent i vår!

Varje vår deltar Östhammars kommun i Vi Håller Rent- Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.
2018 deltog 676 366 hjältar runt om i landet!

Anmälningen är öppen till "Vi Håller Rent",  Anmäl er på www.hsr.se/vihallerrent.
Alla anmälda förskolor, skolor och barn- och ungdomsföreningar får kostnadsfritt Håll Sverige Rent skräpplockarmaterial bestående av sopsäckar, soppåsar och digitalt pedagogiskt material.
Vi kommer att distribuera materialet v.16-17. Skolor och förskolor får materialet genom att vår personal på återvinningscentralerna kör ut till förskolor och skolor.

Företag, privatpersoner och övriga föreningar kan köpa skräpplockarmaterial i Håll Sverige Rents webshop från och med 6 februari 2019. Samtliga deltagare kan också använda skräpplockarappen Skrappen och registrera sin skräpplockning. Skrappen finns för både iPhone- och Androidmobiler.

Efter att du plockat skräp och sorterat ut förpackningar och tidningar så hämtas sopsäckarna med ordinarie sophämtning. 

Föreningar, företag och privatpersoner får sitt material genom att hämta det vid kommunhusets reception i Östhammar. Skräp som du har samlat in lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast innan du lämnar sopsäckarna.


Var med du också i kampen mot skräpet!

Earth Hour - Var med och släck du också!

Lördagen den 30 mars 2019 mellan klockan 20:30 och 21:30 förväntas flera hundra miljoner människor över hela världen släcka ljuset.

Syftet med Earth Hour är att skicka en tydlig signal till världens politiska ledare att ta klimatfrågan på allvar. Att få människor att engagera sig för miljöfrågor i allmänhet och klimatet i synnerhet. Klimatmanifestationen kan också ses som ett led i att inspirera till en hållbar livsstil. Earth Hour äger alltid rum under en timme, kl. 20:30-21:30 en lördag i slutet av mars varje år. Förra året deltog människor från 188 länder i världens största miljömanifestation, flest någonsin sedan starten 2007.

– Östhammars kommun stödjer manifestationen och uppmanar alla att utnyttja timmen till att släcka ljuset, reflektera kring vår elförbrukning och energianvändning och hur vi kan minska den, säger Marcus Jakobson, energi- och klimatstrateg på Östhammars kommun.

Engagemang på våra skolor

Många skolor och förskolor engagerar sig inför klimatmanifestationen Earth Hour. Barnen gör aktiviteter kring allt från energi och matsvinn till att samla skräp utomhus.

– Skolorna gör ett fantastiskt jobb i samband med Earth Hour. Det är viktigt att förskolan och skolan arbetar med klimatfrågan, att man inspirerar barnen och diskuterar hur vi alla kan hjälpas åt för att minska vår klimatpåverkan. Unga tänker mycket på klimatet och skolan är en viktig plats för diskussion, säger Marcus Jakobson.

Läs mer om Earth Hour på WWF:s hemsida

Detta gör kommunen

Östhammars kommun bjuder in skolor och förskolor att uppmärksamma manifestationen och att under Earth Hour-veckan genomföra någon aktivitet kopplad till energi och klimat, gärna med hjälp av materialet från Världsnaturfonden WWF. Klasserna som engagerar sig och gör aktiviteter deltar då i en utlottning om 10 priser á 1000 kr från kommunens energi- och klimatrådgivning. Förra året deltog 16 klasser och vi hoppas på minst lika stort deltagande i år!

Östhammars kommun uppmanar alla i vår organisation att alltid vara noga med att stänga av datorer och släcka på arbetsplatsen, men också gärna stödja manifestationen privat. Kommunhuset släcks ned i samband med Earth Hour.

Vi genomför annonsering om Earth Hour i lokala media, på kommunens hemsida, anslagstavlor och på våra fem kommunbibliotek. På biblioteken finns permanenta energi- och klimathyllor med informationsmaterial och där kan man också låna energimätare för att enkelt mäta upp sitt hushålls energianvändande apparater.

Nedan kan du läsa en del om hur Östhammars kommun arbetar för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser:

Tanka bilen med sol, planera robust och miljöteknik i framkant

Råd och tips om energi och uppvärmning

Östhammars kommun öppnar upp för användning av elbilar

Många vill satsa på solceller

Provkör våra nya elbilar

SKL stöder färdplan för fossilfri uppvärmning

SKL ställer sig bakom Fossilfritt Sveriges färdplan för en fossilfri uppvärmning. Visionen är att all uppvärmning av bostäder och lokaler ska ske utan fossila bränslen senast år 2030.

Anders Knape

– Kommuner och regioner prioriterar klimatet. Det finns en stor vilja att skapa samhällen som är hållbara för dagens och framtidens generationer. Uppvärmningen av bostäder och lokaler är ett av flera områden där det arbetas målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Genom att underteckna färdplanen för en fossilfri uppvärmning visar SKL att vi står bakom dess vision, åtaganden och uppmaningar till många olika aktörer, däribland kommuner och regioner. Vi kommer fortsatt sträva efter att ge våra medlemmar bästa möjliga stöd i frågan och driva deras intressen gentemot regering, riksdag och myndigheter, säger Anders Knape.

Exempel på uppmaningar

I färdplanen uppmanas kommuner och regioner att exempelvis sätta upp ambitiösa energi- och klimatmål i förvaltningar och bolag, arbeta strategiskt vid upphandlingar och stödja forskning om och tillämpning av nya klimatsmarta lösningar. Regeringen uppmanas å sin sida bidra till en fossilfri uppvärmning på bland annat följande sätt:

 • Formulera byggreglerna så att de inte styr valet av uppvärmning. I dag premieras lösningar som inte ger den bästa miljönyttan.
 • Lägg större fokus på effektfrågan och den kapacitetsbrist i elnäten som redan börjat uppkomma på flera orter. Skapa incitament för ökad produktion av kraftvärme, som samproducerar el och fjärrvärme, vilket i regel är resurseffektivt och bra för klimatet.
 • Minska mängden plast i samhället, till exempel genom att införa styrmedel vid upphandlingar och produktdesign. Det skulle minska onödig förekomst av fossil plast i det restavfall som går till förbränning med värmeåtervinning.
 • Ge stöd till forskning, utveckling och demonstration av ny teknik som till exempel infångning och lagring av koldioxid (CCS), biokol, säsongsvärmelager, lågtempererad fjärrvärme och plaståtervinning genom plastreturraffinaderier.

Läs vidare

Färdplan för fossilfri uppvärmning (PDF, nytt fönster)

Fakta om Fossilfritt Sverige

SKL:s arbete med klimat och energi

Andelen bensindrivna personbilar har ökat under 2018.

 

PRESSMEDDELANDE FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN OCH TRAFIKVERKET

Koldioxidutsläppen från vägtrafiken ökar igen efter flera års minskning. Huvudorsaken är den ökande lastbilstrafiken och att andelen biodrivmedel inte fortsatt öka. Utsläppen beräknas ha ökat totalt med cirka 0,5 procent eller 76 000 ton under 2018.

De sammanlagda utsläppen från vägtrafiken ökar, trots införandet av ett bonus malus-system som premierar bilar med låga koldioxidutsläpp. Ökad lastbilstrafik på vägarna, rekord i antal sålda lastbilar och en minskad andel biodrivmedel i bränslet motverkar energieffektiviseringen inom personbilsflottan. Under förra året ökade lastbilstrafiken på vägnätet med knappt 3 procent, medan personbilstrafiken i stort sett var oförändrad. Det genomsnittliga utsläppet av koldioxid från en personbil var 122 gram/km under 2018 vid blandad körning, vilket är samma siffra som under 2017. Det framgår av preliminära utsläppssiffror för vägtrafiken för 2018 som Trafikverket och Transportstyrelsen redovisar i dag.

För att nå klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent behöver utsläppen minska med 8 procent årligen fram till 2030.

– Vi behöver öka takten om vi ska klara av att nå klimatmålet. Utöver skärpta styrmedel för energieffektivare fordon och ökad andel förnybar energi, handlar det om mer kollektivtrafik, gång och cykel i tättbebyggda områden. På godssidan handlar det om längre, tyngre och i förlängningen färre lastbilar och mer gods på järnväg och sjöfart, säger Marie Hagberg, avdelningschef för transportkvalitet på Trafikverket.

Eldrivna fordon fortfarande en liten andel

Såväl bensin som dieseldrivna bilars utsläpp ökade under såväl 2017 som 2018, samtidigt som bensindrivna personbilar utgör återigen den överlägset största andelen av nybilsregistreringen efter en ökning på cirka 9 procentenheter. Det genomsnittliga koldioxidutsläppen från en bensindriven personbil är nu det högsta sedan 2014. Genom ökad andel elbilar och laddhybrider kunde ändå utsläppen för nya personbilar under 2018 hållas kvar på samma nivå som 2017.

– Bonus malus har inneburit att antalet registrerade elbilar i fjol ökade till cirka 7 000 medan laddhybriderna ökade till cirka 20 000. Men under samma tid registrerades över 300 000 nya bensin- eller dieseldrivna personbilar. Dessutom ökar de genomsnittliga koldioxidutsläppen från bilarna när de borde minska. Det är en oroväckande utveckling, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Mikroplaster läcker ut från skolgårdar

MILJÖ. Mikroplaster som kan skada djurlivet i sjöar, vattendrag och hav läcker ut från lekplatser och skolgårdar, enligt en ny undersökning från Lunds universitet, skriver Ny Teknik.

Plasterna härrör från de gummibaserade ytor som läggs som fallskydd och så kallade multiplaner för att skydda barnen vid fall. Tidigare har det antagits att dessa var stabila men undersökningen slår fast att detta inte stämmer.

 Sedimentprover visar att mikroplaster från Fladängsskolan i Lomma sprids till vattendrag i närheten via vattenledningarna.

Plasterna konsumeras av misstag av fiskar och kräftdjur, vilket kan leda till att de svälter och förgiftas. Slutsatsen av undersökningen blir att det är tveksamt om gummiunderlag bör användas på det sätt som nu sker.

TT

MÅSTE DET SE UT SÅ HÄR?

26. Jul, 2017

BILDEN ÄR FRÅN COOP ÖREGRUND

Hon räddar skatter vid landets vägkanter

Natur. Hört talas om hedblomster, sandlilja och bastardsvärmare? Många sällsynta och hotade arter som är på Nväg bort kan frodas där man minst anar det.

hedblomster

sandlilja

bastardsvärmare

 

– För många av de här växterna är vägkanten sista utposten, säger Trafikverkets miljöspecialist Eva Ditlevsen som letar unika arter längs med vägarna.

 
För det ovana ögat ser det ut som vilken torr väggren som helst. Men här finns mycket att upptäcka. Eva Ditlevsen böjer sig fram i dikesgrenen intill väg 19 utanför Maglehem i norra Österlen och pekar. Här bildar den fridlysta, sirliga hedblomstern gula små kolonier. Intill asfalten lyser kaktusliknande väddklint starkt i lila. En blåvingefjäril fladdrar förbi.

– Det finns väldigt mycket insekter knutna till de här växterna, säger hon.

Inventering pågår

Alla unika upptäckter noteras noga i Trafikverkets inventering som just nu pågår längs med landets statliga vägnät.

– Dels ska vi kartlägga platserna och dels sköta dem på rätt sätt. Vi genomför också åtgärder på platser för att skapa förutsättningar för att växterna ska sprida sig, säger Eva Ditlevsen och pekar på en överblommad stor sandlilja som slagit rot bredvid vägbanan.

– Jätteroligt att den finns här. Den är starkt hotad. Här har vi ganska stora bestånd av den.

 
Den, liksom många andra arter, var förr i tiden vanlig ute på ängarna. Men nu har många växter trängts ut, och för att de inte ska försvinna helt gäller det att upptäcka och skapa rätt förutsättningar i tid.

– Sköter vi det på rätt sätt så kan växterna sprida sig längs med vägkanterna. Det här kan skapa broar mellan öar av växtlighet.

Tips från allmänheten

I Sverige finns drygt 3 000 artrika vägkanter - från norr till söder - som ska bevaras inför framtiden. Trafikverket har i flera år försökt att kartlägga var de är. Till sin hjälp har man ofta andras observanta ögon, berättar Eva Ditlevsen.

– Vi får in tips från allmänheten, markägare och våra entreprenörer. Ibland är det någon som bor nära en sån här plats som hör av sig efter att ha sett något speciellt.

Men det handlar inte bara om att upptäcka och bevara det som redan finns. Vid framtida vägbyggen är man beredd på att plantera och så den typen av växtlighet som en gång i tiden förmodligen växter just är.

– Vi bereder marken och sår frön och planetrar plantor utifrån platsens förutsättningar.

Att bevara arter är inte helt problemfritt. De gamla arterna riskerar nämligen att trängas undan. Trafikverket brottas just nu med en rad invasiva arter som sprider sig kraftigt, trots att de egentligen inte hör hemma här.

– Det blir en svår nöt att knäcka framöver med invasiva arter som lupiner, parkslide och björnloka.

För den som vill stanna bilen vid en parkeringslucka och plocka blommor intill vägen har Eva Ditlevsen ett hett tips.

– Om man vill plocka något så plocka lupinerna. Då fröar ju åtminstone inte just den lupinen av sig.

FAKTA

Artrika vägkanter i landet

Många arter som förr var beroende av ängsslåtter och störning från brand och bete förekommer i dag till stor del vid landets alla vägkanter.

I Sverige finns drygt 3 000 artrika vägkanter - från norr till söder.

Exempel på en artrik vägkantsflora är de i kalkrika trakter som Gotland och Öland. Mindre kända är nog de vackra vägkanterna i det mittsvenska kalkbältet i Jämtland och de västra delarna av Medelpad och Ångermanland.

Trafikverket inventerar vägkanter var fjärde år. Syftet är att sköta om och bevara biotop som är unik för vissa området via rätt skötsel.

Källa: Trafikverket, Svenska botaniska föreningen

Tusentals kolgruvor brinner – miljöskadliga ämnen sprids

 
 
 
Här försöker man släcka en brinnande kolgruva ovan jord i Alabama. Foto: Glenn B. Stracher, East Georgia State College.

Tusentals kolgruvor brinner världen över och en del har brunnit i flera hundra år. Bränderna skapar stora utsläpp av växthusgaser och hälsofarliga ämnen, men ännu finns inget effektivt sätt att släcka dem.

Det var under 1962 som gruvgångar under marken i samhället Centralia i USA började brinna. Vägarna sprack, hus förstördes och mycket hälsofarlig rök spred sig.

Professor Glenn Stracher i Georgia i USA studerar kolbränder, och hade svårt att tro sina ögon när han besökte Centralia i nordöstra Pennsylvania.

– Det kom massor av rök från marken, säger han. 

Samhället evakuerades så småningom, men fortfarande pyr det i underjorden.

Det är oklart hur många kolgruvor som fattat eld runt om i världen, men det handlar om tusentals. Hur mycket växthusgaser och tungmetaller som släpps ut via bränderna är också osäkert. Vissa studier pekar på att cirka tre procent av världens koldioxidutsläpp kommer från kolbränder, alltså lika mycket som utsläppen från flyget.

Men enligt Glenn Stracher är de siffrorna osäkra.

Värst är problemen i Indien och Kina men i stort sett alla länder som bryter kol har problem. Enligt Glenn Stracher finns det inget som tyder på att antalet bränder skulle ha minskat.

– De verkar snarare blivit fler, säger Stracher.

Det finns många orsaker till att bränderna uppstår, exempelvis blixtnedslag skogsbränder, gnistbildning från maskiner eller slängda cigarettfimpar. Kolet kan också självantända.

Att släcka bränderna är mycket svårt och kostsamt, men det lyckas ibland. Glenn Stracher är förvånad över att det han kallar en pågående miljökatastrof inte får större uppmärksamhet.

– Människor måste bli medvetna om att det här är en miljökatastrof som pågår runt om i världen, säger Stracher.

Skriver vetenskapsradion

Miljöminister vill skärpa kamp mot plast

INRIKESidag  04:45

POLITIK. Plastpåsars och andra plastprodukters miljöfarlighet ska kartläggas av en utredning som regeringen nu tillsätter.

Förbud, skatter, avgifter och nya pantsystem ska övervägas.

Utredningen ska se över hur man kan minska negativa miljöeffekter från plast. Det handlar bland annat om att se vilka plastprodukter som är skadligast, hur de kan ersättas och hur man ska förhindra plastskräp i naturen.

– När vi vet mer så tänker jag mig att vi ska kunna gå fram med kraftfulla styrmedel. Det kan vara förbud inom vissa sektorer, skatter men också fortsatta informationsinsatser, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Åtgärderna kan bland annat komma att beröra plastpåsar. Enligt Naturvårdsverket använder svenskarna 770 miljoner plastpåsar per år bara från dagligvaruhandeln. Deras miljöpåverkan beror på hur de tillverkats, till exempel från råolja, och om de hamnar som skräp i naturen efter användning eller återvinns eller bränns upp.

Hot mot djur

– Plastpåsar är definitivt ett problem och det är verkligen ett nedskräpningsproblem. Många plastpåsar används bara en gång, säger Skog.

Ett EU-mål är att den genomsnittliga användningen av plastkassar på 80 per person och år ska minskas till 40.

– Man får se det som ett steg på vägen. Plastkassar har blivit en symbol, men det är väl en ganska bra symbol för det här är ett problem vi kan göra något åt, säger Karolina Skog.

Samtidigt som utredningen tillsätts får Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå åtgärder mot plastavfall i naturen.

Nedskräpning i form av plast anses utgöra ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i havet. Större plastpartiklar orsakar skador på däggdjur och fåglar. Mikropartiklar av plast kan tas upp i vattenlevande organismer och på så sätt komma in i livsmedelskedjan.

Går att förbjuda?

Skog ser också ett växande problem med förpackningar från snabbmat och hämtmat, eftersom de riskerar att sluta som skräp på stränder och i parker.

En typ av åtgärd är helt enkelt att förbjuda vissa plastprodukter.

– Plastkassar som vi känner dem i dag kan vi absolut klara oss utan, säger Skog.

Hon nämner tygkasse som ett bra alternativ, förutsatt att man använder dem många gånger.

Att förbjuda alla plastkassar kan dock bli svårt. Skog påpekar att inte ens Frankrike, som infört ett förbud, har förbjudit alla typer.

Naturvårdsverket har föreslagit att plastpåsar i mataffärer ska kosta minst fem kronor styck. Det förslaget har dock regeringen ratat eftersom det skulle drabba alla typer av plastpåsar lika, även de mer miljövänliga.

"Sluta släng"

I stället trädde en ny förordning i kraft första juni som ger butikskedjor frihet att välja mellan till exempel högre pris, informationskampanjer eller pantsystem.

Karolina Skog tror mycket på pantsystem, vilka bland annat har den effekten att människor plockar upp pantförpackningar som slängts i naturen och lämnar dem till affären.

Jordbruksverket har föreslagit att dagens pantsystem för plastflaskor även omfattar mejeriprodukter och fruktjuicer. Regeringen överväger nu det förslaget.

Miljöministerns främsta råd för den enskilde konsumenten i väntan på nya åtgärder från statens sida är:

– Sluta släng i naturen. Svenskar går omkring och tror att det som sköljs upp på våra stränder kommer från andra länder. Vi syndar själva också.

FAKTA

Regeringens åtgärder

En utredning för minskade negativa miljöeffekter från plast tillsätts.

Utredning ska öka kunskapen om problemen med tillverkning och användning av olika plastprodukter.

Den ska föreslå kostnadseffektiva åtgärder.

Utredningen ska redovisas 1 oktober 2018.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att föreslå åtgärder mot plastskräp.

Myndigheterna ska överväga olika typer av styrmedel, som förbud eller pantsystem, för att minska miljöeffekter på marin miljö.

Uppdraget ska redovisas senast 1 maj 2019

Regeringen har tidigare aviserat att hundra miljoner kronor årligen bland annat ska satsas på strandstädning.

Källa: Regeringen

 

TT

Satsning mot strandskräp utlovas

POLITIK. Regeringen vill satsa hundra miljoner kronor per år mot plastskräp i haven.

Pengarna ska bland annat användas till strandstädning.

Flera kommuner på Västkusten vill ha statligt stöd för att städa sina kuster

– Bohuskusten är en av Europas hårdats drabbade delar. Vi får där på grund av strömmar ta emot plastskräp från hela Europa, säger MP:s språkrör Gustav Fridolin.

– Det handlar om 8 000 kubikmeter plast som sköljs in varje år, så det behövs rejäla insatser.

Satsningen på hundra miljoner kronor årligen 2018-2020 finns med i regeringens budgetproposition som ska presenteras i höst. Hur stor del som ska gå till just strandstädning meddelas först då.

Skatt på plastpåsar

Pengarna ska också användas till insatser för att förhindra att mikroplaster och farliga ämnen sprids till vattendrag, sjöar och hav, samt till att öka medborgarnas kunskap om problem med plast i hav och till att få fram innovationer och nya hållbara material.

Miljöminister Karolina Skog (MP) utesluter inte att det på sikt kan bli aktuellt med en skatt på plastkassar.

– Anledning till att vi inte går fram med en skatt på plastkassar nu är att vi behöver veta mer vilka som är de riktigt hållbara, miljömässigt bra alternativen innan vi hastar fram med förbud och nya skatter. Jag ser framför mig att det kommer att vara aktuellt både med förbud och styrmedel som skatter, säger hon.

Satsningen på hundra miljoner kronor blir den svenska regeringens inspel på FN:s havskonferens i New York 5-9 juni, där Sverige och Fiji står som värdländer. En del av pengarna ska också gå till att stärka det globala arbetet mot plast, mikroplaster och farliga ämnen i haven.

"Gemensamt problem"

Klimat- och biståndsminister Isabella Lövin (MP) räknar med att just plastskräp blir en stor fråga på havskonferensen. Hon pekar som exempel på en forskningsrapport som presenterades i förra veckan. Den larmade om att man hittat 38 miljoner plastföremål som spolats i land på en obebodd ö mitt i Stilla havet.

– Det här är i allra högsta grad ett gemensamt problem som vi delar. Havet har inga gränser, säger Lövin.

Hon uppger att många utvecklingsländer helt saknar avfallshantering.

– Om vi fortsätter som nu kan vi ha mer plast än fisk i våra hav 2050, säger Lövin.

FAKTA

The Ocean Conference

Sophantering i Asien och fiske i utvecklingsländer är två ämnen som ska diskuteras när Sverige i juni står värd för en FN-konferens i New York om världens hav. Sverige delar värdskapet med önationen Fiji.

Konferensen som hålls 5-9 juni har inte som mål att förhandla fram nya överenskommelser. I stället siktar man mot konkreta åtgärder för att genomföra det världens länder redan tagit beslut om.

Konferensen kommer att ha cirka 8 000 deltagare, och de flesta länder i FN väntas vara med.

Regeringar, företag och andra organisationer kommer att vara representerade.

 

TT

Risk med bostadsbyggen på handelsträdgårdar

MILJÖ. Att bygga bostäder där det funnits en handelsträdgård kan innebära risker för både människor och miljö. Farliga ämnen som DDT, bly och arsenik kan finnas kvar i marken.

– Det kan ju finnas ämnen kvar från de bekämpningsmedel som användes. Till exempel DDT som kom på 40-talet. Det kan vara en risk både för människor och miljö, säger Märta Ländell på Statens geotekniska institut (SGI) till Sveriges Radio P4 Östergötland.

Gamla handelsträdgårdar, som brukar ligga i utkanter av städer, blir allt oftare bostadsmark när kommuner växer. SGI har tillsammans med några länsstyrelser sammanfattat riskerna och för att minimera dessa ska man ta bort den gamla jorden på platsen och kontakta kommunens miljökontor, säger Märta Ländell.

TT

 

 

Korta och milda vintrar försenar fjärilar

KLIMAT. Att varma vårar får fjärilar att flyga tidigare torde inte förvåna någon. Men även temperaturen under vintern har en avgörande betydelse för när fjärilarna kommer, visar forskning från Stockholms universitet.

– En kort eller mild vinter gör att fjärilarna flyger senare, säger biologen Sandra Stålhandske till SR Vetenskapsradion.

Forskarna tror att en förklaring kan vara att fjärilslarverna inte ska kläckas för tidigt om det kommer en varm period tidigt på våren, innan det finns mat eller andra fjärilar. Men resultaten kan även vara intressanta för forskare som studerar effekterna av klimatförändringar, anser Sandra Stålhandske.

– Det är viktigt att vi har visat att man måste ta hänsyn till flera variabler när man försöker titta på effekterna av klimatförändringar, säger hon till radion.

MP: Laddstolpar även i glesbygd 2025

POLITIK. God tillgång till laddstolpar för elbilar blir sannolikt ett av Miljöpartiets vallöften nästa år. I en plan för fossilfria transporter som språkrören lägger fram inför partikongressen i maj sägs att det 2020 ska finnas tillgång till laddstolpar längs alla Europavägar i Sverige.

Fem år senare ska elbilar kunna laddas i hela landet, även i glesbygd.

– Man ska kunna leva och bo överallt samtidigt som vi lever upp till klimatmålen, säger språkröret Isabella Lövin till Dagens Nyheter.

Språkrörskollegan Gustav Fridolin lyfter fram vikten av att ha tidssatta mål och konkreta finansieringslösningar.

– Vi har sett till exempel i arbetet med bredband hur viktigt det är med strategier som pekar ut riktningen och som ger långsiktiga spelregler, säger han.

Sverige sämst på klädinsamling

MILJÖ. Bara cirka 22 procent av alla kläder och hemtextilier som säljs i Sverige samlas in. Det gör svenskarna sämst i Norden, skriver DN.

I Danmark samlas 46 procent in, i Norge 32 och Finland 35.

– Vi vet inte exakt vad skillnaderna beror på, det är troligen en kombination av beteende, tradition och brist på information. Men det kan också bero på att tillgängligheten till insamlingsplatser är begränsad, säger Yvonne Andersson, handläggare på Naturvårdsverket, till tidningen.

Bäst i Europa är Tyskland där 75 procent av de textilier som säljs samlas in.

C vill ge 100 000 i miljöbilsbonus

ITIK. Centerpartiet vill ge 100 000 kronor i bonus till personer som köper miljöbilar med mycket låga koldioxidutsläpp.

– Det här är en fråga som kommer att prioriteras av oss vid kommande alliansförhandlingar, säger centerledaren Annie Lööf.

Enligt förslaget, skulle den som köper en elbil, snål laddhybrid eller vätgasbil - modeller med koldioxidutsläpp på högst 40 gram per kilometer - få 100 000 i bonus.

De som köper en vanlig laddhybrid, gashybrid eller etanolbil, det vill säga bilar med lite högre, men fortfarande relativt sett låga koldioxidutsläpp - 41 till 80 gram per kilometer - kommer inte heller att bli lottlösa utan får en bonus på 50 000 kronor.

Avgifter på bensinbilar

För att finansiera det hela skulle människor som köper vanliga diesel- och bensinbilar, och SUV:ar, det vill säga bilar med höga utsläpp, eller över 121 gram koldioxid per kilometer, få betala avgifter på 25 000 eller 50 000 kronor vid köpet.

– Transportsektorn är en av de stora miljöbovarna. Det gäller att jämna ut kostnaderna så att miljöbilarna gynnas. Det kommer fortfarande att vara dyrare att köpa de mest miljövänliga bilarna, men det här är en kraftfull bonus som gör det möjligt för fler att köpa dem. De flesta vill göra miljövänliga köp, säger Lööf.

Förslag vid alliansförhandlingar

Enligt förslaget kommer modellen att vara självfinansierande på lång sikt.

– Det är en långsiktig modell. Den är dessutom teknikvänlig och teknikutvecklande. Folk behöver sina bilar, och 100 000 kronor är ett väldigt starkt incitament, säger Lööf.

Vad de andra partierna anser om förslaget är oklart i dagsläget. Men Annie Lööf betonar att frågan kommer att drivas av Centern när alllianspartierna sätter sig ner till förhandlingar före nästa val.

FAKTA

Grön bilbonus

Centerpartiets nya förslag om grön bilbonus innebär att den som köper en bil med mycket låga koldioxidutsläpp (0-40 gram per kilometer) får 100 000 kronor i bonus - 70 000 kronor vid själva köpet och 30 000 kronor efter fyra år.

Den som köper en bil med utsläpp på 41-80 gram koldioxid per kilometer får en bonus på 50 000 kronor - 35 000 kronor vid köpet och 15 000 efter fyra år.

Det hela finansieras med en avgift på 25 000 eller 50 000 kronor som betalas av dem som köper bilar med höga utsläpp (över 121 gram per kilometer).

Källa: Centerpartiet