Diskussionerna med arbetsgivarna har varit tuffa, enligt Ann-Marie Stenberg, ansvarig för de sju LO-förbundens förhandlingar. Men hon menar att man inte kommer längre i diskussionerna med Almega, och LO-förbunden ser därför ingen annan utväg än att lägga ett varsel.

– Vi accepterar inte att Almega förvägrar de lågt avlönade Samhallanställda den låglönesatsning som är norm i övriga avtal. Därför tar vi strid för att också Samhalls anställda ska få ta del av låglönesatsningen som alla andra branscher har fått, säger Ann-Marie Stenberg.

Om Almega och LO-förbunden inte kommer överens före den 12 oktober kommer konfliktåtgärder, som bland annat övertids- och nyanställningsblockad, att bryta ut. Om man inte kommer överens före den 17 oktober kommer strejk att utbryta.

Ladda ner Uppsägning av kollektivavtal samt varsel om stridsåtgärder (pdf