ÖVNINGEN GREPEN

Forsmark i Norduppland är det modernaste av Sveriges kärnkraftverk. Foto: Vattenfal

Övning Grepen genomförs som ett led i Länsstyrelsens beredskapsplanering, för att utveckla förmågan att hantera en olycka vid Forsmarks kärnkraftverk. Övningen inleds med ett prov av den nationella larmplanen vid en kärnteknisk olycka. Larmprovet följs av en etablering av Länsstyrelsens räddningsledning.

Övningen genomförs dels på plats i Länsstyrelsens ledningscentral i Uppsala, dels vid Olandsskolan i Alunda, där förutsättningarna för att använda skolan som utrymningsplats ska prövas. En utrymningsplats kan behöva användas vid en kärnteknisk olycka där allmänheten måste utrymmas. Övningen genomförs tillsammans med ett flertal centrala, regionala och lokala aktörer.

I övrigt fokuserar övningen på ledning av indikering, det vill säga strålningsmätning. Övning Grepen sker i form av seminarie- och funktionsövningar, där fokus ligger på utbildning och metodutveckling