Östhammar 650 år

Ett tretiotal intresserade träffades på kommunkontoret för att diskutera hur man skall fira Östhammars  stads 650 årsjubileum. Ddet var folk från föreningar och föregtagare som träffades.

Det kom några förslag på aktiviteter.

Tanken är att  firandet skall börja den 25 mars med ett våffelkallas. Anledningen att man vallt det datumet är att Albrekt av Mecklemburg förnyade staden privilegier den dagen 1368.

Tanken är att det skall vara mycket aktiviter som passar familjer där barnen skall prioriteras.

Någon föresloga att det skall vara en cykeltävling. Aibrektsmässan är ju ett givet inslag.

Det kanske också bli ett krönikerspel.

Man kommer också att göra något om badortsepoken där Källör kommer att spela en stor roll.