Stor satsning för att fler ska ta del av kultur

Kommunernas kultursatsningar ska bli mer tillgängliga och mer relevanta för invånarna. Det är syftet med projektet Mer för fler som nu drar igång.

Representanter från 32 kommuner, från Arvidsjaur till Sjöbo, kommer att träffas under hösten 2017 för att etablera ett långsiktigt förnyelsearbete för att fler invånare ska ta del av kommunernas kulturutbud. Den första träffen äger rum den 25 oktober, då en tredjedel av kommunerna träffas. Bakom satsningen står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Kulturskolerådet och Svensk Biblioteksförening.

– Hur ska kommunerna nå ut till fler grupper i samhället? Varför deltar inte vissa grupper? Handlar det om utbud, eller tillgänglighet? Sådana frågor ska deltagarna bolla med varandra, komma med idéer och sedan gå ut i verksamheterna och testa, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

Vad som hindrar invånarna att ta del av verksamheterna varierar från kommun till kommun, men det finns vissa gemensamma nämnare.

– Vi har länge vetat att många grupper står utanför kulturskolornas verksamhet. Ett breddat deltagande är en prioriterad fråga. Genom denna satsning kommer vi att få flera lärande exempel på hur kulturverksamhet kan förnyas så att fler kan delta, säger Torgny Sandgren, generalsekreterare Kulturskolerådet.

Att alla invånare har likvärdig tillgång till kulturutbud är en demokratifråga.

– Biblioteken bidrar till att utjämna kunskapsskillnader, främja läsning och ge alla verktyg att vara demokratiskt delaktiga i samhället. För att fortsätta göra detta krävs ett förnyande och verksamhetsutvecklande arbetssätt, och vi vet att det finns ett stort intresse för detta bland bibliotekarier och bibliotekschefer. Mer för fler-projektet ger biblioteken goda förutsättningar att arbeta fram nya metoder och idéer, säger Karin Linder, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening.

I projektet provas Innovationsguiden, ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.

BRITTSOMMAR

Tänkte att den här bilden skulle visa den första frostnatten. Det gjorde att red missade bussen till Öregrund. Den mullrade förbi bakom ryggen och det gjorde att på vägen tillbaka för en kopp kaffe så-

- får du den här bilden som visar att det blev en fin Brittsommardag. Taket på boden ryker-

- och i Öregrund så träffade red Brian i sin MG nercabad. Han passade på att ta en tur före "idegående". -Nu blir det att putsa för konservering för vintern. Vi syns till våren och sommaren vid "Kul På Hjul"

Trrots det vackra vädret så var det bara red som tog en utomhusfika.