Vi söker familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Har du lite trygghet över och kan tänka dig att ta emot barn som är i behov av stöd och omtanke. Du får stöttning av socialtjänsten, bland annat genom en egen familjehemssekreterare.

Som kontaktperson är du ett stöd i vardagen. Du kan hjälpa barn att komma ut på aktiviteter, knyta nya kontakter och bryta isolering.

En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för barnet och som en avlastning för barnets föräldrar. Ett familjehem välkomnar någon annans barn som familjemedlem i sin familj.

Som uppdragtagare får man ett visst arvode/omkostnad för uppdraget.

Är du intresserad eller vill veta mer, kontakta: