Ingen moms på individuell mätning och debitering

 El, gas och vatten som debiteras efter förbrukning fortsatt momsfritt enligt Skatterättsnämnden.
 

SABO, tillsammans med bland annat Fastighetsägarna, ansökte om förhandsbesked av skatterättsnämnden med anledning av att Skatteverket i ett ställningstagande 2018 ansåg att hyresvärdar ska lägga moms på el-, gas- eller vattenförbrukning om förbrukningen inte ingår i hyran och debiteras separat.

Skatterättsnämnden anser att el och vatten är en nödvändighet för att kunna använda lägenheten som bostad och ska betraktas som en helhet, även om individuell mätning och debitering av vatten och el görs. Individuell mätning (IMD) ska därför även fortsättningsvis vara undantagna från moms anser Skatterättsnämnden.

Skatteverket delar inte Skatterättsnämndens bedömning och avser att överklaga förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen enligt information på Skatteverkets webbplats.

Låg grundvattennivå i Östhammars kommun

Under flera år har de varma och torra somrarna lett till låga grundvattennivåer över hela Sverige. I och med detta har restriktioner införts på flera ställen gällande vattenanvändning. Nu uppmanas invånarna i Östhammars kommun att fortsätta vara vattensmarta!

Grundvattennivåerna i Östhammars kommun är fortsatt låga och Gästrike vatten meddelar att vi har ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver. Påfyllningen av grundvatten har varit liten under hösten och vintern. 

Vanligtvis sker en påfyllning av grundvattenmagasinen vid snösmältning och nederbörd senare på våren. Gästrike vatten kommer därför att göra en ny bedömning av grundvattennivåerna och vid behov även införa ytterligare vattenrestriktioner.

Gästrike Vatten bevakar grundvattennivåerna och informerar löpande vid lägesförändringar. Tills vidare uppmanas alla att fortsätta vara vattensmarta.

Mer information hittar du på Vattenrapporten »

Regeringsuppdrag om informationsinsatser vid försäljning av elektriska installationsprodukter

Regeringen har beslutat att Elsäkerhetsverket, tillsammans med branschen, ska ta fram en handlingsplan för informationsgivning vid försäljning av elinstallationsprodukter.

Enligt Elsäkerhetsverkets tidigare undersökningar är det vanligt att bostadsägare utför egna elinstallationsarbeten. Vid försäljning av elinstallationsprodukter är informationen ofta bristfällig gällande vilka elarbeten man får och inte får göra som privatperson.

Satsning tillsammans med elbranschen
Elsäkerhetsverket får i uppdrag att under åren 2018-2020 genomföra en särskild satsning för att minska det obehöriga elinstallationsarbetet. Dessa aktiviteter kommer att utgå från en gemensam handlingsplan som under 2018 tas fram i samverkan med främst elinstallationsföretagen och återförsäljarna, men även andra aktörer som försäkringsbolag, ekonomiska aktörer och konsumentorganisationer.

- Vi ser ett behov av att nå ut till privatpersoner med information om obehörigt elinstallationsarbete. Konsumenterna måste bli medvetna om riskerna med att göra elinstallationer själva, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande från regeringen.

Viktigt att bostadsägarna känner till sitt ansvar
Vikten av korrekt, tillgänglig och begriplig information hos de som säljer elinstallationsmateriel, gäller både information till konsumenter och till de som är yrkesverksamma inom elbranschen. Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket, ser fram emot att genomföra uppdraget i samverkan med andra aktörer.

- Ambitionen är att det ska bli enklare och tydligare vid varje försäljningsställe. En bostadsägare är ansvarig för både sin elanläggning och för sina handlingar. Jag tror inte att man förstår omfattningen av ansvaret och vad obehörigt elinstallationsarbete kan leda till i relationen till försäkringsbolag, vid försäljning eller om någon skadar sig i huset, säger Elisabet Falemo.

Handlingsplanen ska rapporteras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2019. En slutredovisning ska göras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2021.

 

Läs pressmeddelandet från regeringen.

Läs Elsäkerhetsverkets rapport Informationskrav vid försäljning av elektriska installationsprodukter.

Laserbelysning kräver extra uppmärksamhet

Elsäkerhetsverkets årliga test av julbelysning är klar. I år har myndigheten även undersökt laserteknik som är en ny konsumentprodukt i julhandeln. Överlag ser myndigheten förbättringar senaste åren gällande elsäkerheten hos julbelysning.

Elsäkerhetsverket har låtit prova tolv julbelysningsprodukter i år, några traditionella julbelysningar och fem som handlar om laserteknik. Kontrollerna handlar främst om att produkterna inte ska ge elchock eller kunna starta några bränder, men också att de har korrekt dokumentation och märkning.

En tendens i år är att traditionell julbelysning i hem och trädgårdar kompletteras med laserbelysning. Istället för att ha en massa slingor och sladdar föredrar vissa att använda laserteknik. Det kan handla om tomtemotiv eller snöflingor som projiceras på husväggar eller inomhus.

Läs det finstilta!

- De traditionella julbelysningarna visar i år inga brister som leder till försäljningsförbud, men däremot ser vi brister i märkning och dokumentation. När det gäller laserbelysningen är informationen alldeles för finstilt på förpackningen. Det är lätt att konsumenter missar varningstexter och tror att man kan hantera laserbelysningsprodukter som vanlig julbelysning, säger Thomas Nilsson vid Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

Strålsäkerhetsmyndigheten som har det samlade ansvaret för strålskyddsfrågor lyfter fram några saker som man särskilt bör se upp med gällande laserteknik.

- Det bör finnas särskilda instruktioner som pekar på olämpligheten att sätta upp dem så att människor blir belysta – särskilt barn – på nära håll och i synnerhet om det är en produkt som tillhör laserklass 3R. Laserbelysning är en starkt koncentrerad ljuspunkt som man inte bör titta in i. Det bör också varnas för att bestråla och blända trafik och det ska framgå vilken laserklass produkten tillhör, säger Martin Lindgren på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Fakta: All belysning som säljs i Sverige ska uppfylla särskilda säkerhetskrav och alla produkter som är gjorda för att anslutas till ett eluttag ska vara CE-märkta. Det ska också finnas bruksanvisning på svenska samt instruktioner om hur produkten får användas, exempelvis om produkten får användas utomhus eller inte.

Om laserbelysning på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Sammanställning julbelysningstest 2014-2017 (excelfil)

Checklista julbelysning (wordfil)

perm_contact_calendarMer information kontakt

Thomas Nilson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 28
E-post: thomas.nilson@elsakerhetsverket.se

Katarina Olofsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 25
E-post: katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se

Lamphållare kan ge elchock

Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget Netto Sverige Marknad AB ska återkalla en lamphållare med inbyggd sensor som visat sig vara farlig. Gängorna i lamphållaren är spänningsförande och kan ge elchock när man skruvar i en lampa.

– Lamphållaren är farlig eftersom den är felkonstruerad och gängorna blir spänningssatta. Den ljuskälla man skruvar i blir spänningssatt direkt vilket ger en mycket hög risk för elchock, säger Thomas Nilson inspektör vid Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

Har du köpt den här produkten?

Modellen Ronald A/S, PO64812, säljs av företaget Netto.

Elsäkerhetsverket har ålagt Netto Marknad Sverige AB att varningsinformera och återta alla sålda lamphållare. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller förstöra den.

Mer information om produkten

TAKLAMPA ÅTERKALLAS FRÅN KONSUMENT

ÅTERKALLAS FRÅN KONSUMENT

En taklampa som sålts av Erikslunds Möbler AB har många allvarliga brister som gör den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska ta tillbaka alla sålda exemplar då det är en mycket hög risk för elchock eller brand.

- Taklampan är riktigt farlig, så farlig att vi tog ett tillfälligt försäljningsförbud direkt när vi tittade på den. Det är sällan vi gör det, men här fanns det anledning till att agera snabbt, säger Martin Gustafsson vid Elsäkerhetsverket.Taklampan (klicka på bilden för att förstora)

Taklampan är konstruerad på sådant vis att flera spänningsförande delar är direkt beröringsbara vilket kan resultera i en rejäl elchock. Taklampan saknar även EU-försäkran vilket också är en allvarlig brist. 

Äger du den här produkten?

Om du äger denna taklampa så bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Företaget har inte vidtagit nödvändiga åtgärder

Erikslunds Möbler AB har getts möjlighet att vidta åtgärder utifrån det tidigare tillfälliga försäljningsförbudet, men eftersom detta inte har skett, fattar Elsäkerhetsverket istället beslut om att företaget ska varningsinformera och återta alla sålda taklampor. Detta beslut ersätter det tidigare tillfälliga försäljningsförbudet.

Mer information om produkten finns i Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud.

MER INFORMATION - KONTAKT

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se 

Camilla Arnäs-Nielsen

Kommunikatör
Telefon: 010-168 05 83
E-post: camilla.arnas-nielsen@elsakerhetsverket.se 

Bluffmakarna bakom Svenska Telebolaget och Svenska Elbolaget dömda

Förra året drabbades många äldre i kommunen av säljare från Svenska Telebolaget och Svenska Elbolaget, vilket uppmärksammades bl a i TV programmet Plus. I början av juli dömdes personerna bakom bolagen av Patent- och marknadsdomstolen. De dömdes att betala en marknadsstörningsavgift och personerna bakom företagen riskerar vite på en miljon kronor vardera om de bryter mot domen.

 

-          Jag är säker på att de ljudinspelningar som vi kunnat presentera från samtal med lurade kunder varit viktiga bevis i förhandlingarna mot företagen, säger konsumentrådgivare May Strandberg.

 

Statistik hittills i år visar att antalet konsumenter i Östhammars kommun som säger sig vara utsatta för aggressiva telefonförsäljare har minskat väsentligt.

-          Min teori är att det skett en viss självsanering genom att tvivelaktiga företag upphört efter domar i Patent- och marknadsdomstolen. Branschens egna organisationer har även vidtagit en del egna åtgärder, såsom sju dagars ångerrätt för företagare bland annat. Även NIX telefon har infört förbättringar som stärker konsumentskyddet och gör spärrtjänsten mer heltäckande.

 

Sannolikt oroas branschen av förslaget att utöka konsumentskyddet vid telefonförsäljning och vidtar därför egna åtgärder för att undvika en lagändring.

 

-          Självklart är detta till fördel. Men jag vill ändå uppmana både privatpersoner och företagare att även fortsättningsvis vara på sin vakt vid försäljning per telefon. Behåll initiativet själv. Tacka inte ”ja” utan att tänka efter om du verkligen vill byta operatör, eller ingå ett köp av en vara eller en tjänst.

 

Läs mer

http://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/mal-domar-och-forelagganden2/domar/?page=1

http://nixtelefon.org/nu-skarps-reglerna-for-telefonforsaljning/

https://telekomradgivarna.se/

 

Uruselt betyg för våningssängar och höga sängar i nytt test

 
En säng som är nära idealet
 

Samtliga nio sängar i Konsumentverkets marknadskontroll fick så dåliga resultat att de underkändes. Fem av sängarna hade allvarliga brister vilka kan leda till svåra kroppsskador.

För våningssängar och höga sängar finns det säkerhetskrav som tar särskild hänsyn till risker för barn. Det handlar till exempel om funktioner, mått och märkning. Våningssängar ska vara utformade så att de klarar vuxnas belastning eftersom produkten ska kunna användas även av dem.

Men när Konsumentverket nyligen testade nio sängar visade det sig att ingen av dem uppfyllde de krav som standarden kräver.

–Vid provningarna upptäcktes en mängd olika fel och brister. Fem av sängarna var riktigt dåliga där bristerna var av sådan karaktär att de kan vålla stora kroppsskador, säger Maria Holmberg, utredare.

I besiktningsprotokollen finns anteckningar om sängar som rasar sönder vid hållfasthetsprovning, lösa sängbottnar, uppstickande hörn, farliga öppningar med mera.

– Uppstickande hörn kan göra att barn fastnar med kläderna, fallrisken är uppenbar om sängbotten inte tål belastning eller är lös. Det fanns också sängar med för stora glipor mellan skyddsbrädorna och den övre bädden och vid stegarna vilket kan göra att barn kan glida ut med kroppen, fastna med huvudet och bli hängande, säger Maria Holmberg.

På andra sängar kunde den övre sängen lyftas upp alldeles för lätt och en del hade öppningen för stegen i på kortsidan vilket inte är tillåtet.

– Det finns en ökad risk att falla ur genom en stegöppning på kortsidan av sängen, därför får inte öppningen vara placerad där.

Våningssängar och höga sängar måste också vara märkta med att den övre bädden inte är lämplig för barn under sex år. En sådan märkning saknades också på flera sängar.

Några av sängarna är så dåliga att Konsumentverket har uppmanat företagen till säljstopp och återkallelse från konsument eftersom bristerna är stora. Konsumentverket uppmanar företagen att även stoppa försäljningen av andra sängar som fick underkänt, tills återförsäljarna eller leverantörerna kan visa att produkten är säker.

– Sist vi testade våningssängar var resultatet också nedslående. Det här tyder på att branschen inte har blivit bättre på att ställa säkerhetskrav på sina leverantörer. Det finns även tecken på en omogen bransch där många säljer sängar via webbportaler och inte har full kontroll på produkten som skickas direkt från tillverkaren till konsumenterna, säger Maria Holmberg.

Konsumentverket är marknadskontrollmyndighet för möbler som kan köpas eller användas av konsumenter. Det omfattar även möbler som används av konsumenter i olika näringsverksamheter som till exempel hotell, vandrarhem och stugbyar.

Sammanlagt har 17 sängar granskats. 9 har skickats till testlabb och för de övriga har dokumentationen granskats. Resultatet finns i bilagan.

Mer om våningssängar på Hallå konsument

NKM AB måste ta tillbaka LED-strålkastare

LED-strålkastare avger mycket kraftiga störningar som kan påverka andra produkter i närheten och klarar inte kraven. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att NKM AB måste återta alla sålda LED-strålkastare.

De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på så hög nivå som 35,7 dB över gränsen.

Mycket höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 23,43 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten. 

LED-strålkastaren saknar också EU-försäkran, vilket är en allvarlig brist.

Äger du den här produkten?

Elsäkerhetsverket har ålagt NKM AV att varningsinformera och återta alla sålda LED-strålkastare. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller förstöra den.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompabilitet (2016:363). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om försäljningsförbud

Klicka på bilderna för att kolla lite närmare.

LED-strålkastaren och förpackningen.

Märkningen på LED-strålkastaren.

Märkningen på förpackningen.

Baksidan av LED-strålkastaren och förpackningen.

Nu är det dags att "Kolla elföretaget"!

Den 1 juli träder en ny elsäkerhetslag i kraft. Då får Sverige en samlad och tydlig elsäkerhetslagstiftning vilket gör det enklare för både konsumenter och Elsäkerhetsverket att kontrollera de företag som utför elinstallationer. Det innebär också helt nya krav på elinstallationsföretagen.

Den 1 juli öppnar e-tjänsten ”Kolla elföretaget”, på Elsäkerhetsverkets webbplats. Tjänsten bygger på det register där alla företag som utför elinstallationer på annans anläggning än sin egen ska finnas registrerade.

Enklare för konsumenten

I e-tjänsten "Kolla elföretaget" kan alla som ska köpa elinstallationstjänster kontrollera att det företag som man tänkt anlita finns med. Registret visar att exempelvis ett företag som ska jobba med el i bostäder, uppfyller grundläggande krav och har åtagit sig att följa det nya regelverket.

- Vi har nu drygt 8000 registrerade företag och det tyder på att informationen nått fram till företagen i stor utsträckning, säger Elisabet Falemo, generaldirektör för Elsäkerhetsverket. Nu gäller det att också konsumenterna använder möjligheten att kolla elföretagen.

Nya krav på elinstallationsföretagen

De nya reglerna för elinstallationsföretag omfattar krav på hur arbetet utförs, krav på kompetens, krav på egenkontrollprogram och registrering hos Elsäkerhetsverket. Det gör det nya regelverket mer överskådligt och lättförståeligt för de som ska köpa elinstallationstjänster.

- De nya reglerna underlättar för alla att hitta de företag som känner till och följer de krav som finns. Om alla konsumenter gör den enkla kollen före beställning minskar risken för bristfälliga och farliga elinstallationer, säger Elisabet Falemo.

Företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning efter 1 juli, utan att vara registrerade hos Elsäkerhetsverket, arbetar olagligt och ska inte anlitas.

Korta fakta om nya elsäkerhetslagen

 • Alla företag som någon gång utför elinstallationsarbete räknas från och med den 1 juli som ett elinstallationsföretag och ska uppfylla de nya kraven:
  • Ha ett egenkontrollprogram
  • Ha en elinstallatör för regelefterlevnad knuten till företaget
  • Registrera företaget hos Elsäkerhetsverket om företaget utför arbete på annans anläggning
 • Konsumenten får en helt ny möjlighet att kontrollera företaget man planerar att anlita genom e-tjänsten Kolla elföretaget
 • Elsäkerhetsverket får nya tillsynsmöjligheter

Länkar

E-tjänsten "Kolla elföretaget" (öppen från 1 juli 2017)
www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget

Mer information om nya elsäkerhetslagen
www.elsakerhetsverket.se/nyaregler

Film på Youtube
Kolla elföretaget - ny e-tjänst från den 1 juli 2017

Störande LED-lampa stoppas

LED-lampan avger störningar och klarar inte kraven. De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 15,9 dB över gränsen. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 20,8 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Lampan saknar också en korrekt EU-försäkran.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (2016:363). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du ladda ner beslutet:

Beslut om försäljningsförbud

Klicka på bilderna för att kolla närmare.

 

LED-lampan. 

Märkningen på lampan.

Märkningen på kartongen till lampan.

Lampan och kartongen. 

Bergman Lights måste ta tillbaka taklampa

En taklampa som sålts av Bergman Lights har mycket allvarliga brister som gör den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda taklampor för att undvika skada på person eller egendom. Bland annat så kan man direkt få elchock bara av att skruva i lampan.

Äger du den här produkten?

Elsäkerhetsverket har ålagt Bergman Lights att varningsinformera och återta alla sålda lampor. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller förstöra den.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Ett tidigare ärende rör en liknande modell från Bergman Lights. Du kan läsa mer om det här: 14EV3332

Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om försäljningsförbud

Klicka på bilderna för att kolla lite närmare.

Taklampan. Man får alltså själv skruva ihop taklampan med hjälp av de olika delarna.

När man skruvar i eller ur ljuskällan så är sockeln spänningssatt. Det får den inte vara då man lätt kan komma åt sockeln på ljuskällan. Risk för elchock.

Här syns ljuskällans sockel när den är iskruvad. Man kan alltså beröra sockeln när den är iskruvad och spänningssatt. Då kan man få man en elchock.

När man skruvar ur en av lamphållarna så skruvas samtidigt den ena lamphållaren isär. Då blottas spänningsförande delar direkt. Vidrör man de delarna så får man en elchock. 

Här syns märkningen på taklampan. Här saknas bland annat tillverkare, typbeteckning och CE-märkning. 

Säljstopp för 10 av 13 granskade hoverboards

Arbetsmiljöverket har kontrollerat hoverboards genom oanmälda besök hos åtta stora butikskedjor i Stockholmsområdet. Av 13 granskade hoverboards var det 10 som inte uppfyllde de formella kraven på bruksanvisning, CE-märkning och EG-försäkran.

På bilden är en av de tre modeller av hoverboards som uppfyllde samtliga formella krav vid granskningen. Foto: Arbetsmiljöverket

I en särskild satsning för att stoppa farliga produkter har Arbetsmiljöverket genomfört oanmälda butikskontroller för att inspektera om hoverboards ute på marknaden uppfyller de formella kraven gällande hälsa och säkerhet. Om brister upptäckts ställs krav mot tillverkaren, importören eller distributören.

– De krav och frågor som vi ställer borde varje förälder eller tonåring som tänker köpa en hoverboard också ställa till butiken. Vi har nu förbjudit butikskedjorna att sälja produkterna som inte uppfyller kraven, säger Monica Torgrip, enhetschef för Teknik på Arbetsmiljöverket.

48 brandolyckor orsakade av hoverboards

Hoverboard, även kallad elektrisk balansbräda, balance scooter eller airboard är en relativt ny produkt som på senare tid orsakat en mängd olyckor. Mellan juli 2016 och april 2017 har 48 kända bränder rapporterats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som för statistik över brandolyckorna. De inträffade olyckor har främst orsakats av hoverboards som varit på laddning.

Förutom att en del produkter har tekniska brister uppfyller de heller inte formella krav som att produkten ska vara CE-märkt, ha en bruksanvisning på svenska och försäkran om att produkten överensstämmer med angivet innehåll.

– Att uppfylla de formella kraven är grundläggande för att säkerställa konsumenternas hälsa och säkerhet, men det är också viktigt ur konkurrenssynpunkt. Det ska inte gå att få konkurrensfördelar genom att tumma på reglerna och därmed utsätta konsumenter för farliga produkter, säger Monica Torgrip.

Hoverboards används oftast som ett fordon för förflyttning av en person eller ett lekredskap på fritiden och är en konsumentprodukt, de säljs via såväl fysiska butiker, e-handel, samt direktimport via internet. Eftersom hoverboards enligt EU:s maskindirektiv klassas som maskiner ansvarar Arbetsmiljöverket för tillsynen av dem.

Marknadskontroll av elektriska balansbrädor i butik, rapport (pdf öppnas i nytt fönster)

Kontakter på Arbetsmiljöverket
Monica Torgrip, enhetschef Teknik, telefon 010-730 9757
Anders Engvall, projektledare för marknadskontroll, telefon 010-730 9140

MODE. Gammelfasters ormskinnsskor, mormors krokodilskinnsväska och ozelotpälsen hon fick av morfar. Allt går att sälja på loppis, tänker du. Men det kan vara brottsligt.

– Om man inte vet hur gammal krokodilskinnsväskan är och vilken art det är ska man inte sälja den, säger Andrea Ljung, artskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Detsamma gäller för ormskinnsskorna och pälsen.

– Men sedan finns antikundantaget. Det är att föremål som bevisligen är äldre än den 3 mars 1947 får säljas lagligt inom EU.

Bevisa ursprunget

Det är inte helt enkelt att bevisa åldern på något, det bästa är om man har en bild på någon som bär plagget, eller ett brev som kan bevisa ursprunget. Jordbruksverket har mycket information på sin hemsida, men Andrea Ljung medger att det kan vara snårigt att hitta rätt i djungeln av arter och ursprungsländer.

– Många krokodilskinnsväskor är till exempel osäljbara för att man inte vet vilken art eller vilket ursprungsland det är. Ibland hänvisar vi till Naturhistoriska riksmuseet, de har experter som snabbt kan skilja en vargpäls från en coyotepäls.

– Vi brukar råda folk att behålla grejerna, kanske kommer det någon systerdotter som tycker att farmors ormskinnsskor är jättehäftiga, och att skänka bort dem får man.

Flyttar problemet

Andrea Ljung tycker dock inte att man ska skänka vidare sakerna till second hand-affärer, det är bara att flytta över problemet till någon annan. Och artskyddsexperterna är kluvna till även den tillåtna handeln.

– Vi tycker att det är bra att använda gamla saker, men om alla ser det vill alla ha det. Just nu ser vi en renässans för ormskinnsskor.

Även köpare ska se upp, det står klart och tydligt i lagen att man kan göra sig skyldig till artskyddsbrott även som köpare.

– Tänk alltid efter innan du köper, och är du osäker så låt bli.

FAKTA

Klämlampan roterar av sin egen vikt om den kläms fast på ett rör. Bruksanvisningen ska varna för detta men det saknas helt. Bruksanvisningen är inte på svenska, vilket är ett krav. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Netto marknad Sverige AB måste sluta sälja den.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (2016:363). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du ladda ner beslutet:

Beslut om försäljningsförbud

Klicka på bilderna för att kolla närmare.

Klämlampan med förpackning.

 

Märkningen på klämlampan.

 

FAKTA OM PRODUKTEN

Varning för mormors förbjudna päls

Första resultaten från Elsäkerhetsverkets granskning av USB-laddare visar att 14 har mycket allvarliga brister i både konstruktion, dokumentation och märkning. Anmärkningarna är så pass allvarliga att produkterna måste återkallas från konsument.

I den första delen av Elsäkerhetsverkets granskning av USB-laddare har myndigheten prioriterat de produkter med allvarligast brister. Alla 14 har belagts med säljstopp samt återkallelse från konsument. Sex av aktörerna har återkallat produkterna genom frivillig åtgärd och åtta har belagts med tvingande beslut från Elsäkerhetsverket.

Beslut om försäljningsförbud av USB-laddare

Många och allvarliga fel

Bristfällig hållfasthet, felaktiga dimensioner och en total brist på dokumentation är vanliga brister. Allvarligare är att ingen är utrustad med en transformator som ens kommer nära kravet på isolationsavstånd. Dessutom är sju av laddarna inte märkta med tillverkarens namn eller varumärke.

- Vi är förvånade över att det är så många brister men också allvarlighetsgraden på bristerna. Sex av laddarna har inget isolationsavstånd alls mer än lacken på ledarna. Risken att få en elchock av dessa laddare är överhängande och förenat med livsfara, säger Mikael Carlson vid Elsäkerhetsverket.

Att inte uppfylla isolationskraven på minst 4,0 mm luftavstånd och 5,0 mm krypavstånd på en produkt där sekundärsidan, i detta fall en USB-utgång, är beröringsbar är något Elsäkerhetsverket ofta ser vid granskning av USB-laddare.

- Vi ser det som oerhört anmärkningsvärt att den bästa av dessa "värstingar" har ett isolationsavstånd på endast 0,7 mm kombinerat med i övrigt usla resultat, säger Mikael Carlson.

Stor risk för brand

Det är också tydligt att man vid konstruktion av laddarna inte bemödat sig om att minska risken för brand. Endast en laddare har en Y-kondensator med rätt klassificering, och ingen av de övriga klarade överspänningsprovet på 3000 volt utan överslag. Dessutom är plastmaterialet i 12 av laddarnas höljen inte beständigt mot eld vilket förhöjer risken för brandspridning.

Projektet fortgår med övriga 46 stycken USB-laddare och en sammanfattande rapport är att vänta i slutet av maj. Totalt granskar Elsäkerhetsverket 60 laddare.

Frågor och svar för USB-laddare

 

Mikael Carlson

Teknisk expert
Telefon: 010-168 05 29
E-post: mikael.carlson@elsakerhetsverket.se

Thomas Nilson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 28
E-post: thomas.nilson@elsakerhetsverket.se

KLÄMLAMPA STOPPAS

EKONOMI. Trots svensk-danska Postnords usla resultat har toppcheferna fått ordentligt påökt, rapporterar nyhetsbyrån Ritzau.

Exempelvis fick chefen för den blödande danska rörelsen en löneökning med en halv miljon kronor under krisåren 2013-2015. Hans lön uppgick till 3,7 miljoner svenska kronor 2015.

Lars Idermark, som tidigare var administrativ direktör i Postnord, fick en rejäl bonus när han lämnade arbetet i maj 2013. 5,3 miljoner kronor, varav en stor del var pensionsbonus, betalades ut trots att han bara arbetat fyra och en halv månad. Koncernens tidigare finansdirektör Henrik Rättzen fick även han en ordentlig pensionsbonus, 6,8 miljoner kronor, för fyra och en halv månads arbete 2014.

– Normalt brukar man belöna toppchefer för att verksamheten utvecklas i en positiv riktning, men det har milt sagt inte har skett i Postnord, säger Anders Drejer, professor i ekonomi vid Aalborgs universitet, till Ritzau.

TT

14 farliga USB-laddare återkallas

Det är vanligt att färg och lim innehåller allergiframkallande ämnen, visar analyser som Kemikalieinspektionen har gjort i ett tillsynsprojekt. De flesta av de 41 produkter som granskades var rätt klassificerade och märkta, men Kemikalieinspektionen har ifrågasatt att fem av produkterna inte varit klassificerade och märkta som allergiframkallande.

– Det är viktigt att färg och lim med allergiframkallande ämnen har rätt klassificering och märkning. För att minska risken för allergier behöver yrkesmålare och andra användare känna till att färg och lim innehåller de här ämnena och se till att använda rätt skyddsutrustning, säger Jörgen Rosberg, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Bakgrunden till Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt är en rapport om en kraftig ökning av hudallergier bland yrkesmålare sedan vattenbaserade färger har ersatt färger baserade på lösningsmedel. Arbets- och miljömedicinska kliniker har konstaterat att det är konserveringsmedel i färgerna som i många fall har orsakat allergibesvären. Konserveringsmedlen är ofta isothiazolinoner, en grupp av ämnen som även i låga halter kan vara kraftigt allergiframkallande vid kontakt med huden.

I Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt har 41 produkter från 16 företag analyserats. De undersökta produkterna är färger, tapetlim samt färger och limmer riktade till barn. Utifrån analysresultaten och företagens egna uppgifter om ingående halter över klassificeringsgränsen har Kemikalieinspektionen ifrågasatt varför fem av produkterna inte har varit klassificerade och märkta som allergiframkallande vid kontakt med huden.

Två av företagen lämnade egna uppgifter om halter av allergiframkallande ämnen som inte stämde överens med hur produkten var klassificerad. Ett av företagen stoppade själva försäljningen av en produkt medan korrekt märkning togs fram. I det andra fallet beslutade Kemikalieinspektionen om förbud att sälja produkterna då dessa inte klassificerats och märkts på rätt sätt enligt lagstiftningen. Ytterligare ett företag har frivilligt dragit tillbaka en limprodukt, som inte var klassificerad som allergiframkallande (Skin Sens 1), men där analysen visat att halten låg klart över klassificeringsgränsen.

– Flera företag med produkter riktade till barn har haft svårt att kunna ange halten av de allergiframkallande ämnena i produkterna. Det visar att det finns företag som behöver stärka sin egen kompetens och förbättra sina interna rutiner, säger Jörgen Rosberg.

Under 2017 väntas beslut inom EU om en harmoniserad koncentrationsgräns för ämnet methylisothiazolinone, MIT. Ett sådant beslut skulle sannolikt leda till att betydligt fler färger och limmer skulle klassificeras som allergiframkallande (Skin Sens 1) och i så fall ska märkas med faropiktogrammet ”Utropstecken”, med faroangivelsen ”Kan orsaka allergisk hudreaktion” och relevanta skyddsangivelser.

Det nu avslutade tillsynsprojektet är en fortsättning på ett tidigare projekt från 2015 där färger och bindemedel kontrollerades. Kemikalieinspektionen kommer under 2017 fortsätta att kontrollera färger från mindre företag som främst importerar leksaker till Sverige.

– Hos företag vars huvudsakliga område inte är kemiska produkter saknas ofta resurser och kompetens att sätta sig in i kemikalielagstiftningen. Därför ser vi ett tydligt behov av att kontrollera även mindre leksaksföretag som säljer färg och lim, säger Jörgen Rosberg.

Konserveringsmedel i färg och tapetlim – rapport från ett tillsynsprojekt 2016 

För mer information, kontakta gärna:

Jörgen Rosberg, inspektör, 08-519 41 263

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se 

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen 

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

 

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. www.kemikalieinspektionen.se

Inte konstigt att ett paket kostar 300 spän

samband med kontroll av USB-laddare upptäcker Elsäkerhetsverket ofta allvarliga brister. Nu pågår en omfattande granskning av produkten där en SIFO-undersökning visar konsumenters vanor kring USB-laddare.

Elsäkerhetsverket har startat en omfattande granskning av USB-laddare. Syftet är att få en bild av hur stort problemet med farliga USB-laddare är och utreda hur olika tillverkare uppfyller säkerhets- och skyddskraven.I de anmälningar om laddare som kommer in till Elsäkerhetsverket fördelar sig ungefär 50 procent på brand/brandtillbud, 20 procent på elchock och 30 procent på övriga orsaker.

- Vi sätter ofta försäljningsförbud på enstaka laddare men för att få en större effekt av vår marknadskontroll och öka kunskapen i samhället, ser vi att en djupare utredning är nödvändig, säger Mikael Carlson, projektledare och inspektör vid Elsäkerhetsverket.

SIFO-mätning

Strax före årsskiftet genomförde Elsäkerhetsverket en SIFO-undersökning bland personer 16-79 år. Den innehöll 17 frågor om köp och användning av USB-laddare. Resultatet visar bland annat att:

 • En av tio i undersökningen är villiga att betala mer än 150 kronor för en laddare.
 • Nästan hälften köper ibland eller alltid laddare av okända märken medan en av fyra alltid köper laddare av kända märken.
 • Tre av fyra laddar ibland eller alltid på natten.
 • Över hälften låter laddaren ibland eller alltid sitta kvar i uttaget då man inte laddar. Detta är vanligare bland unga än äldre.

Stora som små granskas

Elsäkerhetsverket kontrollerar 60 laddare som köps från butiker och via internet. Såväl dyra som billiga laddare från både kända och okända varumärken testas.
För att få mer kunskap om produkttypen och så säkra resultat som möjligt sker parallella undersökningar hos såväl oberoende testlabb som hos Elsäkerhetsverket själva.

- Vi hoppas att få upp ögonen på marknaden, inköpare och slutkonsumenter så att man blir mer uppmärksam på ansvaret när man säljer, förmedlar och köper USB-laddare. Just denna produktkategori omfattas av en massa tveksamma produkter. Vi ser redan nu att många aktörer inte följer lagen gällande CE-märkning och EU-försäkran och det är allvarligt, säger Mikael Carlson.

Resultatet av hela undersökningen publiceras i en rapport under juni månad.

 

Mikael Carlson

Teknisk expert
Telefon: 010-168 05 29
E-post: mikael.carlson@elsakerhetsverket.se 

ångsansluten till kommunalt avlopp

 
 
Publicerat onsdag 9 augusti kl 08.10
 
Mitt system är bättre
(15 min)
Anders Solvarms hus med eget VA Foto: Jon Thunqvist/SR

Just nu pågår flera projekt runt om i landet där kommunerna byter ut enskilda VA-anläggningar och ersätter de med kommunalt vatten och avlopp.

Syftet är förse hushållen med rent dricksvatten och samtidigt ta hand om avloppet på ett säkert sätt, men billigt är det inte. Det kostar mellan  150 000 och 400 000 kronor bara i anslutningsavgift men kommunerna brukar försvara sig med att säkerheten ökar och att det är bra för miljön.

Håller man inte med kommunen och tycker att man själv har en bättre anläggning, ja då blir det svårt. Det har familjen Solvarm som bor i ett ganska ovanligt hus i den lilla byn Sikhall norr om Vänersborg i Västergötlan

Färg och lim innehåller ofta allergiframkallande ämnen

Det tar oftast inte mer än två år att ta fram en detaljplan och de flesta kommuner planerar för fler bostäder än det byggs. Det visar SKL:s nya öppna jämförelser inom detaljplaneområdet.

 

Gunilla Glasare

 

– Våra öppna jämförelser visar att i princip alla Sveriges kommuner är väl förberedda för det bostadsbyggande som behövs. Ett bekymmer är dock att byggherrar nästan uteslutande ansöker om bygglov i stora städer och kommuner nära de stora städerna, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Rapporten visar bland annat att:

 • varannan kommun tar fram en detaljplan på ett år eller mindre,
 • det ofta inte tar mer än två år att ta fram en detaljplan,
 • de flesta kommuner planerar för fler bostäder än det byggs,
 • byggherrarna ansöker om bygglov nästan uteslutande i och kring de största städerna – trots att det är brist på bostäder i nästan hela landet,
 • flest planlagda men inte byggda bostäder, i förhållande till befolkningen, finns i landsbygdskommuner med besöksnäring,
 • totalt antogs drygt 3300 detaljplaner i Sverige 2014-2015.

– Även vi är överraskade över att kommunerna är så snabba. De gånger det tar lång tid att få fram detaljplaner beror det sällan på kommunen utan på överklaganden, som hanteras av länsstyrelsen, säger Gunilla Glasare.

Jämförelser inom många områden

SKL tar fram öppna jämförelser inom många olika områden för att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Det är första gången SKL tar fram en öppna jämförelser inom detaljplaneområdet.

 

Läs mer

 
 
 
 

Hjälpte informationen på sidan dig?

  
 
 
 
 

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

STOR GRANSKNING AV USB-LADDARE

Det tar oftast inte mer än två år att ta fram en detaljplan och de flesta kommuner planerar för fler bostäder än det byggs. Det visar SKL:s nya öppna jämförelser inom detaljplaneområdet.

 

Gunilla Glasare

 

– Våra öppna jämförelser visar att i princip alla Sveriges kommuner är väl förberedda för det bostadsbyggande som behövs. Ett bekymmer är dock att byggherrar nästan uteslutande ansöker om bygglov i stora städer och kommuner nära de stora städerna, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Rapporten visar bland annat att:

 • varannan kommun tar fram en detaljplan på ett år eller mindre,
 • det ofta inte tar mer än två år att ta fram en detaljplan,
 • de flesta kommuner planerar för fler bostäder än det byggs,
 • byggherrarna ansöker om bygglov nästan uteslutande i och kring de största städerna – trots att det är brist på bostäder i nästan hela landet,
 • flest planlagda men inte byggda bostäder, i förhållande till befolkningen, finns i landsbygdskommuner med besöksnäring,
 • totalt antogs drygt 3300 detaljplaner i Sverige 2014-2015.

– Även vi är överraskade över att kommunerna är så snabba. De gånger det tar lång tid att få fram detaljplaner beror det sällan på kommunen utan på överklaganden, som hanteras av länsstyrelsen, säger Gunilla Glasare.

Jämförelser inom många områden

SKL tar fram öppna jämförelser inom många olika områden för att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Det är första gången SKL tar fram en öppna jämförelser inom detaljplaneområdet.

 

Läs mer

 
 
 
 

Hjälpte informationen på sidan dig?

  
 
 
 
 

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Detaljplaneprocessen inget hinder för byggandet

Det tar oftast inte mer än två år att ta fram en detaljplan och de flesta kommuner planerar för fler bostäder än det byggs. Det visar SKL:s nya öppna jämförelser inom detaljplaneområdet.

 

Gunilla Glasare

 

– Våra öppna jämförelser visar att i princip alla Sveriges kommuner är väl förberedda för det bostadsbyggande som behövs. Ett bekymmer är dock att byggherrar nästan uteslutande ansöker om bygglov i stora städer och kommuner nära de stora städerna, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Rapporten visar bland annat att:

 • varannan kommun tar fram en detaljplan på ett år eller mindre,
 • det ofta inte tar mer än två år att ta fram en detaljplan,
 • de flesta kommuner planerar för fler bostäder än det byggs,
 • byggherrarna ansöker om bygglov nästan uteslutande i och kring de största städerna – trots att det är brist på bostäder i nästan hela landet,
 • flest planlagda men inte byggda bostäder, i förhållande till befolkningen, finns i landsbygdskommuner med besöksnäring,
 • totalt antogs drygt 3300 detaljplaner i Sverige 2014-2015.

– Även vi är överraskade över att kommunerna är så snabba. De gånger det tar lång tid att få fram detaljplaner beror det sällan på kommunen utan på överklaganden, som hanteras av länsstyrelsen, säger Gunilla Glasare.

Jämförelser inom många områden

SKL tar fram öppna jämförelser inom många olika områden för att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Det är första gången SKL tar fram en öppna jämförelser inom detaljplaneområdet.

 

Läs mer

 
 
 
 

Hjälpte informationen på sidan dig?

  
 
 
 
 

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.