– Det görs mycket bra arbete men vi måste vässa vår förmåga att göra rätt saker för att nå det gemensamma målet med säkrare och tryggare samhällen, säger regionpolischef Ulf Johansson.

Målet med dagen var att starta en diskussion kring vad utanförskapet kostar samhället i ett längre perspektiv och hur polis och kommun, tillsammans kan motarbeta att unga fastnar i kriminalitet. Under torsdagens heldagsmöte föredrogs exempel och erfarenheter från de egna verksamheterna som rörde inte minst det brottsförebyggande arbetet.

– Det är imponerande hur mycket engagemang som finns och hur mycket arbete som görs i kommunerna, av och tillsammans, med våra medarbetare inom polisen. Nu vill vi ta ett steg längre och samla goda exempel, dela med oss av kunskap och bli ännu bättre, säger Johansson som särskilt pekar ut områden att samverka kring: nyrekrytering av kriminella, utsatta områden, kriminella nätverk samt särskilt utsatta brottoffer.

Polisen representerades av bland annat regionpolischefen, polisområdescheferna i Uppsala, Västmanland och Gävleborg, lokalpolisområdescheferna i Uppsala, Västerås och Gävle. Kommunerna representerades av bland annat av de tre kommunstyrelsens ordförande.

Dagen kommer att följas upp i kommuner och lokalpolisområden om ett halvår, då representanter ska återsamlas för att gå vidare med arbetet kring organisation, prioritering och rollfördelning.

 

Tillsammans för ett tryggt Uppsala genom fördjupad lägesbild

Ökad trygghet är en prioriterad fråga för Polismyndigheten och Uppsala kommun och nu förstärks trygghetsarbetet ytterligare genom metoden EST, Effektiv samordning för trygghet.

 

EST-metoden blir en viktig del i kommunen och polisens gemensamma brottsförebyggande arbete. Målet är att EST ska öka tryggheten i det offentliga rummet. Metoden ska användas proaktivt - för att minska och förebygga otrygghet.

– Ett kunskapsbaserat arbetssätt innebär att systematiskt och strukturerat kartlägga och analysera förhållanden och förutsättningar, där både problem, risker och möjligheter ingår. Det förutsätter även att arbetet baseras på bästa tillgängliga kunskap i form av forskning, tidigare uppföljningar och erfarenhet, säger Sofia Westring, enhetschef trygghet, brottsförebyggande och säkerhet vid kommunledningskontoret.

Genom att samverka kring dessa frågor på ett strukturerat sätt och tillsammans genomföra informationsinsamling och analys av lägesbilden, prioritera och genomföra insatser samt följa upp det utförda arbetet kan syftet uppfyllas.

Målet är att EST ska öka tryggheten i det offentliga rummet. Metoden ska användas proaktivt - för att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att hända. 

– Varje vecka görs en inventering av den totala problembilden i kommunen för att snabbt kunna sätta in insatser mot de problem som uppstår kortsiktigt. Varje kvartal analyseras vilka områden som är i störst behov av insatser. Tanken är att metoden ska användas varje vecka, året runt. Det gör att vi ständigt strävar efter att få en uppdaterad samlad lägesbild och kan anpassa insatserna efter nuläget men också att vi tillsammans kan följa lägesbilden över tid och se vilken förändring som sker, säger Johanna Thorpe, utvecklingsledare brottsförebyggande vid kommunledningskontoret.

EST ger underlag till det brottsförebyggande arbetet, till exempel vid samverkan för trygga och säkra offentliga miljöer och till polisens planering för det operativa arbetet i yttre tjänst.

– Gemensamt brottsförebyggande ansvar för ett geografiskt område är en framgångsfaktor och med EST hoppas vi att ytterligare kunna förfina och få in fler rapporter om osäkra miljöer och brottslighet. För att kunna komma åt grövre kriminalitet behövs ett systematiskt arbete med de brott som är mest utbredda i samhället som skadegörelse, bränder, stölder, klotter och stökiga ungdomar, säger Lisa Sannervik, kommunpolis.

Genom snabba kortsiktiga gemensamma aktiviteter lägger vi grunden för ett stabilt långsiktigt arbete, vi verkar metodiskt tillsammans och några exempel på lokal platssamverkan med orsaksanalys och åtgärder är:

Mikaelsparken
I Mikaelsparken har vi genomfört åtgärder utifrån en gemensam orsaksanalys som gjordes hösten 2020 och där hög brottslighet, otrygghetsskapande folksamlingar, högt antal anmälda narkotikabrott, ordningsstörningar och stöldbrott identifierats. Polis och ordningsvakter har haft en hög närvaro i parken och samverkan har skett brett med de aktörer som verkar i området. Genomförda åtgärder ska följas upp under hösten 2021 och det handlar bland annat om:

 • Förbättrad belysning
 • Beskurna trädkronor och buskage
 • Förändrade öppettider på Mikaelsgården
 • Ökad närvaro av polis med proaktiva och reaktiva åtgärder

Trivselvandringar och medborgardialog
De trivselvandringar med medborgardialog som genomförs nu under hösten med fokus på dialog kring boendemiljö och störningar på offentlig plats och där besökarna får fylla i ett frågeformulär som kan användas vid beslut om orsaksanalys. Dialogresultatet kommer att återkopplas till boende i området och användas i det fortsatta brottsförebyggande arbetet.

Mer om arbetet med arbetsmetoden EST
Enheten för trygghet, brottsförebyggande och säkerhet vid kommunledningskontoret håller ihop arbetet där bland annat kommunala förvaltningar och bolag, lokalpolisområde Uppsala/Knivsta, fastighetsbolag, Region Uppsala och ordningsvakter är de som ingår i uppstartsfasen. Fler aktörer kommer att involveras efter behov och i utvecklingen av arbetsmetoden i Uppsala. Syftet med EST är att effektivisera och strukturera det kunskapsbaserade trygghetsskapande arbete som kommun, polis och andra aktörer utför och där samverkan är a och o. 

Kontakter

Lisa Sannervik, kommunpolis Uppsala, lokalpolisområde Uppsala/Knivsta
Telefon: 010-567 70 37
E-post: lisa.sannervik@polisen.se

Sofia Westring, enhetschef trygghet, brottsförebyggande och säkerhet
Telefon: 018-727 64 15
E-post: sofia.westring@uppsala.se

Johanna Thorpe, utvecklingsledare trygghet, brottsförebyggande och säkerhet
Telefon: 018-727 21 94
E-post: johanna.thorpe@uppsala.se

Isabelle Waldenvik, pressansvarig
Telefon: 076-696 31 55
E-post: isabelle.waldenvik@uppsala.se

Gryningspyromanen gripen i Köping

UPPDATERAD IDAG 10:31PUBLICERAD IDAG 10:11

Kriminalvården bekräftar på fredagsförmiddagen att man frihetsberövat gryningspyromanen som varit försvunnen sedan natten mot tisdagen.

– Polisen bekräftar att man har gripit den person som kallas gryningspyromanen, säger Olaf Zobel presstalesperson på Kriminalvården.

Mannen kunde gripas vid 08:35 på en adress i Köping efter tips från allmänheten.

– Han är infångad och det hela skedde väldigt lugnt, säger Magnus Jansson Klarin, presstalesperson på polisregion Mitt som gjorde gripandet.

Klippte fotbojan

Gryningspyromanen villkorligt frigiven sedan i våras och övervakas med fotboja. Det var under natten mot tisdagen som Kriminalvården tappade kontakten med mannens fotboja efter att han gjort sig av med den och han inte gick att hitta.

Den sista GPS-positionen visade att gryningspyromanen befunnit sig vid friluftsområdet Oset i Örebro vid 21-tiden på tisdagen.

Då mannen inte gick att lokalisera begärde Kriminalvården så kallad handräckning från polisen i Bergslagen som började leta.

Efter att han nu gripits kommer gryningspyromanen att överlämnas till Kriminalvården i Örebro under fredagen.

16 oktober 07:51, Stöld, försök, UppsalaEn kvinna griper en man som försöker stjäla hennes cykel.

I korsningen Bredgränd och Dragarbrunnsgatan i centrala Uppsala blir en kvinna vittne när en man försöker stjäla hennes cykel. Efter att gärningspersonen, som är en man i 25-årsåldern, klippt av låset kan ägaren tillsammans med en annan allmänhet envarsgripa och hålla kvar gärningspersonen tills dess att polisen kommer till platsen.

Kvinnan får tillbaka sin cykel och mannen grips misstänkt för försök till stöld. Efter förhör släpps mannen på fri fot.

Vem som helst har rätt att gripa personer som har begått brott, ett så kallat envarsgripande. Den som grips ska påträffas på bar gärning eller på flyende fot.

15 oktober 08:05, Stöld/inbrott, EnköpingInbrott i byggcontainer. Polis beordras till

Annelund där någon ska ha brutit sig in i en byggcontainer och tillgripit gods till ett högt värde. 

När en patrull är på plats upptäcks även att någon ska ha försökt att bryta sig in i en närliggande lokal, men utan att lyckas. 

Anmälningar om stöld genom inbrott och försök till stöld genom inbrott kommer att skrivas. 

Färre särskilt utsatta områden enligt polisens bedömning

 Polisen skapar kontinuerligt lägesbilder av hur kriminella påverkar lokalsamhället och utsatta områden. Polismyndighetens bedömning är att det totala antalet utsatta områden har ökat något men att antalet särskilt utsatta områden har minskat.

 

Sammanlagt bedömer nu polisen att 61 områden är utsatta, jämfört med 60 områden vid lägesbilden 2019. Enligt polisens kommande lägesbild är det tre nya områden som har tillkommit och två områden som inte längre bedöms som utsatta.

Antalet särskilt utsatta områden, det vill säga områden där den kriminella påverkan är som störst, har minskat till 19, jämfört med 22 i lägesbilden 2019.

Stabil utveckling

– Utvecklingen i de utsatta områdena är överlag stabil och förändringarna jämfört med vår förra lägesbild är små och även om det är några områden som tillkommer som inte tidigare har bedömts som utsatta är det utmaningar som polisen har känt till och har arbetat med, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Noa som tar fram lägesbilden i dialog med samtliga 95 lokalpolisområden.

Polisen skapar återkommande lägesbilder över hur den kriminella påverkan ser ut i lokalsamhället för att på egen hand och tillsammans med andra aktörer kunna sätta in insatser och förebygga brottslighet. 2021 ingår det även som ett uppdrag i Polismyndighetens regleringsbrev att polisen ska uppdatera lägesbilden över utsatta områden och redovisa den för regeringen senast den 1 december.

Arbetet med att färdigställa lägesbilden pågår fortfarande och när den är klar kommer polisen kunna fördjupa resonemangen.

– Generellt kan vi redan nu se att majoriteten av de utsatta områdena går i positiv riktning. Ett genomgående mönster är att Polismyndighetens möjligheter att verka i områdena ytterligare har förbättrats sedan vår senaste bedömning 2019, säger Linda H Staaf.

Fakta förändringar i polisens bedömning

Följande områden har tillkommit som utsatta:

 • Fisksätra (lokalpolisområde Nacka) bedöms nu vara utsatt område
 • Grantorp/Visättra (lokalpolisområde Huddinge) bedöms nu vara utsatt område
 • Sigtuna/Valsta (lokalpolisområde Sollentuna) bedöms nu vara riskområde

Följande områden bedöms inte längre som utsatta:

 • Rannebergen (lokalpolisområde Storgöteborg Nordost)
 • Klockaretorpet (lokalpolisområde Norrköping)

 Följande utsatta områden har haft en tydlig utveckling åt det positiva hållet:

 • Gårdsten (lokalpolisområde Storgöteborg Nordost), tidigare riskområde, bedöms nu som utsatt område
 • Tynnered/Grevegården/Opaltorget (lokalpolisområde Storgöteborg Syd), tidigare särskilt utsatt område, bedöms nu som riskområde
 • Karlslund (lokalpolisområde Landskrona), tidigare särskilt utsatt område, bedöms nu som riskområde
 • Araby (lokalpolisområde Växjö), tidigare särskilt utsatt område, bedöms nu som riskområde

 Följande områden har haft en utveckling åt det negativa hållet:

 • Kronogården/Lextorp/Sylte (lokalpolisområde Östra Fyrbodal), tidigare utsatt område, bedöms nu som riskområde

Läs mer om polisens arbete i utsatta områden.

 

Polisen har beslutat om en kravprofil för polisutbildningen

 

Polisen har beslutat att utveckla och förtydliga kraven som ska gälla för antagning till polisutbildningen.

 

Kravprofilen för sökande till grundutbildningen för att bli polis, är uppbyggd på tre delar, en psykologisk, en fysisk och en medicinsk del. I nuvarande beslut ingår de psykologiska och fysiska kraven, medan den medicinska delen av kravprofilen kommer längre fram i år eftersom den kräver mer omfattande utredning.

– Genom beslutet om kravprofilen utvecklar vi vår antagningsprocess ytterligare och tydliggör vilka krav som ska gälla för de som ska genomgå prövningen, säger polisens HR-direktör Henrik Dider.

Arbetet har föregåtts av en inventering inom polisen för att skapa en tydligare bild över vilka personliga egenskaper som anses nödvändiga för att en sökande ska kunna antas till polisutbildningen.

– Att vara polis är ett oerhört komplext yrke där du ställs inför många svåra situationer.  Därför är det viktigt att antagningskraven speglar kraven i yrket, säger Max Lutteman, nationell uppdragsledare för att attrahera och behålla.

Genom beslutet om kravprofilen vill polisen skapa utrymme för den utveckling som de som studerar på polisutbildningen får under utbildningsåren. De skaffar sig då den kompetens och erfarenhet som krävs för att ta examen och anställas som polisassistent. Implementeringen av beslutet genomförs av Plikt- och prövningsverket, som har uppdraget att pröva sökande till polisutbildningen.

– Utifrån beslutet kommer vi nu implementera Polismyndighetens kravprofil i våra systemstöd och metoder. Det arbetet sker i nära samverkan med Polismyndigheten, säger Anna Lipkin på Plikt- och prövningsverket.

Kravprofilen har utvecklats i samarbete med sakkunniga urvalsforskare, psykologer, läkare, poliser, Plikt- och prövningsverket med flera.

Personer med neuropsykiatriskt funktionshinder ges möjlighet till prövning

Under juli 2021 fattade polisen beslut om att ta bort den generella spärr som uteslöt personer med neuropsykiatriskt funktionshinder, NPF, i ansökan till polisutbildningen.
Plikt- och prövningsverket arbetar vidare med att se hur NPF-diagnoserna ska bedömas utifrån polisens beslut. Så snart det är klart kan personer med neuropsykiatriskt funktionshinder ges möjlighet till prövning med en individuell bedömning.

11 oktober 15:09, Brand, TierpBrand i flera fordon och en tvättmaskin.

En polispatrull beordras till en adress i Söderfors där det ska brinna i ett flertal fordon. När polisen kommer till platsen är branden redan släckt. Det visar sig vara fem personbilar och en tvättmaskin som har brunnit. Det ska inte ha varit fara för någon byggnad.

Oklaraheter kring hur branden har startat gör att polisen upprättar en anmälan om skadegörelse genom brand. Ärendet kommer att utredas vidare.

Ytterligare frihetsberövanden efter Trojan Shield

Ytterligare misstänkta har gripits efter den internationella insatsen Trojan Shield. Hittills har nu 168 personer frihetsberövats i svenska ärenden med hjälp av bevisning från den krypterade tjänsten Anom.

Anom var en krypterad plattform som användes av kriminella och som i det dolda administrerades av FBI. Sverige hade ett nära samarbete med FBI i insatsen Trojan Shield och fick ta del av information från FBI som rörde brottslighet med kopplingar till Sverige.

Under den dolda operationen kunde polisen i Sverige, med hjälp av informationen, sammanlagt frihetsberöva 155 misstänkta till och med den 7 juni i år när Anom släcktes ner av FBI. Därefter har polisens arbete fortsatt och ytterligare 13 misstänkta har frihetsberövats, därtill är ett 10-tal personer internationellt efterlysta.

Utesluter inte fler gripanden

 – Insatsen bedrevs under lång tid underrättelsebaserat och vi frihetsberövade de aktörer vi bedömde viktigast. I takt med att arbetet fortskrider har vi identifierat ytterligare ett antal individer och hittills har 168 misstänkta frihetsberövats och fler gripanden kan komma längre fram, säger Ted Esplund, kommissarie vid underrättelseenheten på Noa.

 Underrättelseenheten vid Noa, polisens nationella operativa avdelning, ledde insatsen i Sverige. Men det operativa arbetet utfördes till stor del i polisregionerna och i samtliga sju polisregioner pågår nu ett intensivt utredningsarbete.

Bevisning från flera håll

 Vi har mycket information, både från Anom, Encrochat och även Sky ECC och från annat polisiärt arbete som gör att vi kan bygga utredningar med bevisning från flera håll. Polisregionerna arbetar hårt för att kriminella aktörer i nätverken ska lagföras. Några utredningar har redan gått till åtal och flera åtal i hela landet är att vänta inom de närmaste månaderna, säger Ted Esplund.

11 oktober 12:41, Olaga hot, UppsalaMan omhändertagen för förberedelse till grov misshandel.

Personal i en arena på Torgny Segerstedts Allé i Uppsala uppger att en man uppehållit sig i arenan och vägrat att lämna. Mannen ska också ha uttalat hot mot personalen och därefter lämnat arenan och berättat att skulle komma tillbaka med någon form av vapen.

En polispatrull beordras till platsen där mannen anträffas utomhus i anslutning till arenan. Då mannen har en yxa med sig tvingas en av poliserna att dra sitt vapen i samband med ingripandet. Mannen, som är i 30-årsåldern, ger upp omedelbart och kan säkras utan att någon kommer till skada.

Polisen upprättar en anmälan om olaga hot och förberedelse till grov misshandel. Mannen blir tvångsomhändertagen och överlämnas till en sjukvårdsinrättning för en bedömning.

Informationsmöte om polisutbildningen tillsammans med Arbetsförmedlingen

Samarbetet med Arbetsförmedlingen fortsätter och den 13 oktober hålls det andra informationsmötet i år. Syftet är att via Arbetsförmedlingen attrahera fler till att söka till polisutbildningen.

 

Den 13 oktober håller polisen och Arbetsförmedlingen ytterligare ett direktsänt webbinarium om polisutbildningen. Inför mötet har Arbetsförmedlingen skickat inbjudningar till sökande med rätt kompetens och som är lämpliga för antagningskraven till polisutbildningen.

– Vi såg att det fanns ett intresse hos Arbetsförmedlingens inskrivna arbetssökande att söka till polisutbildningen efter det första webbinariet i våras och vi vill därför fortsätta att attrahera fler till polisyrket. Vi ser det som ett mycket bra samarbete då polisen behöver fler poliser och samtidigt har Arbetsförmedlingen i uppdrag att få ut fler i utbildning, säger Elisabeth Paulson Ramel, nationell uppdragsledare, Chef- och medarbetarskap, HR.

Chatta med poliser

– Förra gången kom det in många frågor och att chatta med poliser var mycket uppskattat. Vi har nu bra möjligheter att slussa sökande till regionsansvariga för attrahera ute i landet. Där kommer man ha möjlighet att få en kontakt, ställa vidare frågor och stöd inför exempelvis prövningen, säger Gelavij Ayoubi, samordnare i arbetsgruppen på nationell nivå.

Chatten bemannas med tre poliser från olika regioner i Sverige. Målet är att samverkan ska bidra till att fler personer med rätt kompetens söker sig till framtidsyrket polis.

10 oktober 01:52, Misshandel, EnköpingBråk mellan två kvinnor i Enköping, en till sjukhus och båda anmälda för misshandel.

Två kvinnor, en i 30-årsåldern och en i 20-årsåldern har båda anmält varandra för misshandel. Detta efter att flera personer ringde polisen om ett bråk på Stora torget i Enköping. Kvinnan i 30-årsåldern fick åka ambulans till sjukhuset då hon eventuellt ådragit sig en hjärnskakning i samband med misshandeln. 

Patrull på plats kunde konstatera att berusningsgraden för såväl de inblandade i bråket som för vittnena var hög och det har därför varit svårt att hålla förhör. Ett vittne var så berusad att han omhändertogs enligt LOB och övriga 

10 oktober 01:53, Misshandel, Tierp Tidningsbud oprovocerat misshandlad på väg till jobbet

En man i 25-årsåldern som var på väg till sin arbetsplats som tidningsbud blev oprovocerat nedslagen av en för målsägande okänd man. Gärningsmannen utdelade flera slag mot målsägandes tinning och sparkade honom även i ryggen. Målsägande tog sig efter misshandeln till sin arbetsplats där hans kollegor tog hand om honom och tillsåg att han kördes till sjukhuset

Målsägande har kunnat lämna ett signalement till polispatrullen och patrullen har sökt efter gärningsmannen, tyvärr utan resultat.

En anmälan med brottsrubriceringen misshandel har upprättats, det finns i nuläget ingen misstänkt i ärendet

05 oktober 08:43, Trafikolycka, personskada, EnköpingKollision mellan personbil och cyklist.

I korsningen Korsängsgatan och Tullgatan i Enköping blir en cyklist påkörd av en personbil. Cyklisten, som är en tonårspojke, är vaken och talbar efter olyckan och avförs med ambulans till sjukhus.

Polisen hör föraren till personbilen, som är en man i 35-årsåldern, på platsen. Även cyklisten hörs, men på sjukhus, där också skadorna dokumenteras.

I nuläget är det inte klart hur olyckan kommer att rubriceras.

05 oktober 00:19, Rån väpnat, Håbo

En man i 55-årsåldern på väg till en återvinningsstation på Centrumleden i Bålsta blir rånad av fyra personer. Enligt mannen ska de ha hotat med en kniv och hammare innan de avviker från platsen i en bil.

Mannen, som blir av med diverse tillhörigheter, skadas inte i samband med rånet. Polisen skriver en anmälan om rån. I nuläget finns ingen misstänkt.

Redaktören misshandlad

Redaktören väntade på bussen på Söderforsgatn i Uppsala. En man frågade efter cigarett som han fick. När bussen kom så slängde han fimpen på marken. Han satte sig på bussen  och jag tog fimpen och lade den i hans knä.

Han reste sig upp och kom ut och började att slåss. Det blev ett tomult och då lade jag ner honom, ett envar gripande. Polis tillkallades.Höll kvar honom tills polisen kom och tog upp anmälan om ringa misshandel

Efter ett tag så kände jag att jag fått ett slag på höger kind, ingen direkt smärta men det kändes att jag fått ett slag.