Fler förtroendevalda behöver anmäla hot och hat

Hoten och hatet mot förtroendevalda har ökat, men många låter bli att anmäla. För att få fler att polisanmäla lyfter en ny skrift fram fall, som har lett till fällande domar.
 
Lena Micko

Lena Micko

 

Förtroendevalda utsätts allt oftare för hot, hat och våld på grund av sitt politiska uppdrag. Färre än hälften av dessa väljer att rapportera händelsen till exempelvis säkerhetsansvarig i partiet och ännu färre väljer att polisanmäla. Det visar Brottsförebyggande rådets undersökning (PTU). Mot den bakgrunden ger SKL, Brottsoffermyndigheten och Polismyndigheten nu gemensamt ut skriften ”Anmäl alltid hot, hat och våld”.

– Vi behöver göra upp med attityden att hot och hat är något som man ska behöva tåla i ett förtroendeuppdrag. Att vara utsatt är tufft och händelser bör alltid anmälas. Kommuner och regioner måste också finnas där för att stödja den förtroendevalda så att det finns förutsättningar att verka i det demokratiska uppdraget, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Endast var femte polisanmäler

Det är främst till en säkerhetsansvarig inom partiet eller till någon annan inom den politiska församlingen som en förtroendevald väljer att rapportera upplevelser av hot, hat eller våld. Endast var femte av de utsatta gör en polisanmälan och det handlar i högre grad om våld, skadegörelse och stöld än om hot och trakasserier.

Polisanmälningar är viktiga

Skriften innehåller några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes.

– Förtroendevalda verkar främst låta bli att polisanmäla för att de inte tror att en anmälan kommer att leda till något. Vi vill genom skriften visa att varje anmälan har betydelse och synliggör utsattheten, säger Daniel Godman, nationell samordnare för grundläggande fri- och rättigheter vid Polismyndigheten.

I skriften finns råd till de förtroendevalda om polisanmälan och information om stöd till de förtroendevalda som har blivit utsatta i samband med sitt uppdrag.

– Om fler förtroendevalda polisanmäler hot, hat och våld ökar dels möjligheten att brotten utreds, dels att utredningar leder till åtal och fler fällande domar. En polisanmälan är också en förutsättning för att få ersättning efter ett brott, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

 

Fakta

 

Politikernas trygghetsundersökning 2017 visar att var fjärde förtroendevald i fullmäktige och riksdag utsattes för hot, hat eller våld inom sitt uppdrag någon gång under 2016. Undersökningen visar också att var femte förtroendevald uppgett att de valt att censurera sig själva någon gång under 2016, andelen är högre bland kvinnor och unga förtroendevalda.

 

Läs vidare

Polisrutan Östhammars kommun.

En uppmaning till er alla är att om man kör på något djur så ska det rapporteras. Kör du på något djur av olycka så är det inte straffbart men om du däremot inte rapporterar in det så begår du ett brott. Rapporterar du inte in att du kört på vilt så är det brott mot jaktlagstiftningen och rapporterar du inte in att du kört på ett tamdjur så är det smitning från olycksplats. När det gäller tamdjur så blir det också extra stort lidande för djurägaren som kanske inte får veta vad som hänt sitt husdjur.
Veckans redovisning av anmälda brott.
Östhammar: Grovt rattfylleri. Brott mot jaktlagsstiftningen. Skadegörelse genom att någon har sprayat färg på en av kommunens bilar. Stöld av båtmotor där gärningsmannen kan gripas av en polispatrull tack vare vittnen. Smitning från en trafikolycka där ett staket blir förstört. Rån mot en ungdom där gärningsmannen grips av en polispatrull strax efter.
Gimo: Narkotikabrott eget bruk. Misshandel. Stöld i skola. Bedrägeri genom social manipulation.
Alunda. Olovlig identitetsanvändning. Egenmäktighet med barn. Brott mot jaktlagstiftningen.
Österbybruk: Två fall av olovlig körning.
I övriga orter har inga brott inrapporterats.

När du vill ha kontakt med polisen ska du ringa 11414. Om det handlar om pågående brott ringer du 112. Vill du skicka mail till mig så har jag adressen. agnetha.degerstedt@polisen.se

 

På tisadagen  vid 14-tiden så larmades räddningtjänsten till Nötsveden på Gräsö med anledning av en markbrand. Det var ca 1500 m2 stort markområde som bran, ungefär som en villa tomt.

Oraken tros var gnistor från en slåttermaskion.

Bönderna har det inte lätt. Först foderbrist och sedan risk för att man orsakar en  brand.