BERÄTTELSEN OM ÖRLOGSFARTYGET BELLONA

Så här såg det stolta örlogsfartyget Bellona ut i sin glans dagar då hon jagade pirater i Medlehavet.

 

Fyren Bellona

 

Här syns vraket på sjökortet. Det är strecket som ser ut som en stege.

 

Bellona höll god fart, mellan sex och sju knop. Vädret var hårt med piskande vindar och höga vågor. Vid 10-tiden på förmiddagen den 12 september styrde Bellona in i Öregrundsgrepen. I höjd med Örskär begärde hon lots och några timmar senare hände det som inte fick hända; fartyget gick på grund i den hårda nordostvinden. Grundstötningen kan ha berott på att ett fartyg som passerat flyttat på pricken som markerade grundet.
Därmed var det pampiga fartygets historia all. Från det att hon byggdes i början av 1780-talet fram till år 1809 hann hon dock vara med en hel del. Bland annat företogs expeditioner till Marocko, Algeriet och Tunisien för att bekämpa de sjörövare som ställde till det för handelsfartygen. 
Spillrorna av skeppet ligger kvar på bottnen. Fortfarande tar sig dykare ner till henne. Det är sorgligt att Bellona ständigt varit utsatt för dykare som, trots att det är förbjudet, plockar med sig delar och föremål. Vraket är fornminne och därför skyddat av fornminneslagen.