LAGOM

Många tror att ordet LAGOM har sitt ursprung från det gamla bondesamhället. Då man ur samma skål och drack ur samma kanna. Det gällde då att inte ta för mycket mat eller drikca för mycket. Det skulle ju räcka laget om. Ennan upfattning är att det kommer av en lag som var allmängiltig, det behövde inte vara en nedskriven lag.

Att det skulle vara ett rent svenskt utryck är fel för samma eller liknande utryck finns på norska,estniska och även japanska.

Källa WICKEPEDIA   där du kan läsa mer.