Utgrävning vid Storbrunn

Nu har bygget av Storbun kommit närmare. I veckan så gjorde Upplandsmuseet provgrävning i parken. Man gjorde inte några fynd.

Malin och Emelie gjorde provgrävningen