OTURSDAG

Tycho Brahe var vetsnskapsman, främst var en skicklig astronom. som föddes i Skåne 1546. Under en duell med en annan student så förlorade han en del av sin näsa och bar sedan en protes. Han fick i uppdrag av Rudolf II att ta reda på vilka dagar som kunde vara speciella otursdagar. han kom då fram till att det fanns 32 sådana dagar. På dessa dagar så skulle mamn inte flytta, byta arbete eller gifta sig.

 

Tychos näsprotes

Tychos egen otursdag  säg ha inträffat under en bankett som hölls i Prag hos Rudolf II i Prag 1601. Tycho blev kissnödig men han kunde inte lämna bordet före kejsaren så han satt snällt kvar och hölls sig tills det att urinblåsan sprack och han dog. Tycho Brahe dagar går också under benämningen egyptiska dagar.

Alla dagar som går snett brukar kallas för Tycho Brahedagar.

Källa Wikipedia.

 Namnet Ulrikeberg kommer inte efter Ulrik utan efter asaguden Ull. Frösåker kallades troligtvis för Ulls rike. Ullrikeberg blir då berget i Ulls rike.
.

Beskrivning av ULL

Ull är knappt omnämnd i de mytologiska berättelserna, men kan figurera i samband med eder och tvekamper. Hans namn ingår i många skandinaviska ortnamn, vilket avslöjar att han är betydande inom den äldre religionens utbredda kult. Detta har även bekräftats vid arkeologiska utgrävningar i Upplands-Bro kommun under 2007. I Lilla Ullevi ligger en forntida kultplats[1]helgad åt Ull med lämningar från fyra olika tidsperioder, från 400-talet fram till 1600-talet. Man har frilagt en stensättning med två utgående stenrader som slutar i stora stolphål för en träkonstruktion. Dessutom har men funnit ett stort antal amulettringar, som kan ha brukats i samband med edgång eller som offergåva.

Ull framträder i myterna som en reslig, vacker karl som tar sig fram på skidor eller snöskor och ett av hans attribut är skölden. Detta gör att han påminner om jättedottern Skade. Hans främsta vapen är pilbågen och han är en mycket god bågskytt. Han sägs av Snorre vara en god hjälp i samband med envig.

I den Poetiska Eddan omnämns han sparsamt, men hans hem Ydalir beskrivs, liksom en Ulls ring som man svor eder vid.

Saxo omnämner en gud kallad Ollerus, en latiniserad form av namnet Ull, som för en tid ersatte Oden som gudarnas ledare. Han fördrevs dock senare av Oden och ska ha dödats under sin flykt.

Norge dyrkades förr en gud kallad Ullinn som med största sannolikhet är identisk med Ull.

Den bortglömde asaguden Ull har hamnat i rampljuset igen. En arkeo­logisk utgrävning i Upplands Bro utanför Stockholm har avslöjat en kultplats helgad åt honom.
-Såvitt jag vet är den här platsen unik i Sverige och kanske i Norden vad gäller bevarandegrad, säger arkeologen Mathias Bäck på Riksantikvarieämbetet som har funge­rat som utgrävningsledare.

Redan namnet vittnar om hemligheten. Lilla Ullevi i Upplands Bro var säte för en forntida kultplats av ovanligare mått. Den etymologiska tolkningen av ortnamnet är "plats som helgats åt Ull". I ett projekt som kopplar ihop etymologi med religionshistoria och arkeologi har Riksantikvarieämbetet grävt ut platsen och funnit precis vad namnet skvallrade om.

Källor DN, Wikepedia