Hästnäringens syn på arbetsmiljö måste förändras för att minska ohälsan

Hälften av de 520 arbetsgivare som Arbetsmiljöverket har inspekterat inom hästnäringen har fått krav om att göra arbetsmiljön säkrare. Kraven handlar om att förebygga arbetsskador, första hjälpen och krisstöd samt förbättra arbetsmiljön för minderåriga på ridanläggningar.

Skador inom hästnäringen kan få allvarliga konsekvenser. Hästsparkar och fall från häst kan leda till hjärnskakning, ben- och ryggfrakturer, i värsta fall döden. Skadestatistiken för anmälda olyckor där hästar var orsaken har mellan åren 2005–2017 legat mellan 97–123.

– Hästnäringens syn på vad arbetsmiljö är måste förändras i grunden för att minska ohälsan inom näringen. Verksamheten ses som en hobby och en sport, inte som en arbetsplats där arbetstagare riskerar att skada sig, säger Hans Jansson, projektledare för inspektionsinsatsen.

Den nationella insatsen som genomfördes 2016–2017 kom till stånd för att fack och arbetsgivarorganisationer samt inspektörer sedan tidigare vittnat om stora kunskapsbrister om arbetsmiljö inom hästnäringen.

Mer än var tredje krav i inspektionerna rörde det systematiska, förebyggande arbetsmiljöarbetet.

– Allt arbete med hästar är riskfyllt. Därför behöver arbetsgivarna skapa rutiner för att bedöma riskerna inför arbetet, inte vakna till när olyckan redan skett, säger Hans Jansson.

Krisberedskap saknas ofta

Drygt en av tio krav handlade om krisberedskap som att minst en person med kunskap i första hjälpen och krisstöd behöver närvara då någon jobbar. Även information om koordinater eller adress till arbetsplatsen behöver finnas väl synligt.

Inspektörernas krav handlade också om:

  • riskabla kroppsställningar som när många boxar mockas i följd eller då tunga hinkar, foderpåsar och gödselkärror hanteras.
  • kemikalie- och mikrobiologiska risker med målarfärg, spiltdamm och kvartdamm i sand och hur man ska kunna skydda sig mot dem.

Ungdomar utsatta inom hästnäringen

Hästnäringen lockar många ungdomar. Det är också unga och nyanställda som ofta drabbas av tillbud och olyckor. Samtidigt visar inspektionerna att kunskapen hos arbetsgivarna om kraven på en säker arbetsmiljö för minderåriga i många fall brister eller saknas.

– Det är viktigt att rutiner finns för att samverka med skolor, exempelvis inför att en elev gör sin prao eller praktik. Förutom att arbetsgivaren ska riskbedöma arbetsplatsen och se till att en handledare finns som introducerar eleven, behövs tillgång till säkerhetsutrustning.

Inspektörer, arbetsmarknadens parter och forskarvärlden har samverkat i frågor runt hästnäringen. Bilderböcker har producerats för nyanlända där delar berör näringen. Checklistor och böcker om tryggare hästmiljö har tagits fram. Dessutom kommer en treårig studie om bland annat ridskolornas arbetsmiljö från forskare inom husdjur, miljö och hälsa.

Inspektioner på ridskolor och naturbruksgymnasier

De flesta inspektioner skedde hos arbetsgivare med 2–9 anställda. Ridskolor, tävlingsarenor, där man kör sulky, fälttävlan, där hopp och dressyr utförs samt naturbruksgymnasier inspekterades.

Volvo Cars elektrifierar hela sitt modellprogram

 Volvo Cars har meddelat att alla nya Volvo-bilar som lanseras från och med 2019 kommer att vara utrustade med en elmotor. Ett historiskt beslut då det innebär att man inte längre kommer att tillverka bilar som endast är utrustade med förbränningsmotor. Samtidigt innebär beslutet att elektrifieringen ges en central position i företagets framtida verksamhet.

 

Tillkännagivandet är ett av de viktigaste besluten taget av en biltillverkare för att ställa om sin tillverkning för elektrifiering. Det belyser även hur elektrifieringen banar väg för ett nytt kapitel i bilens historia, mer än hundra år efter att förbränningsmotorn uppfanns.

 

– Det här handlar om kunden, säger Håkan Samuelsson, VD och koncernchef. Människor efterfrågar elektrifierade bilar i allt större utsträckning och vi vill möta våra kunders nuvarande och framtida behov. Nu kan du välja en elektrifierad version av din favoritmodell från Volvo.

 

Volvo Cars kommer att lansera ett antal elektrifierade bilmodeller i sitt modellprogram, och dessa kommer att utgöras av renodlade elbilar, plug-in hybrider och milda hybrider.

 

Volvo Cars kommer att lansera fem renodlade elbilar mellan åren 2019 och 2021, varav tre kommer att vara Volvo-modeller och två elektrifierade prestandabilar från Polestar, Volvo Cars prestandamärke. Fullständiga uppgifter om dessa modeller kommer att meddelas vid ett senare datum.

 

Dessa fem bilar kommer att kompletteras av ett antal bensin- respektive dieselbaserade 48-volts plug-in hybrider och milda hybrider och utgör då det bredaste utbudet av elektrifierade bilar som någon biltillverkare på marknaden kan erbjuda.

 

Detta betyder att det i framtiden inte kommer att säljas några Volvo-bilar utan elmotor, eftersom bilmodellerna som endast är utrustade med förbränningsmotor kommer att fasas ut och ersättas av bilar med förbränningsmotor förstärkt med elektrifierade alternativ.

 

– Det här tillkännagivandet innebär att vi inte längre kommer att tillverka bilar som endast drivs med förbränningsmotor, säger Håkan Samuelsson. – Volvo Cars har uppgett att man planerar att sälja totalt 1 miljon elektrifierade bilar till år 2025. Vi sa så för att vi menar det. Och det här är hur vi ska nå det målet.

 

Tillkännagivandet understryker Volvo Cars åtagande att minimera sin miljöpåverkan och göra framtidens städer renare. Volvo Cars fokuserar på att minska koldioxidutsläppen från såväl sina produkter som från sina fabriker. Målet är att produktionen ska vara helt klimatneutral senast år 2025.

 

Beslutet är även i linje med tillkännagivandet tidigare den här månaden om att Volvo Cars kommer att göra Polestar till ett nytt elektrifierat globalt prestandavarumärke. Thomas Ingenlath, Senior Vice President Design på Volvo Cars, kommer att leda Polestar i egenskap av VD.

Regeringen har tagit beslut om en ny elsäkerhetsförordning och Elsäkerhetsverket har beslutat om nya föreskrifter. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017.

Den 16 mars fattade regeringen beslut om en ny elsäkerhetsförordning. Elsäkerhetsverket beslutade därefter att anta tre nya myndighetsföreskrifter. Förordningen och föreskrifterna ansluter till elsäkerhetslagen, som träder i kraft den 1 juli 2017.

- Det känns mycket bra att alla regler som rör reformen är på plats. Det ger goda förutsättningar för företagen att anpassa sina verksamheter till det nya regelverket, säger generaldirektör Elisabet Falemo.

Förordningens innehåll

Den nya elsäkerhetsförordningen ersätter elinstallatörsförordningen, starkströmsförordningen och förordningen om elektrisk materiel. Elsäkerhetsförordningen innehåller dels bestämmelser som har förts över från de upphävda förordningarna, dels nya bestämmelser som följer av den nya elsäkerhetslagen.

Nyheterna i elsäkerhetsförordningen omfattar bestämmelser om registrering av elinstallationsföretag, register över elinstallatörer och elinstallationsföretag samt bemyndiganden för Elsäkerhetsverket.

Föreskrifternas innehåll

De tre nya föreskrifterna är:
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2017:2) om elinstallationsarbete
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som elinstallatör
Föreskrifterna ansluter till innehållet i elsäkerhetslagen och elsäkerhetsförordningen och genomför elbehörighetsreformen fullt ut.

- När den nya lagen, förordningen och föreskrifterna träder i kraft blir det mycket enklare för både konsumenter och myndigheten att kontrollera de företag som utför elinstallationer. Då ställs det tydligare krav på de rutiner och den kompetens som krävs för att göra säkra installationer, säger generaldirektör Elisabet Falemo.

Ta del av de nya reglerna på Elsäkerhetsverkets webbplats

På Elsäkerhetsverkets webbplats finns länkar till elsäkerhetslagen och elsäkerhetsförordningen. Där finns också information om de nya föreskrifterna och detaljerad information till de olika målgrupper som påverkas av de nya reglerna.
Föreskrifterna förväntas komma ut från tryck den 5 april. Först då kan de beställas i Elsäkerhetsverkets publikationsshop. Till dess finns kopior av de beslutade versionerna utlagda för nedladdning här.

MER INFORMATION

Karin Sjöberg

Tf verksjurist
Telefon: 010-168 05 92
E-post: karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se 

Peter Lindberg

Elinspektör
Telefon: 010-168 05 44
E-post: peter.lindberg@elsakerhetsverket.se 

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se 

BESLUT OM NY ELSÄKERHETSFÖRORDNING OCH TRE NYA FÖRESKRIFTER

ARBETE. Ett gesällbrev är ett erkännande av tatueraryrket - men det lär inte ha störst betydelse för kunderna.

– Jag tror att kunden i första hand kommer att fortsätta välja sin tatuerare efter en stil som de gillar och på rekommendation av vänner, säger tatueraren Niklas "Nille" Samuelson.

Han har arbetat som professionell tatuerare på heltid sedan 2001. Niklas Samuelson gläds över beskedet att han snart kommer att kunna ta gesäll- och mästarbrev - precis som frisörer, målare, bagare och hantverkare.

– Jag tycker det är ett väldigt kul och bra erkännande av vårt yrke som skrå.

Trots hans erfarenhet inom branschen möter han kunder som frågar "vad jobbar du med annars?".

– Det verkar som det finns en allmän missuppfattning om att det är någon slags blandning mellan yrke och hobby. Men det är ett yrke som kräver att man verkligen dedikerar sig och lär sig att utföra tatueringar på ett bra och hygieniskt sätt, säger Niklas Samuelson.

Samtidigt verkar det som att antalet oseriösa tatuerare på senare år har ökat, enligt Niklas Samuelson, som ibland tar emot kunder som vill täcka över eller göra om en tatuering.

Ett gesällbrev kanske hjälper på traven men han tror fortfarande att kunden kommer att gå på vänners rekommendationer och tatuerarnas olika stil i första hand.

– Det finns många professionella tatuerare i Sverige och jag tror att folk ändå kanske nu förstår att de verkligen är professionella.

FAKTA

Gesäll- och mästarbrev

Gesällbrevet är ett slags kvalitetsgaranti för hantverkare. En hantverkare med gesällbrev är väl insatt i yrket, vilket de har visat bland annat genom sitt gesällprov. För att hålla en hög kvalitet och aktualitet på gesällbreven görs bestämmelserna i nära samråd med varje yrkes branschorganisation. Gesällbrev finns i ett flertal europeiska länder och i Sverige utfärdas drygt 1000 gesällbrev per år. I dag kan man ta sitt gesällbrev i omkring 75 olika yrken.

Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke. Förutom stort yrkeskunnande och stor erfarenhet garanterar brevet pålitlighet som hantverksföretagare. Det utfärdas av Sveriges hantverksråd till de hantverkare som uppfyller de krav som anges i Lag och förordning om mästarbrev för hantverkare.

Källa: Sveriges hantverksråd

 

TT

Gässelbrev för tatuerare

ARBETE. Att stoppa någon från att bära muslimsk huvudduk på jobbet kan vara ok - men bara om samma regler gäller för alla liknande symboler, konstaterar EU-domstolen.

Enligt domstolen var det inte fel av en belgisk arbetsgivare att 2006 sparka en muslimsk kvinna som krävde att få bära sin huvudduk.

Kvinnan arbetade på ett företag som hyrde ut receptionstjänster till andra företag och där det fanns en oskriven regel om att de anställda som skickades ut inte fick bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler.

Så länge som reglerna gäller alla är sparkandet okej, anser EU-domstolen - som dock tycker att den belgiska domstol som skickat vidare fallet måste utreda om inte företaget hade kunnat omplacera kvinnan i stället för att sparka henne.

I ett parallellfall från Frankrike konstaterar EU-domstolen samtidigt att det inte räcker med att hänvisa till en kunds önskemål för att sparka någon som vägrat ta av sig huvudduken.

Det franska fallet berör en kvinnlig ingenjör på en konsultfirma. Hon tvingades sluta 2008, efter att hennes huvudduk dragit på sig klagomål från en kund. I det fallet konstaterar domstolen att det skulle kunna vara okej att avskeda kvinnan om det fanns befogade interna regler om neutral klädsel - något som man nu uppmanar det franska rättsväsendet att utreda i det berörda fallet.

Bryssel, TT:s korrespondent

14 mars 201711:04

Rätt och fel om huvudduk

Bostadsbyggandet når i år upp till närmare 65 000 lägenheter, men redan nästa år minskar produktionen med några tusen. Skattehöjningar, amorteringskrav och höjda bolåneräntor dämpar efterfrågan något. Totalt sett blir det ändå en god byggkonjunktur 2017. Det framgår av en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Trots en avtagande tillväxttakt i svensk ekonomi ser byggkonjunkturen fortsatt stark ut. Bostadsbyggandet går fortfarande för högtryck i många kommuner. En viss dämpning av bostadsproduktionen är att vänta nästa år, men både lokal- och anläggningsinvesteringarna visar positiva tillväxttal och sammantaget blir 2017 ett bra byggår.

– Det är fortfarande nybyggandet av flerbostadshus som driver investeringarna. Skattehöjningar, stigande bolåneräntor, amorteringskrav och svag reallöneutveckling är dock inga gynnsamma faktorer för det marknadsstyrda bostadsbyggandet i längden, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

– Vidare börjar bristen på bland annat arbetsledare och platschefer bli ett allt större flaskhalsproblem för branschen. Under 2017 äger också en stor avtalsrörelse rum och Sveriges Byggindustriers förhoppning är att den kan genomföras utan konflikter och att den kan resultera i förutsättningar för att skapa konkurrenskraftiga företag, säger Johan Deremar.

– Vi möter en allt mer komplex omvärld och med moderna avtal samt en god allmänekonomisk utveckling kommer framtiden att fortsatt se ljus ut för svensk byggindustri, avslutar Johan Deremar.

Bygginvesteringarnas utveckling

 

 

Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring    

 

Mdkr

Utfall

Prognos

 

Sektor

2015

2015

2016

2017

Bostäder

187,4

16

17

9

Lokaler

136,9

2

5

1

Anläggningar

84,2

4

4

1

Summa bygginvesteringar

408,5

8

10

5

Från en sammanställning av bygginvesteringarna i de nordiska länderna framgår att utvecklingen är relativt likartad länderna emellan. Det är bostadsbyggandet som är motorn i nordisk byggindustri. Sammantaget och sett över hela prognosperioden, 2016-2017, får Island och Sverige den starkaste bygginvesteringsutvecklingen (+26 % resp. +16 %). Finland och Norge får en något svagare ökningstakt (+8 % resp. +7 %) medan Danmarks uppgång stannar vid 3 procent. Anledningen till Danmarks relativt svaga utveckling är fallande anläggningsinvesteringar.

Mer information

Feberhet bostadsmarknad

Pressmeddelande

Solna, 3 oktober 2016

ICA stödjer Rosa Bandet och därför har reklamfilmen ett lite annorlunda uttryck denna vecka. Istället för det vanliga lättsamma manéret ägnas filmen åt bröstcancer för att bidra till Rosa Bandet-kampanjen och svensk cancerforskning. Tittarna får en tillbakablick till Stig som ung och en förklaring till Stigs engagemang i Rosa Bandet. Rollen som den unga Stig spelas av Loa Falkmans son Jacob Falkman.

 

ICA har stöttat Rosa Bandet sedan starten 2003. Förra året samlade ICA tillsammans med kunderna in 42 miljoner kronor till Cancerfonden för att bidra till forskningen.  I år är målet att samla in minst lika mycket pengar under Rosa Bandet-kampanjen. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige och i världen vilket gör det till ett viktigt ämne. Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår under hela oktober månad.

- Vi hoppas att filmen ska visa att bröstcancer berör många.  Att göra en allvarlig film när det berör en så viktig fråga som cancer känns angeläget. Att det är första gången som far och son Falkman gör samma roll och spelar i samma film hoppas vi ska bidra till ytterligare uppmärksamhet, säger Mats Liedholm, marknadsdirektör ICA Sverige.

- Att gå i pappas fotspår är fantastiskt då jag har levt i teatermiljö sedan barnsben. Att göra en reklamfilm tillsammans med pappa som berör en så viktig fråga som bröstcancer gör att det känns extra bra, säger Jacob Falkman.

ICAs övriga engagemang i Rosa Bandet
Utöver reklamfilmen har ICA 54 rosa varor som ingår i årets Rosa Bandet-sortiment. Sortimentet kommer att finns i ICA-butiker från vecka 37 och vid ett köp går mellan 50 öre och 10 kronor per vara till Cancerfonden. ICA-butiker säljer också Rosa Bandet runt om i landet. Nytt för i år är att ICA avslutar kampanjen med att göra en informationsfilm med en bröstskola i sociala medier för att uppmuntra kvinnor att undersöka sina bröst regelbundet. Om man lär känna sin kropp är det lättare att upptäcka när något känns annorlunda

Far och son Falkman i ICAs reklamfilm om Rosa Bandet

Många har sett att det står flera taxibilar, tillhörande Roslagstaxi, vid industriområdet utyanför Östhammar.

- Det är meningen att det skall vara till för våra chaufförer som kommer att ha hand om färdtjänsten. Nåon beställningstrtafik kommer vi inte att prioritera. Vi utför sådana körningar i måna av tid. Till midsommar kommer vid inte att ha någomn beställningstrafik. Säger man på Rolagstaxi.

SVÅRT MED TAXI I ÖSTHAMMAR

Många har sett att det står flera taxibilar, tillhörande Roslagstaxi, vid industriområdet utyanför Östhammar.

- Det är meningen att det skall vara till för våra chaufförer som kommer att ha hand om färdtjänsten. Nåon beställningstrtafik kommer vi inte att prioritera. Vi utför sådana körningar i måna av tid. Till midsommar kommer vid inte att ha någomn beställningstrafik. Säger man på Rolagstaxi.

Många taxibilar vid Roslagstaxi nya station

Man bygger ett garage och upphållsrum

ÖREGRUNDS TAXI I KONKURS

Per Berglund är entreprenören bakom köparbolaget till fastigheterna i Dannemora Förvaltning AB i konkurs.

– Konkursförvaltaren har presenterat ett kontraktsförslag med en köpare, som så här långt visat sig både intresserad och kapabel att utveckla området, säger Jacob Spangenberg (C) i en första kommentar.

­– I mitt möte med Per förstod jag att han är en entreprenör, som har förmåga att agera i situationer där vägen fram kräver nytänkande och samverkan, säger Margareta Widén Berggren (S).

Kommunens fordran på konkursboet är ca 13 mkr och den föreslagna köpeskillingen på ca 8 mkr.

Eftersom Östhammars kommun har panträtt i konkursboet, så har också kommunen till uppgift att godkänna konkursboets försäljning. Detta godkännande planeras till fullmäktige i juni. Men dessförinnan ska ärendet tas upp i Kommunstyrelsen den 31 maj.

NY ENTREPENÖR I DANNEMORA


Anna Sjöberg är grundare och vd för AnnaPS

Östhammarsföretaget AnnaPS, som designar och marknadsför underkläder med integrerade fickor för att bära diabeteshjälpmedel på ett enkelt sätt, har ingått partnerskap med Roche Diabetes Care.

Roche Diabetes Care är världsledande inom området insulinpumpar och diabeteshanteringssystem. För AnnaPS innebär avtalet med det stora tyska läkemedelsbolaget ett enormt steg i utvecklingen som kan mer än fördubbla företagets försäljning.

– Roche Diabetes Care finns på för oss i stort sett alla viktiga marknader. Vi är unika med våra produkter och genom avtalet når vi deras kunder i hela världen. Nu kan vi hjälpa ännu fler människor att bära sina diabeteshjälpmedel på ett snyggt, enkelt och säkert sätt, säger Anna Sjöberg, grundare och vd, som själv är diabetiker.

AnnaPS är ett av de företag som SKB Nu stöttat hela vägen; med ett par stora borgensåtaganden, konsultcheck för juridisk rådgivning i förhandlingarna med Roche med mera.

– Det vore verkligen roligt om detta kan innebära ett genombrott i försäljningen för AnnaPS. Vi har trott på Anna Sjöberg hela tiden för hennes stora kompetens och unika produkt. Men detta visar också på hur otroligt lång tid det kan ta för en ny produkt att nå markanden, kommentarer Jörgen Lönnies, affärsutvecklare på SKB Nu.

AnnaPS tecknar avtal med tyska Roche

 Sandvik AB höll den 28 april 2016 årsstämma i Sandviken.

Sandviks koncernchef Björn Rosengren berättade i sitt VD-tal om verksamheten och resultaten 2015. Han berörde även utvecklingen framöver och slog fast att Sandvik måste vara snabbfotat på marknaden för att förstå kundernas behov.

- Vår struktur ska vara rak och tydlig. Vi ska fokusera på de verksamhetsområden där vi är eller kan bli marknadsledande, sa Björn Rosengren.

- Vi i styrelsen tycker det är väldigt positivt att Sandviks ledning driver en decentraliseringslinje och vi står helhjärtat bakom att affärsbeslut ska tas och genomföras nära kunderna, ute på marknaden", sa Sandviks ordförande Johan Molin.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Utdelning

Stämman beslutade om utdelning om 2,50 SEK per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till måndagen den 2 maj 2016. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 6 maj 2016.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag valdes till nya styrelseledamöter Björn Rosengren och Helena Stjernholm samt omvaldes till styrelseledamöter Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Johan Molin och Lars Westerberg. Johan Molin omvaldes till styrelseordförande.

De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Thomas Eriksson och Tomas Kärnström samt till suppleanter Thomas Andersson och Mats W Lundberg.

Avgående styrelseledamoten Hanne de Mora och arbetstagarrepresentanten Jan Kjellgren avtackades.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen enligt följande fördelning: 600 000 SEK (oförändrat) till vardera styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, 2 000 000 SEK (tidigare 1 700 000 SEK) till styrelsens ordförande, 150 000 SEK (oförändrat) till vardera ledamot i revisionsutskottet, 225 000 SEK (tidigare 175 000 SEK) till ordföranden i revisionsutskottet, 100 000 SEK (oförändrat) till vardera ledamot i ersättningsutskottet och 125 000 SEK (oförändrat) till ordföranden i ersättningsutskottet.

Revisor

Stämman beslutade omvälja KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

2 (2)

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2016), på i allt väsentligt samma villkor som 2014 och 2015 års incitamentsprogram.

Deltagandet förutsätter en investering i Sandvik-aktier. Varje Sandvik-aktie som investerats i ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas en Sandvik-aktie. Varje Sandvik-aktie som investerats i ger även deltagaren rätt att vederlagsfritt tilldelas ytterligare aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls.

LTI 2016 omfattar högst 4,5 miljoner aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part. Den totala kostnaden för LTI 2016 beräknas uppgå till högst 332 miljoner SEK, under antagande om en maximal måluppfyllelse och ett högsta pris per aktie om 100 SEK.

Wilhelm Haglund-medaljen

Hannu Hellen, Jouni Teppo och Minna Pirkkanen, Sandvik Mining, utsågs till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för utvecklingen av TH551/TH663 – en ny modulär familj av stora underjordstruckar, designade för att leverera kraft, prestation och produktivitet.

Stockholm den 28 april 2016

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Carina Aspenberg, Presschef Sandvik AB, tel: 08-456 13 07,

email: carina.aspenberg@sandvik.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

 

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter, tjänster och service som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2015 cirka 46 000 anställda och en försäljning i över 150 länder på cirka 91 miljarder SEK.

Sandviks Årsstämma 2016

 Sandvik AB höll den 28 april 2016 årsstämma i Sandviken.

Sandviks koncernchef Björn Rosengren berättade i sitt VD-tal om verksamheten och resultaten 2015. Han berörde även utvecklingen framöver och slog fast att Sandvik måste vara snabbfotat på marknaden för att förstå kundernas behov.

- Vår struktur ska vara rak och tydlig. Vi ska fokusera på de verksamhetsområden där vi är eller kan bli marknadsledande, sa Björn Rosengren.

- Vi i styrelsen tycker det är väldigt positivt att Sandviks ledning driver en decentraliseringslinje och vi står helhjärtat bakom att affärsbeslut ska tas och genomföras nära kunderna, ute på marknaden", sa Sandviks ordförande Johan Molin.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Utdelning

Stämman beslutade om utdelning om 2,50 SEK per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till måndagen den 2 maj 2016. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 6 maj 2016.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag valdes till nya styrelseledamöter Björn Rosengren och Helena Stjernholm samt omvaldes till styrelseledamöter Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Johan Molin och Lars Westerberg. Johan Molin omvaldes till styrelseordförande.

De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Thomas Eriksson och Tomas Kärnström samt till suppleanter Thomas Andersson och Mats W Lundberg.

Avgående styrelseledamoten Hanne de Mora och arbetstagarrepresentanten Jan Kjellgren avtackades.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen enligt följande fördelning: 600 000 SEK (oförändrat) till vardera styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, 2 000 000 SEK (tidigare 1 700 000 SEK) till styrelsens ordförande, 150 000 SEK (oförändrat) till vardera ledamot i revisionsutskottet, 225 000 SEK (tidigare 175 000 SEK) till ordföranden i revisionsutskottet, 100 000 SEK (oförändrat) till vardera ledamot i ersättningsutskottet och 125 000 SEK (oförändrat) till ordföranden i ersättningsutskottet.

Revisor

Stämman beslutade omvälja KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

2 (2)

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2016), på i allt väsentligt samma villkor som 2014 och 2015 års incitamentsprogram.

Deltagandet förutsätter en investering i Sandvik-aktier. Varje Sandvik-aktie som investerats i ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas en Sandvik-aktie. Varje Sandvik-aktie som investerats i ger även deltagaren rätt att vederlagsfritt tilldelas ytterligare aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls.

LTI 2016 omfattar högst 4,5 miljoner aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part. Den totala kostnaden för LTI 2016 beräknas uppgå till högst 332 miljoner SEK, under antagande om en maximal måluppfyllelse och ett högsta pris per aktie om 100 SEK.

Wilhelm Haglund-medaljen

Hannu Hellen, Jouni Teppo och Minna Pirkkanen, Sandvik Mining, utsågs till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för utvecklingen av TH551/TH663 – en ny modulär familj av stora underjordstruckar, designade för att leverera kraft, prestation och produktivitet.

Stockholm den 28 april 2016

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Carina Aspenberg, Presschef Sandvik AB, tel: 08-456 13 07,

email: carina.aspenberg@sandvik.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

 

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter, tjänster och service som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2015 cirka 46 000 anställda och en försäljning i över 150 länder på cirka 91 miljarder SEK.