EN DEL AV ÖSTHAMMAR LIGGER ÖSTER OM FINLAND

Här ligger Märket

 

Under 1800-talets första decennier väcktes flera förslag om att det skulle uppföras ett fast sjömärke på Märket. År 1862 restes en cirka 10 meter hög stång med en tunna i toppen.[2] Märkets fyr, som ritades av Georg Schreck, byggdes på ryskt initiativ 1885, men låg fram till 1980-talet på svenskt territorium strax väster om skärets mittpunkt. Den har trots denna placering på den svenska sidan av gränsen aldrig administrerats från Sverige eller uppfattats som svensk. Under 1980-talet bestämdes det att det skulle ske en gränsjustering, som skulle få till resultat att fyren stod i Finland. Vid den nya gränsdragningen, som ratificerades 1985, drogs gränsen om så fyren och området i dess omedelbara närhet blev finskt territorium. Ett motsvarande område av den finska delen av skäret blev svenskt.[2] Man ville inte ändra ländernas areal och inte heller deras kustlinje (av fiskeskäl), så gränsen blev lite krokig. [5]

 

Passkontroll och gränskontroller har aldrig funnits på Märket. Fritidsbåtar som kommer från andra länder kan behöva anmäla sig i en hamn (alltså inte Märket) enligt de vanliga reglerna. Betydelsen av gränsen har växlat under årens lopp. Idag är inte gränsfrågan på Märket speciellt komplicerad då både Sverige och Finland är med i EU och dessutom ingår i Schengensamarbetet.

 

 

 

Här ser du gränsdragningen.

Källa Wikepedia