BADJÄVLAR, BÅTAR OCH BANDITER

Här kommer det att finnas histiorer från Östhammars kommun. En del kommer att vara rena fantasier men ofta med någon slags vekrlighetbakgrund.

 UTPRICKNING AV GRINDHÅL 

Ofta så sätter villaägare upp två sjömärken i grindhållet det ena rött - babordsmärke och det andra grönt - styrbordsmärke. Men oftas så sitter de på fel sida. Reglerna för utprickningen säger att märkena skall vara rättvända om farleden går in mot en hamn. Alltså så skall det röda märket skall sitta till vänster i grindhålet och således det gröna till höger


Så här skall det inte se ut.

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

NÅGON VÄNLIG SJÄL HAR SATT UPP LAPPEN PÅ BIBLIOTEKETS ANSLAGSTAVLA I ÖREGRUND