Hedersmedaljer till fem Uppsalabor

Johan Carlson Foto: Folkhälsomyndigheten

På kommunfullmäktiges möte idag, 11 oktober, kungörs att årets fem hedersmedaljer delas ut till Uppsalaborna Johan Carlsson, Peter Gerhardsson, Kristina Edström, Lars Jonsson och den i Uppsala verksamma Margaretha Svensson Paras.

- Årets medaljörer har gjort fantastiska insatser, både för Uppsala och Sverige. Det är så roligt att kunna uppmärksamma dem med vår hedersmedalj! Årets medaljörer är verkligt goda förebilder för oss alla. Vi hoppas att även alla deras medarbetare kan känna stolthet över att just deras verksamhetsledare eller chef fått kommunens hedersmedalj år 2021, säger Eva Edwardsson, ordförande kommunfullmäktige (L).

Motiveringarna lyder:

- Till Johan Carlson, för att han som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten genom sitt goda ledarskap och lugn har lotsat Sverige genom de första åren av den svåra Covid-19-pandemin samt för att han, först som läkare och sedan som tjänsteperson inom svensk och europeisk statsförvaltning, väl och mångårigt tjänat allmänhetens bästa.

- Till Kristina Edström, för att hon genom en mångårig forskar- och vetenskapsgärning inom kemin samt med sitt ledarskap och världsledande forskning på nästa generations batterier – en nödvändighet för energilagring i ett fossilfritt samhälle – inspirerar forskare i Uppsala, inom EU och hela världen.

- Till Peter Gerhardsson, för att han genom föredömligt och mångårigt ledarskap inom svensk fotboll fört fram det svenska damlandslaget till att vinna silvermedaljerna vid Olympiska Spelen i Tokyo och därmed även inspirerat barn och ungdomar till att finna glädje i idrottande.

- Till Lars Jonsson, för att han under mer än 20 år som verkställande direktör för Uppsala universitets Holding AB och primus motor i samarbetet mellan universitet och näringsliv, varit arkitekten bakom Connect Uppsala och Uppsala Innovation Centre och den långsiktiga uppbyggnaden av Uppsalas innovationssystem som universitet, företag och kommun idag kan skörda frukterna av.

- Till Margaretha Svensson Paras, för att hon som direktor för Uppsala Stadsmission är en sann eldsjäl med ett stort hjärta och med ett aldrig sinande engagemang för de mest utsatta, ser varje individ värd en andra chans.

Hedersmedaljerna kommer att delas ut vid en medaljmiddag på Uppsala slott 6 maj 2022. Då firas även att hedersmedaljerna har delats ut i 75 år.

I medaljdelegationen ingår kommunfullmäktiges ordförande Eva Edwardsson (L), Magnus Åkerman (M) och Carl Lindberg (S), båda vice ordförande i kommunfullmäktige, riksdagsledamoten Ilona Szatmari Waldau (V) samt entreprenören Anne Lennartsson.

Öregrunds hamn i fokus när höstens livesändningar startar

Nu fortsätter Östhammars kommun att lyfta aktuella ämnen och frågor i livesändningar på Facebook, med start 14 oktober.

Sändningarna sker en gång per månad i höst. Den första sändningen nu på torsdag kommer till exempel att handla om utvecklingen av hamnen i Öregrund, med spännande gäster och intervjuer.

– Vi kommer bland annat att få höra vad de anlitade arkitekterna har att berätta om sitt arbete med att utveckla hamnområdet och få veta hur arbetet fortgår. Förhoppningsvis kan vi också få se ett utkast på skissförslagen, säger Ulf Andersson, chef för Sektor samhälle. 

Brett innehåll i höstens sändningar

Sektor samhälles livesändningar startade under våren 2020, som ett led i att löpande informera om Coronaläget och om kommunens arbete för att mildra effekterna i det lokala näringslivet.

– Innehållet i höstens sändningar kommer att vara brett och vi ser fram emot att lyfta och skapa delaktighet kring aktuella frågor, säger Ulf Andersson.

Save the date

Första sändningen sker 14 oktober, klockan 18 på Östhammars kommuns Facebooksida. Höstens två andra sändningar är inplanerade till 11 november och 9 december, samma tid och samma Facebooksida. Samtliga sändningar går att ta del av i efterhand på kommunens Facebook samt Youtubekanal. 

Ny färg på den gamla brandstationen

Ett av Östhammars stads landmärken, den gamla brandstationen intill Sjötorget, ska målas om. Det kan föra med sig vissa begränsningar i framkomligheten för trafiken under tiden arbetet pågår.

Det är dags att måla om den gamla brandstationen på Prästgatan i Östhammar. I dag påbörjas arbetet med målning av staket och sockel på den så kallade kanonplattan, ett betongfundament som finns i anslutning till byggnaden, och den 9 augusti är det dags för fasadmålning av brandstationen.

  – Arbetet beräknas ta mellan sex och åtta veckor och vi kommer att behöva använda en skylift, vilket kan komma att begränsa trafikframkomligheten, säger Lasse Karlsson, chef för verksamhet fastighetsdrift.

Fortsatt Östhammarsgul

Byggnaden uppfördes omkring 1905 och användes som brandstation till 1950-talet. Numera huserar Östhammars hemslöjdsförening där med kurser, ett slöjdcafé och en hemslöjdsbutik. Med sitt torn och läge i Östhammars hamn är byggnaden ett välkänt landmärke för många. I detaljplanen benämns den som kulturhistoriskt värdefull, vilket betyder att underhåll görs med stor hänsyn till ursprungliga material. Byggnaden kommer att fortsätta ha den för staden karaktäristiska färgen Östhammarsgul. 

Bevattningsförbud på flera orter i Östhammars kommun

Från den 10 juni råder det bevattningsförbud för det kommunala dricksvattnet i Östhammar, Alunda, Öregrund och på Gräsö. Bevattningsförbudet innebär att det kommunala dricksvattnet endast får användas till dryck, matlagning och hygien. Vi måste hjälpas åt att spara på vattnet så det räcker till alla.

Östhammars kommun försörjs av små grundvattenmagasin. Dessa kan inte lagra större mängder vatten utan kräver regelbunden påfyllning. Under sommaren sker normalt ingen påfyllnad i vattenmagasinen, utan den nederbörd som faller tas främst upp av växter eller avdunstar.

Vi vet av erfarenhet från tidigare år att vattenförbrukningen ökar under sommaren. Många använder dricksvattnet till att fylla pooler och till bevattning. Vi nyttjar den lagringskapacitet som finns i grundvattenmagasinen och det grundvatten som finns nu måste räcka fram till påfyllningen tar fart i höst igen. Vi inför bevattningsförbudet för att säkerställa att dricksvattnet räcker till dryck, matlagning och hygien.

- Det finns många små saker du kan göra i din vardag som sparar mycket vatten. Stäng kranen när du borstar tänderna, samla regnvatten i en tunna eller damm för att vattna med, ta en kort dusch istället för att bada badkar. Vi måste vara rädda om vårt vatten, varje liter du kan spara är viktig, säger Mikael Ahlbom, enhetschef på GästrikeVatten

I Hökhuvud, Gimo och Hargshamn ser vattenläget bättre ut inför sommaren. I dessa orter råder gult vattenläge och vi uppmanar till sparsamhet med vattnet så att bevattningsförbud inte behöver införas.

 

Grönt vattenläge i Österbybruk

En glädjande nyhet är att vattenläget i Österbybruk nu går över till grönt. Den nya överföringsledningen som går från Örbyhus till Österbybruk, och i nästa steg till Alunda, är färdig och tas snart i drift. De boende kommer få mer vatten i kranen och vi kan därför gå från gult till grönt vattenläge.

- Det är väldigt roligt att arbetet med överföringsledningen, som pågått under flertalet år nu, äntligen ger resultat för de boende i Österbybruk, säger Mikael Ahlbom, enhetschef på Gästrike Vatten.

Pär är ny teamledare för lönegänget på HR

Pär Wickholm är ny teamledare i verksamhetsområde HR. Han ska leda arbetet med löneadministration och hans första intryck av sin nya arbetsplats är gott.

.

Pär Wickholm

 Han ska leda arbetet med löneadministration och hans första intryck av sin nya arbetsplats är gott.

– Jag har bara mött engagerade och vänliga människor, säger han.

 

Löneadministration är inget nytt för Pär Wickholm, som jobbat med det och som teamledare i många år. Det fattas bara några månader till 25 års tjänstgöring hos den tidigare arbetsgivaren PostNord, så han är inte direkt någon ”hoppjerka” som byter jobb ofta.
  – De senaste åren har jag jobbat med verksamhetsstöd, exempelvis processer, utvecklade rutiner och kvalitetsfrågor. Jag trivdes bra men ville slippa pendlingen till Uppsala och Stockholm. Det var anledningen till att jag började se mig om efter ett nytt jobb, säger han.

Vill bo nära havet

Nu har han sett till att ha riktigt nära till jobbet, då han och hans fru nyligen köpt ett 30-talshus i samma kvarter som kommunhuset i Östhammar.
  – Egentligen bor vi i Alunda men så fanns där en längtan att bo närmare havet, säger Pär som tillbringat många somrar i husvagn på Gräsöbadens camping.
Nu deltidsbor de i Alunda och i Östhammar. På fritiden renoverar de det nyligen köpta huset och om det blir tid över tycker Pär om att resa, gå på Friskis & Svettis och laga mat.
  – Jag är utbildad kock, men den karriären blev väldigt kort, säger Pär. 

Gillar tydliga rutiner

Pär tillträdde sin nya tjänst den 6 april och en hel del tid går åt till att lära känna nya system, rutiner och de nya kollegorna på HR. Distansarbetet är en försvårande omständighet när man är ny på jobbet, men tack vare dagliga digitala möten är det mesta ändå möjligt.
Han gillar när det finns tydliga rutiner och likriktade arbetssätt, som gör det lätt för alla att förstå sig på och kunna använda valda system.
  – Jag har fått god hjälp att komma i gång med mitt nya uppdrag och jag ser fram emot att kunna utveckla arbetet med löneadministrationen tillsammans med de olika verksamheterna, säger han.

Mer närproducerat serveras i kommunens måltider

Mer närproducerad mat på tallriken i kommunens kök inom förskolor, skolor och äldreomsorg. Det är målet när Tierp tillsammans med tre andra kommuner under våren börjar använda sig av ett nytt, flexibelt inköpssystem för att stimulera lokal livsmedelsproduktion.

Kommunerna Tierp, Östhammar, Heby och Knivsta har sedan en tid tillbaka ett upparbetat nätverk av bland annat kostchefer och upphandlare. Tillsammans har kommunerna sökt efter ett enkelt system för att möjliggöra för lokala producenter att utifrån förmåga leverera livsmedel till kommunernas kök.

Under våren 2021 öppnas det dynamiska inköpssystemet (DIS) upp för inköp av livsmedel. Det är ett sätt för de fyra kommunerna att stimulera mer närproducerat genom mer flexibla former för att upphandla varor med mindre volym och kortare leveransperioder.

– Upphandling är ett verktyg för att driva och utveckla verksamheter. Genom att använda DIS vill och kan vi använda tilldelningskriterier som tar vara på olika mervärden som finns i det lokala. Det kan till exempel vara fantastiskt värdefullt för en demenssjuk att få klia en kossa i pannan vid ett gårdsbesök, säger Jenny Ljungvall Cardos, upphandlingsjurist på Tierps kommun.

– Vi har redan nu gjort två avrop för serveringar i maj gällande Äldreomsorgens matsedel. Sakta men säkert närmar vi oss vår drömbild, som är att kunna skapa maträtter utifrån vad våra lokala producenter kan erbjuda oss, säger Tierps kommuns kostchef Fredrik Holmgren.

Projektet NärMat som katalysator

För att förankra och sprida information om möjligheterna med DIS har Tierps kommun sedan september 2020 drivit projektet NärMat. Under hösten deltog kommunrepresentanter, LRF och företag inom gröna näringar för att bidra till att utforma systemet.

Resten av projekttiden ligger fokus på att internt hitta och skapa former för hur dialog kan fungera smidigare mellan till exempel skolor, äldreboenden kost och upphandling. En viktig del är också att hitta former för att utbyta idéer och kunskap med de gröna näringarna och leverantörerna. Även andra aktörer i samhällssystemet kan bidra till att öka hållbar matproduktion, till exempel privatpersoner, hushåll, butiker, transportörer. Inom projektet NärMat sker träffar med olika fokus, öppna för alla intresserade.

– Det här projektet är en början på en resa för ökad självförsörjning, vilket handlar om att föra människan närmare maten som vi äter men också om att föra olika aktörer närmare varandra. Att kommuner går före och upphandlar mer lokalt ger viktiga signaler till gröna näringar. På lång sikt handlar det här om att skapa ett mindre sårbart samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart, säger Isabelle Axelsson som leder projektet NärMat.

 

Är du lokal livsmedelsproducent och vill veta mer?

 • Systemet är igång från och med mars vilket innebär att intressenter kan gå in och kvalificera sig. Om DIS här och hur du gör.
 • För att möta upp det lokala intresset bland livsmedelsproducenter anordnas en anbudsskola den 8 april i samarbaete med LRF. På träffen går vi praktiskt igenom hur man ansöker om att kvalificera sig och vi tittar på ett exempel på avrop. Information och anmälan till anbudsskolan.
 • Tierps kommun driver projektet NärMat. Här ingår dynamiska inköpssystemet (DIS) samt ett antal inspirationsträffar. Projektet och träffarna innebär ett avstamp för att främja lokal matproduktion och på lång sikt öka självförsörjningsgraden. Om projektet.

Uppdaterade besöksrutiner inom äldreomsorg och LSS - Päivitetyt rutiinit vierailuihin vanhusten hoivakodeissa ja erityisasuntoloissa

Besökare och boende får tillsammans ett större egenansvar för att genomföra smittsäkra besök.

Lue suomenkieliset uutiset täältä - läs nyheten på finska här

Sektor omsorg har bestämt att göra en viss lättnad i besöksrutinerna på äldreboendena med anledning av att vaccinationerna mot covid-19 börjar bli klara.

Tidigare besöksrutiner gäller fortfarande fram till den boendes lägenhetsdörr. Hur besöket sedan genomförs är upp till boende och anhörig. Även om Sektor omsorg uppmanar till fortsatt försiktighet, får boende och anhörig själva avgöra om de ska ha fysisk kontakt och om besökaren ska använda munskydd och visir.

Sektor omsorg fortsätter att erbjuda skyddsutrustning till alla. 

Det här gäller när du vill besöka ett äldreboende:

 • Fortsätt att tänka på god handhygien, hosta och nys i armvecket, håll ett omtänksamt avstånd och stanna hemma om du har symtom.
 • Ring och anmäl ditt besök i förväg till verksamheten i så god tid som möjligt.
 • Vi ser helst att ni är max två personer som kommer på besök samtidigt.
 • Använd handspriten som står i entrén när du kommer. Invänta personal.
 • Du besöker din närstående i dennes lägenhet.
 • Vistas inte i allmänna utrymmen i samband med besöket.
 • Det finns inga särskilda besökstider, men det är inte lämpligt att du gör besök under måltiderna. Därför är det viktigt att du innan besöket ringer och kommer överens med personalen om lämplig tid.
 • Om du vill fika tillsammans med din närstående vid besöket sker det i dennes lägenhet.
 • Att kunna gå ut med din närstående och dra rullstolen efter överenskommelse med personal, som då kommer och möter upp med munskydd och handsprit för en säker utevistelse tillsammans med din närstående.
 • Att kunna gå ut med din närstående arm i arm efter överenskommelse med personal, som då kommer och möter upp med visir och handsprit för en säker utevistelse tillsammans med din närstående.

Det här gäller när du vill besöka en LSS-verksamhet:

 • Fortsätt att tänka på god handhygien, hosta och nys i armvecket, håll ett omtänksamt avstånd och stanna hemma om du har symtom.
 • Vi önskar att du ringer och anmäler ditt besök i förväg till verksamheten
 • Vi ser helst att ni är max två personer som kommer på besök samtidigt. På boenden sker besöken i den enskildes lägenhet.
 • Vistas inte i allmänna utrymmen i samband med besöket.

Tack för att du fortsätter att hålla i, hålla ut och hålla avstånd. 

Östhammars kommun bland de bästa kommunerna på service

Nu står det klart att Östhammars kommun är näst bäst på service bland svenska kommuner. Engagemang, kundfokus, stötta varandra och ha roligt på jobbet. Det är några av tipsen från medarbetarna i Östhammar Direkt, kommunens kundtjänst, som placerade sig på andra plats i den årliga undersökningen Brilliant Award – Customer Experience.

Sedan pandemins utbrott förra året har trycket varit högt på medarbetarna i kommunens kundtjänst, Östhammar direkt, som utöver att svara på praktiska frågor också fått hantera nya frågor som uppstår när samhälle och verksamheter anpassar sig efter uppdaterade råd och rekommendationer. Många lärdomar senare får man nu toppbetyg av invånarna i kundbemötande och service.

Direkt återkoppling efter avslutat samtal

Utmärkelsen är baserad på data som jämförts med cirka 30 andra kommuner. Av cirka 50 000 externa kundkontakter har 4250 kunder besvarade telefonenkäten efter avslutad kontakt med Östhammar Direkt. Undersökningen har genomförts direkt efter avslutat samtal, vilket innebär att det är kundernas uppfattningar, och inte subjektiva bedömningar, som styrt resultatet.

– Genom att vi, efter avslutat samtal, fått en direkt återkoppling på kundernas upplevelse, hur engagerad vi är i kontakten, vad vi gör extra bra och vad vi behöver förbättra har vi kunnat utveckla och påverka vår kundservice fortlöpande, vilket har varit både givande, lärorikt och roligt, säger Helena Ståhl.

Över 61 000 telefonsamtal per år

Att svara på frågor och ge vägledning via telefon är bara några av Östhammar Direkts många olika arbetsuppgifter och i den rollen är medarbetarna kommunens ansikte utåt. Förra året hade Östhammar Direkt 61 000 telefonsamtal förutom fysiska besök och intern kundstjänst.

Coachning, löpande egen utvärdering och inte minst att alltid hjälpa och stöta varandra är några av faktorer bakom framgången.

– Vi är ett engagerat team som värdesätter att sätta kunden främst och som tycker att jobbet är roligt, svårare än så behöver det inte vara, säger Helena Ståhl.

Kommunerna som levererar bäst kundservice:

 • Norrtälje kommun

 • Östhammars kommun

 • Ängelholms kommun

Om Brilliant Awards – Customer Experience – “Bästa kundservice”:

 • Listar de företag som har lyckats skapa exceptionella kundupplevelser.
 • Baserad på data från organisationernas kundundersökningar. Totalt ligger 135 organisationer och 2,5 miljoner kundundersökningar, genomförda i Sverige, till grund för beslutsunderlaget.
 • Insamling av data har pågått sedan 1 januari 2020 och har samlats in under hela året. Alla kunder till Brilliant är per automatik med i urvalet.

Hoppfull dans på Parkvägen

Den glädjefyllda dansutmaningen Jerusalema Challenge har spridit sig över hela världen under pandemin och nu hittat till Parkvägen 9-11 i Österbybruk.

– Vi vill förmedla glädje och hopp, det behövs i de här tiderna. Det skapar en sammanhållning världen över då pandemin är något som drabbar och förenar oss alla, säger Kristina Westerberg Pettersson, Silviasyster på Parkvägen i Österbybruk.

En kollega till henne kläckte idén och sedan var övning och filmning, efter arbetstid, i full gång. Deltar gör bland annat omsorgspersonal, sjuksköterskor och arbetsterapeuter som jobbar tillsammans på det särskilda boendet. Videon, som finns på Youtube, har redan setts över 3000 gånger

– Flera som bor här som varit med och dansat även om de inte syns på filmen. Det är det fina med den här dansen, det spritter i kroppen och man kan inte göra fel. Det är vissa steg men bara man gör rörelser är man med i dansen. Vi använder mycket musik på Parkvägen, det skänker glädje, säger Kristina.

Sommarjobba hos oss!

Vill du bli en del av kollegorna på Parkvägen, eller varför inte vara med och sprida glad stämning på någon av Östhammars kommuns andra arbetsplatser? Just nu söker vi sommarvikarier till vår hemtjänst och våra särskilda boenden. Välkommen med din ansökan!

Vad är Jerusalema Challenge?

Den gospelinspirerade låten Jerusalema som släpptes hösten 2019 är skriven av musikern Nomcebo Zikode och producerad av diskjockeyn Master KG, båda från Sydafrika. Dansen med de speciella stegen kom till i februari förra året, när en dansgrupp i Angola fördrev tiden i karantän. Under pandemin har ”Jerusalema Challenge” fått yrkesgrupper världen över att bjuda på sig själva och dansa den speciella dansen i egenkomponerade musikvideor på Youtube. Allt från omsorgspersonal, sjukvårdspersonal, brandkår och poliser till flygplatspersonal, nunnor och advokater.

Utebliven sophämtning och slamtömning på grund av förbudsskyltar

Då våra renhållningsfordon väger över 20 ton behövs tillstånd. De vägföreningar, samfälligheter och markägare som satt upp skyltar  som förbjuder tung trafik måste lämna en skriftlig dispens till kommun som ger renhållningsfordonen tillstånd att köra på vägen. 

Skicka in en skriftlig dispens till kommunen

Vill ni ha sophämtning och slamtömning behöver ni godkänna detta skriftligen till Östhammar direkt, via e-post osthammardirekt@osthammar.se

Ange:

 • Namn på vägföreningen/samfällighet/markägare

 • Vilken väg ni godkänner att  renhållningsfordon får köra på

 • Vilken tidsperiod

 • Kontaktperson

Kontakter

Stora skillnader i kommunpolitikers utbildningsnivå

Eftergymnasiala studier är vanligare bland politikerna i riksdagen än i Sveriges kommunhus. Lund, Täby och Uppsala har störst andel högutbildade politiker, visar en ny kartläggning från SCB där samtliga kommuner ingår.

Hälften av landets riksdagsledamöter har en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre, vilket SCB skrivit om tidigare. Nu har vi tittat närmare på kommunpolitikerna, där motsvarande siffra är drygt en tredjedel.

– Kommunpolitikerna har den lägsta utbildningsnivån när vi jämför ledamöterna i riksdagen, regionerna och kommunerna, säger Jonas Olofsson, som arbetar med demokratistatistik på SCB:s avdelning för befolkning och välfärd.

Skånskt i topp

Flera skånska kommuner sticker ut när kommunerna ställs mot varandra. Universitetsstaden Lund har högst andel kommunpolitiker som är högutbildade i hela landet.

– Nästan tre av fyra kommunpolitiker i Lund har en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre, säger Jonas Olofsson.

Även Lunds grannkommun Staffanstorp ligger i toppen av listan. Där har 61 procent av kommunpolitikerna en minst treårig eftergymnasial utbildning.

– Motsvarande siffra för riket, alltså för landets samtliga kommunpolitiker, är 34 procent, säger Jonas Olofsson.

En bit från Lund och Staffanstorp ligger Bjuv. Där är situationen den motsatta. Endast två kommuner i landet har en lägre andel politiker som läst tre år eller mer på en eftergymnasial utbildning.

Toppen och botten: Kommunerna med störst respektive minst andel högutbildade politiker*

Placering Kommun Andel i procent
1 Lund 73,8
2 Täby 65,6
3 Uppsala 65,4
4 Staffanstorp 61,0
5 Linköping 60,8
[…]    
286 Tibro 11,4
287 Ragunda ** -
288 Bjuv ** -
289 Vindeln ** -
290 Munkfors ** -

*Avser utbildningar som är minst tre år eller längre.
** Antalet ledamöter med eftergymnasial utbildning är för lågt för att andelen ska kunna redovisas på grund av sekretess.

Det går att se stora skillnader även mellan länen. Västra Götaland, Gävleborg och Västmanland har den minsta andelen kommunpolitiker med minst tre års eftergymnasial utbildning. Stockholms län har den överlägset största andelen.

– I Västra Götaland, Gävleborg och Västmanland är andelen högutbildade kommunpolitiker cirka 26 procent. Mölndal, Gävle respektive Västerås är kommunerna där den är högst där, säger Fredrik Andersson på SCB:s avdelning för befolkning och välfärd.

I Stockholms län är andelen 46 procent, med Täby kommun i topp.

– Därefter följer Uppsala och Skåne län, där andelen ligger på runt 39,5 procent. Kanske inte helt oväntat ligger universitetsstäderna Uppsala och Lund i topp där, säger Fredrik Andersson.

 

Fakta: Om statistiken

Undersökningen bygger på SCB:s valstatistik om nominerade och valda kandidater från valen 2018. Utbildningsnivån avser vårterminen 2018.
I Excelfilen nedan finns statistik från samtliga kommuner. Den är även indelad per län.

Så här påverkas kommunens verksamheter av de skärpta allmänna råden och rekommendationerna

Från och med den 14 december och framöver gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i Uppsala län. Det här påverkar Östhammars kommuns verksamheter på olika sätt. Här har vi sammanfattat förändringar som kan påverka våra kommuninvånare.

Observera att informationen nedan kan komma att förlängas eller justeras. Håll dig uppdaterad löpande.

De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.

 • undvika att ingå i flera olika grupper.

 • umgås utomhus om det går och hålla så mycket avstånd som möjligt.

 • undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.

 • undvika platser där det finns trängsel och om möjligt handla ensam.

 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.

 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under storhelgerna och åtta personer är därför den nya normen för alla sociala situationer.

De nya råden gäller tillsvidare. Länsstyrelsens besut om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Öppna förskolan 

Verksamheten är stängd till 31 mars 2021.

Bruksgymnasiet

Bruksgymnasiet övergår till fjärrundervisning från och med måndagen den 7 december och till och med den 24 januari. Läs mer på Bruksgymnasiets hemsida

Kommunala förskolor och grundskolor

Håller öppet och fortsätter sin undervisning men med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Kulturskolan

Har undervisning som vanligt med vissa justeringar, t.ex. vissa inställda gruppverksamheter. Berörda elever kontaktas av sin lärare. Läs mer på Kulturskolans webbplats.

Dagverksamheten på Edsvägen 16 

Verksamheten är stängd.

Restauranger vid våra särskilda boenden

Stängda tillsvidare.

Östhammar Direkt

Håller öppet enligt ordinarie öppettider. Länk till Östhammar direkt

Kultur och fritidsförvaltningens verksamheter

För att följa de skärpta åtgärderna har ordföranden på delegation från kultur- och fritidsnämnden den 18 december beslutat att omgående stänga all inomhusverksamhet inom nämndens områden till och med den 24 januari. 

 • Alla kommunens bibliotek (Österbybruk, Alunda, Öregrund, Gimo och Östhammar).

 • Alla kommunens idrottshallar (Österbybruk, Alunda, Öregrund, Gimo och Östhammar), inklusive gym, ishallar och simhallar.

 • Alla kommunens ungdomsgårdar. Här kommer vi att ha vår personal utomhus för att ändå finnas till hands för våra ungdomar.

 • Planerade evenemang med Jubileumsutställningen med bilder från Forsmarks byggtid av fotografen Göran Hansson, som skulle ha visats på Kulturhuset Storbrunn mellan 22 december – 16 januari. Utställningen ställs in och skjuts preliminärt upp till hösten 2021.

OBS! Under den period som anläggningarna är stängda kommer vi inte att debitera vare sig enskild person eller föreningen. Alla gymkort fryses automatiskt från och med lördagen den 19 december.

Inställt:

 • Biograf Storbrunn har valt att hålla stängt tillsvidare
 • Jullovsaktiviteter som var inplanerade kommer inte att hållas i år. Håll utkik efter digitala upplevelser istället!

Återvinningscentraler 

Öppet som vanligt. Om risk för trängsel uppstår kan centralen behöva stänga tillfälligt. Sedan den 3/11 är bytbodarna är stängda. 

 • Håll minst 1,5 meters avstånd mellan alla personer.

 • Vänta kvar i din bil tills det blir din tur.

 •  Sortera avfallet innan du åker hemifrån.

 • Du måste själv packa ur och slänga ditt avfall. 

 • Ska du enbart slänga förpackningar finns det återvinningsstationer på flera platser i kommunen. Länk till återvinningsstationer i vår kommun.

Kommunens medarbetare

Alla ska apassa sitt arbete efter råden, genom att när så är möjligt att arbeta hemifrån, undvika kollektivtrafik, samt att alltid hålla avstånd och använda skyddsutrustning när så är tillämpligt.

Läs mer

Allmänna nationella råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Östhammars kommuns samlade information om covid-19.

Så här påverkas kommunens verksamheter av de skärpta allmänna råden och rekommendationerna

Från och med den 14 december och framöver gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i Uppsala län. Det här påverkar Östhammars kommuns verksamheter på olika sätt. Här har vi sammanfattat förändringar som kan påverka våra kommuninvånare.

Observera att informationen nedan kan komma att förlängas eller justeras. Håll dig uppdaterad löpande.

De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.

 • undvika att ingå i flera olika grupper.

 • umgås utomhus om det går och hålla så mycket avstånd som möjligt.

 • undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.

 • undvika platser där det finns trängsel och om möjligt handla ensam.

 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.

 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under storhelgerna och åtta personer är därför den nya normen för alla sociala situationer.

De nya råden gäller tillsvidare. Länsstyrelsens besut om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Öppna förskolan 

Verksamheten är stängd till 31 mars 2021.

Bruksgymnasiet

Bruksgymnasiet övergår till fjärrundervisning från och med måndagen den 7 december och till och med den 24 januari. Läs mer på Bruksgymnasiets hemsida

Kommunala förskolor och grundskolor

Håller öppet och fortsätter sin undervisning men med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Kulturskolan

Har undervisning som vanligt med vissa justeringar, t.ex. vissa inställda gruppverksamheter. Berörda elever kontaktas av sin lärare. Läs mer på Kulturskolans webbplats.

Dagverksamheten på Edsvägen 16 

Verksamheten är stängd.

Restauranger vid våra särskilda boenden

Stängda tillsvidare.

Östhammar Direkt

Håller öppet enligt ordinarie öppettider. Länk till Östhammar direkt

Kultur och fritidsförvaltningens verksamheter

För att följa de skärpta åtgärderna har ordföranden på delegation från kultur- och fritidsnämnden den 18 december beslutat att omgående stänga all inomhusverksamhet inom nämndens områden till och med den 24 januari. 

 • Alla kommunens bibliotek (Österbybruk, Alunda, Öregrund, Gimo och Östhammar).

 • Alla kommunens idrottshallar (Österbybruk, Alunda, Öregrund, Gimo och Östhammar), inklusive gym, ishallar och simhallar.

 • Alla kommunens ungdomsgårdar. Här kommer vi att ha vår personal utomhus för att ändå finnas till hands för våra ungdomar.

 • Planerade evenemang med Jubileumsutställningen med bilder från Forsmarks byggtid av fotografen Göran Hansson, som skulle ha visats på Kulturhuset Storbrunn mellan 22 december – 16 januari. Utställningen ställs in och skjuts preliminärt upp till hösten 2021.

OBS! Under den period som anläggningarna är stängda kommer vi inte att debitera vare sig enskild person eller föreningen. Alla gymkort fryses automatiskt från och med lördagen den 19 december.

Inställt:

 • Biograf Storbrunn har valt att hålla stängt tillsvidare
 • Jullovsaktiviteter som var inplanerade kommer inte att hållas i år. Håll utkik efter digitala upplevelser istället!

Återvinningscentraler 

Öppet som vanligt. Om risk för trängsel uppstår kan centralen behöva stänga tillfälligt. Sedan den 3/11 är bytbodarna är stängda. 

 • Håll minst 1,5 meters avstånd mellan alla personer.

 • Vänta kvar i din bil tills det blir din tur.

 •  Sortera avfallet innan du åker hemifrån.

 • Du måste själv packa ur och slänga ditt avfall. 

 • Ska du enbart slänga förpackningar finns det återvinningsstationer på flera platser i kommunen. Länk till återvinningsstationer i vår kommun.

Kommunens medarbetare

Alla ska apassa sitt arbete efter råden, genom att när så är möjligt att arbeta hemifrån, undvika kollektivtrafik, samt att alltid hålla avstånd och använda skyddsutrustning när så är tillämpligt.

Läs mer

Allmänna nationella råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Östhammars kommuns samlade information om covid-19.

25 år i kommunens tjänst

Vanligtvis firar vi våra medarbetare som arbetat i 25 år hos oss med middag och fest. I år var vi på grund av pandemin tvungna att hitta ett alternativt sätt att fira dem på.

Tacktalet av Margareta Widén Berggren, kommunalråd, och Pauliina Lundberg, HR-chef, spelades in på film och e-postades till berörda medarbetare.

Tyvärr så kan ÖNT lägga in videor, men titta på www.osthammar.se


  – Grattis och tack, ni gör ett jättebra jobb! Vi hoppas att ni trivs och blir kvar många år till, säger de och berättar om årets upplägg kring firandet.
I fredags kunde vald gåva och en middagspåse för två hämtas i vår kundtjänst Östhammar direkt. Några fick även besök och hemleverans av Peter Nyberg, kommundirektör.
  – Det är roligt att få tillfälle att uppvakta några av våra fantastiska medarbetare som varit med i många år och levererat välfärdstjänster till våra kommuninvånare, säger han.

Följande medarbetare har haft minst 25 års anställning i kommunen och uppmärksammandes i fredags;

Anna-Carin Enqvist, adjunkt, Bruksgymnasiet
Anne-Lee Larsson, verksamhetschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
Anneli Eriksson, lärare svenska som andra språk, Bruksgymnasiet
Anneli Lennström, personaladministratör, Lednings- och verksamhetsstöd
Annica Söderström, boendeassistent, Gruppboende Klackskärsgatan
Elisabeth Nordermark, undersköterska, Olandsgården
Elisabeth Daniels, lärare lågstadiet, Olandsskolan
Eva Blomkvist, lärare gymnasiet ekonomiska ämnen, Bruksgymnasiet
Eva Ingvarsson, undersköterska, Olandsgården
Eva Åkerman, undersköterska, Parkvägen
Eva-Karin Nyberg, undersköterska, Parkvägen
Gunilla Andersson, kock, Måltidsenheten
Hanne Junttila, kock, Måltidsenheten
Helen Sandberg, kock, Måltidsenheten
Henrik Sundin, strateg, Tekniska förvaltningen
Ingela Tapper Lund, kock, Måltidsenheten
Inger Mathlin Lindström, lärare idrott, Bruksgymnasiet
Ingrid Andersson, lärare 4-9, Olandsskolan
Jessica Andén, biträdande enhetschef, Korttidsenheten
Jessica Lager, städare, Städenheten
Karen Nilsson, boendeassistent, Gruppboende Rådhuset
Kerstin Bergström Källsten, adjunkt, Forsmarks skola
Kristina Worm Hansen, speciallärare, Frösåkersskolan
Lars Persson, fastighetsskötare, Tekniska förvaltningen
Lennart Andersson, fastighetsskötare, Tekniska förvaltningen
Marika Ågstrand, undersköterska, Nattpatrullen
Monika Karlberg, specialpedagog, Särskolan
Pernilla Ericsson, speciallärare, Österbyskolan
Pia Axelsson, lärare 1-7, Ekeby skola
Tea Tauvon, adjunkt, Bruksgymnasiet
Tony Wahlberg, ekonomichef, Lednings- och verksamhetsstöd
Veronica Svensson, socialsekreterare, Socialförvaltningen

Folkhälsomyndigheten har beslutat om att skärpta allmänna råd för hela Uppsala län för minska smittspridningen av covid-19.

 Det här påverkar Östhammars kommuns verksamheter på olika sätt. Här har vi sammanfattat förändringar som kan påverka dig som kommuninvånare.

Så här påverkas kommunens verksamheter av de skärpta allmänna råden.

 

Förändringarna gäller från och med 20 oktober till och med 13 december om inget annat anges. Förändringarna kan komma att förlängas eller justeras. 

De skärpta råden innebär bland annat att du som bor och vistas i Uppsala län ska undvika fysisk kontakt med personer som du inte bor med. Detta innebär att verksamheter behöver vidta åtgärder bland annat för att minimera antalet besökare vid en och samma tidpunkt. 

Öppna förskolan 

Verksamheten stängd från den 25 november.

Bruksgymnasiet

Bruksgymnasiet övergår till distansundervisning från och med måndagen den 7 december och resten av höstterminen. Läs mer på Bruksgymnasiets hemsida

Kommunala förskolor och grundskolor

Håller öppet och fortsätter sin undervisning men med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ungdomsgårdar

Håller öppet som vanligt med max 20 personer per ungdomsgård. 

Kulturskolan

Har undervisning som vanligt med vissa justeringar, t.ex. vissa inställda gruppverksamheter. Berörda elever kontaktas av sin lärare. Läs mer på Kulturskolans hemsida

Dagverksamheten på Edsvägen 16 

Verksamheten är stängd.

Restauranger vid vår särskilda boenden

Stängt tillsvidare.

Östhammar Direkt

Håller öppet enligt ordinarie öppettider. Länk till Östhammar direkt

Badhus och gym

Anläggningarna har öppet som vanligt, dock begränsar vi antal besökande till max 50 personer i lokalen. Detta medför att personal på anläggningen har rätt att neka tillträde när 50 besökare uppnåtts.

 • Kom ihåg att torka av maskinerna efter varje användning! 

 • Byt, om möjligt, om hemma innan, för att minska eventuell trängsel i omklädningsrummen. 

 • Du kommer frisk till våra anläggningar.

 • Håll minst 1,5 meters avstånd till andra besökare.

 • Tvätta händerna regelbundet, helst vid varje byte av maskin. 

Du som hyresgäst (föreningar, företag, och privatpersoner), ansvarar för att bidra till minskad smittspridning genom åtgärder såsom de allmänna råden lyder, ovan.  Uppmana till handtvätt, bidra med handsprit, och eventuellt ytdesinfektion för utrustning. 

Öregrunds gym omfattas från 12/11 av restriktioner för allmänheten:

 • Gymmet som sådant kan fortsättningsvis användas men möjlighet till att använda omklädningsrum samt duschmöjligheter försvinner 07:30-15:00 måndag till fredag, till följd av risk för ökad smittspridning.

 • Öregrunds sporthall och gym skiljer sig från de andra anläggningarna, då den sitter ihop med skolbyggnaden, därav enskilt beslut för den anläggningen.

 • För att minska flöde av gymgäster i skolbyggnaden hänvisas dessa till den ingången som är i direkt anslutning utifrån till gymmet (07:30-15:00).

Länk till kommunens gym och badhus.  

Bastu

Vi har infört begränsningar i antal gäster som vistas i bastun samtidigt. I Öregrund och Österbybruk tillåts max 3 personer och i Gimosimhall och på Frösåkerhallen gäller max 4 personer.

Biblioteken

Öppet enligt ordinarie öppettider. På bibliotekens egen hemsida, Biblionord,  hittar du information om hur du kan låna böcker och elektroniska böcker samt se aktullea öppettider samt telefonnummer till respektive bibliotek. 

 • Vi fortsätter att anpassa antal besökare samtidigt i våra bibliotek. Var vänlig följ rekommendationer från vår personal på plats.

 • Vi uppmanar förskolor, fritidshem och skolklasser att förboka sina besök för att undvika att det blir för många besökare samtidigt i biblioteksrummet. Använd gärna våra självbetjänings maskiner så mycket som möjligt! Kom ihåg lånekort!

 • Vi packar gärna ihop bokkassar som sedan kan hämtas vid entrén efter överenskommelse. Kontakta ditt bibliotek via telefon eller mail via Biblionord i god tid före eftersom det tar en stund att plocka ihop det ni önskar. 

 • Det går fortfarande bra att boka våra datorer. Vi har även Wifi som du kan boka in dig på med mobil eller egen dator. Ring innan för att boka tid via Biblionord.

 • Gimo bibliotek är stängt för renovering, förhoppningen är att vi öppnar igen måndag 14 december. Vi har förlängt lånetiden för redan utlånade böcker.

Kulturhuset Storbrunn

Vi har under hösten arbetat hårt med att försöka ställa om och anpassa verksamheten så mycket som möjligt. Det är ändå ett par programpunkter och aktiviteter som inte kommer att kunna genomföras. Höstens kvarvarande program påverkas såhär:

Höstens kvarvarande program:

 • Kurt Simons utställning är öppen 19/11-19/12, endast ett sällskap i taget är tillåtet i konstrummet. Utställningen kommer även att finnas tillgänglig digitalt på storbrunn.se/konstrummet inom kort.

Digitala mötesplatser och livesändningar:

Inställt:

 • Biograf Storbrunn har valt att hålla stängt tillsvidare

 • Jullovsaktiviteter som var inplanerade kommer inte att hållas i år. Håll utkik efter digitala upplevelser istället!

Återvinningscentraler 

Öppet som vanligt. Om risk för trängsel uppstår kan centralen behöva stänga tillfälligt. Sedan den 3/11 är bytbodarna är stängda. 

 • Håll minst 1,5 meters avstånd mellan alla personer.

 • Vänta kvar i din bil tills det blir din tur.

 •  Sortera avfallet innan du åker hemifrån.

 • Du måste själv packa ur och slänga ditt avfall. 

 • Ska du enbart slänga förpackningar finns det återvinningsstationer på flera platser i kommunen. Länk till återvinningsstationer i vår kommun.

Kommunens medarbetare

Anpassar sitt arbete efter råden,genom att när så är möjligt att arbeta hemifrån, undvika kollektivtrafik och att i de verksamheter där det är möjligt alltid hålla avstånd.

Läs mer

Läs mer och se de skärpta allmänna råden för Uppsala län på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Läs mer om de skärpta allmänna råden på Region Uppsalas hemsida.

Läs Östhammars kommuns samlade information om covid-19.

Så ska vi jobba med ekosystem och biologisk mångfald

Natur nära skolor och förskolor, fler pollinatörer, bevara naturvärden på kommunal mark, återskapa våtmarker och vandringsvägar för fisk och mycket mer. Fredagen den 13 november tecknade Östhammars kommun tillsammans med ett 30-tal aktörer i länet hållbarhetslöften.

De avsiktsförklaringar i form av hållbarhetslöften som aktörer i länet nu tecknar utgår från åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald. Det är det andra programmet av fyra som tas fram i länet i syfte att öka takten för att nå de nationella miljömålen.

Kommunfullmäktige beslutade tisdag 10 november om vilka aktiviter Östhammars kommun ska arbeta med. Det handlar om allt från att stödja produktion av lokala livsmedel, gynna pollinatörer, utveckla skötsel av egen natur- och skogsmark, återskapa våtmarker och vandringsvägar för fisk, säkra natur nära skolor och förskolor och sprida kunskap om naturen i kommunen till boende och besökare.

Den organisation som samordnar arbetet i länet är Länsstyrelsen i Uppsala län, men alla aktörer väljer själva vilka åtgärder man vill arbeta med inom programmet de närmaste fyra åren.

Östhammars kommuns antagna åtgärder och aktiviteter hittar du här 

Kontakter


 •  

Camilla Andersson
T: 0173 - 864 10
M: 070 - 241 77 34
camilla.andersson@osthammar.se

Maria Rashidi föreläser om hedersrelaterat våld

FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, eller Orange Day, uppmärksammas varje år den 25 november och hela veckan kallas Orange Week. Unizon, MÄN, SKR och Länsstyrelserna har också skapat ett initiativ de kallar En vecka fri från våld.

Fredagen 27 november livesänds ett föredrag från Storbrunn med Maria Rashidi, föreläsare och författare till boken Bränd frihet. Hon blev utsatt för hedersrelaterat våld av sin dåvarande man och fick bland annat syra kastat i ansiktet. Maria berättar om sin egen kamp mot hedersförtryck och våld. Tillsammans med frilansjournalisten Elisabeth Omsén, medförfattare till Bränd frihet, diskuterar hon vilka mekanismer och strukturer som ligger bakom det hedersrelaterade våldet och hur dessa vidmakthålls.
 
Föreläsningen livesänds via Facebook @upplevaochgora från Kulturhuset Storbrunn 27 november 13.00 och går bara att titta på online.

Maria Rashidi,

Vårdbiträdet Karolin Söderblom

Viljan att hjälpas åt betyder allt

Långt ifrån alla kan anamma råden om att jobba hemifrån och att hålla distans. Inom olika omvårdnadsyrken är det inte ens möjligt. Vårdbiträdet Karolin Söderblom är en av dem som med stor flexibilitet jobbar på, där och med det som behövs för stunden. "Det är möjligt tack vare vår starka teamkänsla. Tillsammans klarar vi leveransen också när det krisar", säger hon.

 Karolin lämnade frisöryrket och provade att jobba som personlig assistent innan hon hittade rätt i rollen som vårdbiträde på boendet Edsvägen 14 i Östhammar. Här, i det ljusgröna enplanshuset intill vattentornet i Östhammar, har hon sin tjänst.

  – Jag tycker så otroligt mycket om att få jobba här. Jag mår bra av att ha ett meningsfullt arbete där små saker kan göra stor skillnad, vad det gäller att skapa trivsel och trygghet för människor. Den insikten har lärt mig mycket om bemötande, kommunikation och om mig själv, säger Karolin.

Öppna sina sinnen

När Karolin beskriver sin arbetsvardag på boendet känns varje moment genomtänkt och viktigt. Målsättningen med arbetet som bedrivs i våra LSS-boenden* är att personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt.
  – Alla kan inte ge uttryck för vad de vill och behöver med ord. Då handlar det om att öppna sina sinnen lite extra för att känna och se vad som fungerar bäst, säger Karolin.
Bekräftelsen på fungerande samspel sker i stunden. Det kan vara ett leende och en blick av samförstånd, någon vill kanske sitta nära eller få en kram. Och då är det så, även mitt i en pandemi. 

Nödvändigt vara flexibel

Det händer att Karolin och hennes kollegor får kliva ur sina ordinarie yrkesroller, för att hoppa in där det behövs förstärkning. Det gör att de aldrig riktigt vet från en dag till en annan hur nästa arbetsdag kommer att se ut.
  – Om det krisar med vikarier någonstans så är det klart man ställer upp för varandra. Ett par tre pass i veckan brukar det bli för oss som jobbar på det viset. Det känns självklart att ställa upp och hjälpas åt när det behövs, säger Karolin som själv gått över till boendet på Edsvägen 16 när de behövt stöttning.
Så har det sett ut från och med mars, då personal uppmanas att stanna hemma vid minsta symptom och en del dessutom är hemma för att vårda tillfälligt sjuka barn. Bemanningssituationen blev allt mer utmanande då många på vikarielistan var tidigare medarbetare som gått i pension.
  – I det här läget är det nödvändigt att kunna vara flexibel, säger Karolin. 

Ställer högre krav

Karolin berättar att både personal och boende hittills klarat sig bra under rådande pandemi. Personalen är noggrann med skyddsutrustning och följer Folkhälsomyndighetens uppdaterade råd.
  – Utöver vikariesituationen är nog den största utmaningen för oss att förklara för de boende varför vi inte kan åka iväg för att handla och göra aktiviteter, som vi gjorde tidigare, säger Karolin.
Det ställer högra krav på personalen som får hitta på aktiviteter hemma istället. Det kan exempelvis vara disco och middagar med olika tema.
  – Vi pratar mycket med de boende om att det är lika överallt och att alla behöver göra det mesta på ett nytt och annorlunda sätt, säger Karolin. 

Effektivisera och kvalitetssäkra

Hon berättar att personalen i kommunens LSS-boenden gör ett fantastiskt jobb. På varje enhet finns starka team, medarbetare som ställer upp för varandra och som ser till att de boende har det så bra som möjligt under rådande omständigheter.
  – Jag är stolt över mina kollegor som krigar för att de boende ska ha det bra, säger Karolin.
Sedan maj är hon tjänstledig från boendet på Edsvägen 14 för att prova en ny roll, som gruppledare för verksamheten på gruppbostäderna Klackskär och Boda. Tre gruppledare ska jobba med bemanning, semesterplanering och ta fram en modell för att kunna likrikta de olika enheternas arbetssätt och rutiner. Syftet är att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet samt hitta former som ska underlätta samarbetet mellan de olika enheterna och med andra aktörer.
  – Det är ett roligt och utmanande uppdrag, säger Karolin. 

Ett starkt team

Även om hennes arbetsuppgifter förändrats har hon inte släppt engagemang och känslan av tillhörighet för arbetsplatsen på Edsvägen 14. Här finns kollegor och boende som skiner upp när hon kommer förbi.
  – Det är det här som skapar trivsel på jobbet. Här finns människor som tycker om varandra, både boende och personal. Vi blir glada över att ses och vi visar det. Det skapar både lojalitet och arbetsglädje, säger Karolin.
Det finns stunder då tid och händer inte räcker till för alla och allt som behöver göras. Då finns räddningen i den starka teamkänslan som präglar arbetsgrupperna ”på golvet”.
  – Det är något jag vill ta med mig i mitt nya uppdrag då ett starkt team är minst lika viktig för alla som har ledande positioner, säger hon. 

Viktigt med humor

Karolin trivs med att ha ett människovårdande yrke och med att alltid ha människor omkring sig, både på jobbet och hemma. Hon är van att vara navet i familjen och att få bidra till att skapa trygghet hos människor.
  – Jag är uppväxt i en stor familj med många syskon och har själv en stor familj – man och fem barn. Det tycker jag är trivsamt och jag har inte särskilt stort behov av någon egen tid, säger Karolin.
Kvalitetstid är när hon får tid tillsammans med ett barn i taget eller när hon sätter sig ned för att handarbeta en stund. Hon tycker det är viktigt att kunna fokusera på rätt saker i livet för att kunna ha det bra. Och hon låter ofta intuition visa vägen. Ibland med stöd av Tarotkort, chakrastenar och kristaller. Humor spelar också en viktig roll i Karolins liv och det skrattas en hel del omkring henne.
  – Vi har en skämtsam jargong i min familj. Det är avväpnande och funkar i de flesta sammanhang, också om det kör ihop sig på jobbet, säger hon.

Flerbostadshus och vårdcentral planeras i centrala Alunda

 Initiativtagare till detaljplanen är Östhammarshem. Området, som omfattar cirka 1500 kvm mark, gränsar till Trädgårdsvägen i norr och Centrumvägen i väster. Enligt planen ska även centrumverksamhet samt en vårdcentral rymmas i byggnaden.

Flerbostadshus och vårdcentral planeras i centrala Alunda

– Vår satsning i Alunda rimmar väl med efterfrågan i vår bostadskö. Den förbättrade kommunikation som nya väg 288 inneburit i kombination med närheten till Uppsala gör Alunda till en ort med stor potential. Vi ser detta som en etapp 2 av den senaste av Östhammarshems nyproduktioner i Alunda, vid Trädgårdsvägen 4. Här ser vi fram emot att satsa både i form av bostäder men också möjlig fastighet för vård och hälsa, säger Jessica Eliardsson, VD Östhammarshem.

 

Bostäder kommer att möjliggöras på alla våningsplan inklusive bottenvåning. Vårdcentral kommer att möjliggöras i våning 1-4. Öster om flerbostadshuset kommer en bilparkering samt cykelparkering/cykelförråd att anordnas, och därtill även byggnad för avfallshantering.

– Det finns ett skyndsamt tänk för att komma igång med detta, som också vilar på möjligheten att säkra vatten och avlopp. Vi ser att snittpoängen för vår bostadskö ökar och mest markant i Alunda. Därför är denna plan i en prioriterad fas, säger Jessica Eliardsson.

Planen har en flexibel inriktning för att möta de behov som i framtiden kan efterfrågas i Alunda centrum.

– Vi ser att ett nära samarbete med Östhammarshem gynnar våra gemensamma kunders behov och förväntningar, idag men också i ett framtidsperspektiv. Det finns ett brett spektra av kunder, både kommuninvånare, hyresgäster, men även potentiella nya invånare. När det gäller satsningen i Alunda ser vi det som extra glädjande att vi tillsammans med Östhammarshem nått framgångar i projektet som bidrar att möjliggöra både bostäder och vård & hälsa på platsen, säger Cecilia Willén Johansson, planchef, Östhammars kommun.

Detaljplanen är planerad att gå upp för antagande i kommunfullmäktige 10 november 2020.


För mer information:

Cecilia Willén Johansson
Planchef

Jessica Eliardsson
VD Östhammarshem

Cizzi får bättre leverans med flexibla arbetssätt

Cecilia ”Cizzi” Willén Johansson,

Självständiga och ansvarstagande medarbetare i kombination med ett tillitsfullt ledarskap. Det är ett bra och framgångsrikt koncept i Coronatider. Planenhetens medarbetare har huvudsakligen arbetat på distans sedan i februari, vilket faktiskt förbättrat deras leverans.

Planenheten har haft gled närvaro på kontoret sedan i våras. Här har flertalet av medarbetarna, som bland annat jobbar med strategiska planeringsunderlag för hur kommunen vill utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden, valt att jobba på distans. Men det betyder inte att arbetet gått på halvfart, tvärtom. När Cecilia ”Cizzi” Willén Johansson, planchef på samhällsbyggnadsförvaltningen, utvärderar det senaste halvåret konstaterar hon att arbetssättet varit framgångsrikt. Enhetens leverans är till och med bättre än tidigare.

  – Det har visat sig att vi är mer effektiva när vi jobbar på distans. Vi har levererat fler detaljplaner och förhandsbesked än vi gjorde under samma period förra året, säger hon.

Viktigt finnas till hands

Cizzi är inte förvånad över resultatet. Hon beskriver sina medarbetare som drivna och självständiga. Det är människor som vill framåt och som känner sig utmanande och stimulerande av att hitta nya arbetssätt, för att kunna göra sitt jobb trots pandemins omständigheter.
  – Mina medarbetare tar ansvar både för sin leverans och för sina egna behov, säger hon.
Tillit, täta avstämningar och hög tillgänglighet är Cizzis bidrag för att få det att fungera.
  – Det är viktigt att finnas till hands för att svara på frågor och ge medarbetarna förutsättningar att kunna göra ett gott arbete, säger hon.
Med dagens tekniska hjälpmedel spelar medarbetarnas geografiska placering mindre roll. Enligt Cizzi kan det till och med vara så att arbetet som utförs hemifrån är mer effektivt än det som görs på kontoret.
  – Min känsla är att medarbetarna som jobbar på distans tydligt avsätter tid för sitt arbete och strukturerar det. Det i kombination med en hög leveransvilja räcker uppenbarligen långt, säger hon. 

Balans mellan arbete och fritid

Att jobba hemifrån menar hon har många fördelar. Dels spar medarbetarna tid, när de slipper resan till och från arbetet. Tid som kan användas för att minska ett stressigt schema för den som ska få ihop livspusslet med hämtning på förskolan, matlagning, läxläsning och träning.
  – Det här är en viktig faktor att beakta i jakten på framtidens kompetens. För att vi ska kunna attrahera unga och välutbildade människor att vilja jobba med oss, så behöver vi titta på våra möjliga konkurrensfördelar. Flexibilitet är helt klart en viktig sådan, säger Cizzi.
Hon är övertygad om att medarbetare gör ett bättre arbete när en arbetsgivare visar förtroende och ger förutsättningar att kunna jobba med flexibilitet och kunna ha balans mellan arbete och fritid. Det här är dessutom en friskfaktor att räkna med, då stress och utmattningssymptom är vanliga orsaker till sjukskrivningar.

Fikar via Skype

Självklart kan det även finnas nackdelar med att distansjobba. Det finns en risk att tappa gruppdynamik och sociala samspel.
  – Det gäller att vara lyhörd för om en medarbetare inte trivs, känner sig utanför eller har svårt att komma in i de samtal som förs, säger Cizzi.
I hennes grupp är det fika via Skype två gånger om dagen för dem som vill och kan delta. Därtill har de täta enhets- och avstämningsmöten med spelregler som säger att det ska vara ett tillåtande klimat med högt i tak för alla slags frågor. 

Uppmuntrar distansarbete

Cizzi vill inte att för många av hennes medarbetare kommer till kontoret samtidigt, om det går att undvika. Hon fortsätter att uppmuntra distansarbete och ser det som ett sätt att minska risken för att medarbetarna ska bli smittade och sjuka. Det här görs också för att kunna säkra enhetens fortsatta leverans. På planenhetens kontor finns sedan några veckor tillbaka ett schema över planerad närvaro. Och oavsett Coronapandemin hoppas hon att dagens flexiblaOch oavsett Coronapandemin hoppas hon att dagens flexibla arbetssätt är här för att stanna.

Rickard Hultman är byggprojektledare.

Rickard Hultman är byggprojektledare.

Rickard trivs med nya flexibla arbetssätt

Rickard Hultman är byggprojektledare. Hans uppdrag innebär att han ibland behöver vara på plats för att träffa samarbetspartners och se till framdriften i pågående projekt. Sedan i mars arbetar han mest på distans. Det passar honom bra.

– Jag sätter ett stort värde på våra nya flexibla arbetssätt, säger han.

 

Från början satt han vid köksbordet, men ganska snart sa nacken nej. Snickare som han är från grunden byggde Rickard Hultman ett höj- och sänkbart skrivbord i ett rum som numera tjänar både som gästrum och hemmakontor. Och så skaffade han en bra kontorsstol, med stöd för ryggen.
  – Att kunna distansjobba hemifrån är toppen, säger Rickard.
Bäst gillar han att kunna ha lugn och ro omkring sig när han jobbar, vilket gör att han kan fokusera på sina arbetsuppgifter och jobba effektivt. 

Hålla avstånd till varandra

Rickard var en av många medarbetare som anammade möjligheten att jobba på distans, när pandemin bröt ut i våras. Sedan i början av mars har han mestadels jobbat hemifrån och det hoppas han kunna fortsätta att göra.
  – Jag och mina kollegor sitter nära varandra på jobbet i ett öppet kontorslandskap. Det är inte optimalt för mig och det är definitivt inte ”Coronasäkert” i dagsläget när vi uppmanas hålla avstånd till varandra, säger han.
Rickard är själv inte särskilt rädd för att få covid-19, men av hänsyn till andra i familjen tycker han det är viktigt att tänka till på vad han kan göra annorlunda än tidigare, för att undvika smittspridning.

Saknar småpratet med kollegorna 

Rickards arbetsdag hemma börjar med en kaffe vid datorn, precis som den gjorde när han var på kontoret i kommunhuset.
  – Jag tycker om att träffa mina kollegor och åker fortfarande till kontoret ibland för att delta i möten, men fördelarna med att distansarbeta överväger, säger han.
Visst kan han sakna småpratet med kollegorna och att enkelt kunna bolla frågor som dyker upp. Men en stor del av hans kommunikation brukar ändå ske via telefon och e-post, så skillnaden är trots allt inte så stor.

Nya alternativa arbetssätt

Flertalet av hans möten sker via Skype och det tycker han är smidigt och tidseffektivt.
  – Vi är många som delar den nya vardagen och det finns en stor acceptans för nya alternativa arbetssätt, säger Rickard.
Han är van att jobba självständigt och att ta ansvar för framdriften i olika uppdrag och projekt.
  – En förutsättning för att distansarbetet ska fungera är förstås också att det finns förtroende och ömsesidig tillit mellan medarbetare och chef, säger han.

Träffas utomhus

I Rickards roll som byggprojektledare har han även en del uppdrag som kräver att han är på plats, där arbetet sker. Han träffar kollegor och samarbetspartners på byggmöten och med platsbesök bevakar han arbetets gång. Nyligen avslutades ett jobb med att lägga om Kristinelundskolans tak och ett annat jobb med att bygga en ny servicebyggnad vid återvinningscentralen i Östhammar. Nu är det utemiljön kring bygget av nya Frösåkersskolan som kräver större delen av hans uppmärksamhet.
– På platsbesöken träffas vi ofta utomhus och det fungerar ju bra. Att bara jobba hemifrån skulle nog göra mig rastlös, säger Rickard.

Chefer och medarbetare nöjda med distansarbete

Paulina Lundberg

Enligt Pauliina Lundberg, HR-chef, stärker resultatet tankarna på att fortsätta utveckla flexibla arbetssätt i vår nya organisation, vilket kommer att göra oss till en mer attraktiv arbetsgivare.

 

Chefer och medarbetare med administrativa arbetsuppgifter har fått betygssätta ett antal påståenden om sin upplevelse av att leda arbete och att arbeta på distans. Resultatet visar att hela 95 procent av medarbetarna som svarat på enkäten är nöjda med att arbeta hemifrån under pandemin. Lika många tycker att deras chef gett dem goda förutsättningar att kunna utföra arbete hemifrån. 81 procent av cheferna svarar att det gått bra att leda medarbetarna i arbetet på distans och att medarbetarna presterar lika bra på distans som de tidigare gjorde på plats. Det visar resultatet av två nyligen genomförda enkätundersökningar, en för medarbetare och en för chefer, som gjorts av HR-avdelningen.

Gemensamma rutiner

– Det finns inga likhetstecken mellan att prestera och att vara på arbetsplatsen, säger Pauliina.
Påståendet bekräftas av resultaten från de undersökningar som gjorts. Arbetsuppgifterna som utförs hemifrån är lika väl utförda som om de gjorts på arbetsplatsen. Och det fina är att flertalet chefer och medarbetare dessutom är nöjda med möjligheten att kunna välja att jobba hemifrån, vilket initialt endast var en lösning för att minska risken för smittspridning. Nu jobbar HR-avdelningen för att ta fram gemensamma rutiner och förhållningssätt för att kunna fortsätta distansarbeta.
  – Det som från början var en kreativ lösning kommer att ersättas av en långsiktigt hållbar lösning för distansarbete oavsett pandemins utveckling, säger Pauliina. 

Gemensamma lösningar efterfrågas

Undersökningen visar vidare att drygt 96 procent av de tillfrågade cheferna tycker att de digitala mötena fungerar bra. Nästan lika många medarbetare, 92 procent, svarar att de är nöjda med sin arbetsmiljö hemma och med det stöd som arbetsgivaren gett. Kommentarer som lämnats vittnar om att det finns en förbättringspotential kring exempelvis arbetssätt och teknik.
  – Det efterfrågas struktur och gemensamma lösningar för distansarbete. Utöver det tittar vi även på vad som behöver göras inom områdena arbetsmiljö, samarbete och ledarskap, säger Pauliina. 

Normen för vårt nya arbetsliv

Många som haft möjligheten att jobba på distans under våren och sommaren har vant sig vid nya arbetssätt, lärt sig använda ny teknik och fått kompetensutveckling på köpet.
  – Att arbeta på distans är varken rättighet eller förmån. Det är snarare normen för vårt nya arbetsliv. Det ställer nya krav på oss som arbetsgivare och höga krav på vårt ledarskap men också höga krav på medarbetarskap, säger Pauliina.
Trots det ser hon att möjligheten att distansarbeta oavsett pandemin kan vara ett av flera sätt att skapa ökad attraktionskraft för oss som arbetsgivare.
  – Vi behöver ha mer flexibla arbetssätt i vår nya organisation för att klara av vår kompetensförsörjning. En sådan plan tas fram just nu och kommer att bli klar senare i höst, säger hon.

Fotnot: Det här är den första av flera texter om hur vi som kan jobbar på distans och hur det är att tillhöra en yrkesgrupp som inte har möjlighet att kunna göra det. I morgon får du läsa om Rickard, som jobbat på distans sedan i början av mars.

Nytt vägnamn i detaljplan Klubbudden, Tuskö (D.83)

 

Önskemål har inkommit att namnsätta den nya vägen som går genom detaljplanen Klubbudden, Tuskö (D.83).

Det ligger 16 fastigheter längs med vägen som idag saknar namn. Det förslag som finns är Tuskö Strand. Läs mer på länkarna nedan , där du också kan lämna ditt förslag på vägnamn!

Ortnamn och namnsättning

Detaljplan Klubbudden, Tuskö D.83

Du kan bidra till att göra Östhammars kommun tryggare

Nu kan du påverka innehållet i kommunens och polisens gemensamma medborgarlöfte för 2021. Ta chansen att svara på enkäten nedan!

Att ge ett medborgarlöfte är ett sätt att arbeta brottsförebyggande. Löftet innehåller konkreta åtgärder som ska leda till att invånare i Östhammars kommun känner sig tryggare och att brottsligheten minskar.

Vad tycker du om tryggheten i vår kommun? 

Medborgarlöften grundas på förslag och synpunkter som har kommit fram i dialog med invånare, bland annat genom enkäten nedan.  Enkäten pågår mellan 7-30 oktober. 

Svara på enkäten före 30 oktober.

– Vi hoppas att invånarna tar chansen att berätta så vi får veta var problemen finns och var åtgärderna ska sättas in, säger Malin Hübinette, beredskapssamordnare i Östhammars kommun.

I enkäten ställs bland annat frågor om upplevd trygghet i hemmet, i bostadsområdet och i kommunen, om platser som bör undvikas och om vilka brott som den som svarar är rädd att utsättas för.

Medborgarlöfte om konkreta åtgärder

De tankar och förslag som kommer fram ska sedan utgöra grund för det medborgarlöfte som kommun och polis ger invånarna. Detta innehåller konkreta åtgärder för att förebygga brott, till exempel arbete för minskad tillgång till narkotika, trafikkontroller och åtgärder i den fysiska miljön.

Medborgarlöftet grundas även på dialoger som förs med invånarna i kommunens olika orter.

– Vi analyserar de svar vi får in genom medborgardialogen och även den aktuella lägesbild vi har, och tar sedan fram ett förslag till löfte, berättar Bengt Eriksson, kommunpolis.

Nytt löfte fastställs i början av 2021

Nästa medborgarlöfte blir klart i början av 2021 efter fastställande av kommunstyrelsen och lokalpolisområdeschefen. Medborgarlöften ges på liknande sätt över hela landet och är ett sätt att arbeta brottsförebyggande utifrån invånarnas upplevelser.

Kontakter

Trygghetsundersökning på sim- och sporthallar

För att du ska trivas och känna dig trygg i våra kommunala sim- och sporthallar genomför Östhammars kommun i år en trygghetsundersökning.

Vi vill passa på att tacka alla som medverkade i förstudien. Var med och fortsätt påverka och svara på enkäten senast 31 oktober!

Enkäten svarar du på via denna länk.

Annette Frode

Besöksförbud upphör i våra särskilda boenden

Från och med den 1 oktober upphör besöksförbudet på särskilda boenden. Det är ett efterlängtat besked, som nu öppnar upp för anhöriga att i samråd med personalen kunna planera, boka och göra besök hos sina närstående.


Att besöksförbudet upphör är ett besked som välkomnas av anhöriga, som under en lång tid inte kunnat hälsa på och umgåtts med sina närstående så ofta som de har velat. Men fortfarande finns det smittspridning i samhället och därför finns rekommendationer framtagna för besöken, i syfte att förhindra att smittan sprids till våra särskilda boenden. Den besökande ska planera och boka sitt besök tillsammans med personalen på det aktuella boendet. En förutsättning för att kunna göra ett besök är förstås också att den som vill göra besöket är fullt frisk.
  – Jag kan inte tänka mig att det finns några motsättningar kring det. Vi tycker väl alla det är viktigt att värna om de boendes trygghet och hälsa, säger Anette Frode, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Östhammars kommun. 

Samma regler som tidigare

Folkhälsomyndigheten anser att kommuner och verksamheter under våren har upparbetat rutiner för att förebygga och begränsa smittspridning, ökat sina kunskaper om covid-19 och delat erfarenheter med varandra. Det är bakgrunden till och viktiga förutsättningar för att kunna häva besöksförbudet. Det betyder dock inte att det är fritt fram att göra besök när och hur som helst. Att boka in besöken i samråd med personalen är viktigt för att undvika att för många samlas på samma yta. Många regler kommer att gälla precis som tidigare och som i samhället för övrigt, till exempel att hålla avstånd och att ha god handhygien. 
  – Den enda skillnaden är egentligen att besök nu kan göras i det särskilda boendet i stället för som tidigare utomhus, säger Anette.
Verksamheten ansvarar för att gällande rekommendationer följer Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Besökare förväntas följa de rekommendationer som finns på respektive boende. 

Planera och boka besök

Från och med den 1 oktober är det alltså tillåtet att göra besök på särskilda boenden igen. Kom ihåg att ringa innan, för att planera och boka ditt besök och ta reda på mer om vad som gäller kring besök på det aktuella boendet.
Om smittspridningen ökar lokalt kan rutinerna kring besök komma att ändras.
  – Nu gäller det att alla är med och hjälps åt att ta ett stort ansvar för att inte sprida smitta, säger Anette.

Kontakter

En konstnär i kafeterian

En dramatisk och detaljrik bild av en målning har fått många att stanna upp på vägen till lunchrummet. Stina Åhléns starka uttryck kring den pågående Coronapandemin väcker uppmärksamhet och påminner oss om att fortsätta visa hänsyn i våra möten med varandra.

En dramatisk och detaljrik bild av en målning har fått många att stanna upp på vägen till lunchrummet.

 Stina Åhlén är en av medarbetarna på Framsteg, en av Daglig verksamhets arbetsenheter. Hon jobbar i lunchrummets kafeteria på kommunhuset och med att dela ut post, men det är inte det enda hon gör. Hon tycker mycket om att teckna och måla och hon har sina alster samlade i skissblock.

  – Jag målar mina tankar och känslor. Ibland målar jag miljöer och landskap också, olika vyer från Östhammars och Enköpings kommuner där Stina bor och har sin släkt.

Bra att prata om det

Ett av hennes skissblock är fyllt av teckningar och målningar. En av bilderna sticker ut lite extra. Det är en stark bild, som får betraktaren att stanna upp. Karaktärerna är svarta och ämnet berör oss alla. Den handlar om Coronapandemin och det virus som sprider sig över jorden.
Stina, som inte har något eget behov av att visa upp och ställa ut sina målningar, lät sig övertalas av kollegor och arbetsledning att fotografera av bilden och sätta upp den på väggen i lunchrummet. Många har stannat upp för att titta och kommentera bilden. Många har även uttalat sin beundran för Stinas konstnärliga uttryck.
  – Bilden beskriver hur läget ser ut i världen just nu, som livet ser ut. Många är oroliga för smittan och då kan det vara bra att prata om det, säger hon.

Uttryck för oro

Att Stina är uppdaterad och kunnig om Coronapandemin råder ingen tvekan. Hon berättar om hur allting började i Kina, om smittspridningen och om börsen som rasade i USA. Bilden visar toalettpapper som människor köpte hejdlöst av i början av pandemin och en spruta med vaccin som just nu är under framtagande och testas på människor.
Stina håller med om att det är en stark bild som sammanfattar och ger uttryck för den oro som finns kring risken för smittspridning av sjukdomen covid-19. Hon är glad över det engagemang kollegorna i huset visat hennes målning, även om hon också kan känna sig lite obekväm med all uppmärksamhet.

Målar för sin egen skull

Hon trivs med sina arbetsuppgifter i kommunhuset och har inga planer att bli konstnär på heltid.
  – Det är mycket jobb som behöver göras här varje dag, säger hon.
På fritiden tycker hon om att titta på tv och surfa på internet. Och så tycker hon om att läsa, när hon inte tecknar och målar förstås. I sitt hem, i byn Hamra utanför Alunda, har hon sin andra arbetsplats. Det är ett stort skrivbord med skissblock, pennor och allt annat hon behöver när hon ska teckna och måla.
Att måla betyder mycket för Stina, som bland annat varit med och skapat kulisser till ett lokalt teatersällskap. Kanske kan hon tänka sig att ställa ut sina målningar i framtiden men mest målar Stina för sin egen skull, för att ge uttryck för sina tankar och känslor. Det räcker för henne just nu.
  – Men vi är många som hoppas få se mer av Stinas konstnärliga uttryck i framtiden, säger Sofia Lindholm, arbetshandledare på Daglig verksamhet.

Kontakter