Enkät - Trygghetsvandring för en säkrare stadsmiljö

I början av november kommer representanter från kommunen, polisen och pensionärerna att, under kvällstid, gå en så kallad "Trygghetsvandring" i Östhammars tätort för att lokalisera mörka platser och gator som kan upplevas otrygga.

Inför "Trygghetsvandringen" skulle vi vara tacksamma om ni vill svara på några korta frågor.

Besvara enkäten här eller besök Östhammar direkt, kommunkontoret, Stångörsgatan 10 i Östhammar.

Vi behöver era svar senast den 1 november!

1. Var i Östhammars tätort tycker du det känns otryggt att gå eller cykla?
2. När på dygnet upplever du en otrygg känsla?
3. Varför tycker du att det är otryggt på den platsen eller sträckan?
4. Hur tycker du att den platsen skulle kunna göras tryggare och trevligare?
5.Något övrigt du vill informera oss om?
Frivilliga kontaktuppgifter ( då kan vi, om det behövs ta kontakt med dig för att ställa kompletterande frågor). Självklart kan du lämna dina synpunkter anonymt.

Nu hävs bevattningsförbudet!

Sommarens vattenbesparingar och åtgärder i Östhammars kommun har gett resultat. Därför lättar nu Gästrike vatten på bevattningsförbudet och går över från rött till gult läge.

Gästrike vatten har minskat produktionen med nästan 32 miljoner liter vatten i Östhammars kommun, jämfört med perioden juni till augusti föregående år. Det har gett grundvattenmagasinen möjlighet att återhämta sig och därför hävs bevattningsförbudet från och med den 3 oktober. Trots det måste vi ändå fortsätta vara sparsamma och tänka på hur vi använder vattnet. Vattenförsörjningen är fortfarande ansträngd och vi använder nästan maximalt med vatten från vattenmagasinen. Det är flera mindre magasin som försörjer Östhammars kommun med vatten och deras vattennivåer sjunker snabbt om de inte fylls på regelbundet av nederbörd.

Läs mer på Gästrike vattens hemsida

Vill du minska dina driftskostnader?

Varmt välkommen till ett kostnadsfritt seminarium! Ta del av tips, råd och fakta om solenergi och hur du kan producera egen el med solceller. Vi bjuder på lättare förtäring och spännande föreläsningar.

Seminariet är öppet för alla, men extra intressant för dig som äger en fastighet eller villa och för dig som äger eller

driver ett litet eller medelstort företag.

 

DET ÄR KOSTNADSFRITT ATT DELTA

 

Träffa Energikontoret i Mälardalen, Länsstyrelsen i Uppsala, samt din kommunala energi- och klimatrådgivare

och drift- och energiingenjör. Vi kommer bland annat berätta om solenergi, potentialen för solel i Sverige, solinstrålning, lönsamhet och brandrisker. Du kan också ta del av goda exempel från fastighetsägare i Östhammars kommun som har installerat solceller och träffa flera solcellsleverantörer. Du kan såklart ställa frågor på plats!

 

SOLTURNÉN 2019

Seminariet är ett av 20 stopp på Solturnén 2019, som arrangeras inom ramen för Framtidens solel i östra Mellansverige. Det är ett projekt med syfte att hjälpa dig som driver eller äger ett litet eller medelstort företag.

Vi erbjuder information och stöd till dig som vill investera i solenergi. På så vis kan du stärka din verksamhets konkurrenskraft och bidra till minskade koldioxidutsläpp.

 

DATUM                                                  Torsdag 17 oktober 2019

MINIMÄSSA                                        Klockan 16.00-17.00

FÖRELÄSNINGAR                          Klockan 17.00-18.30

MÄSSA                                                   Klockan 18.30-20.00

PRIS                                                          Kostnadsfritt

ANMÄLAN                                           framtidenssolel.se/nyheter/solturne-2019

PLATS                                                      Kulturhuset Storbrunn

                                                                     Klockstapelsgatan 2, Östhammar

FRÅGOR?                                              Martin.Holgersson@energikontor.se

                                                                     072 971 41 72

Enkätundersökning

Till de som har matlåda som levereras från oss

Vi genomför just nu en undersökning om vad Ni som har matlåda tycker om maten som levereras från oss. 
Enkäten får du när din matlåda levereras och det är Samhall som ombesörjer att de kommer ut till våra brukare/kunder och de tar även med den tillbaka till oss.

Sista dagen att svara är den 30 september.

 

Tack på förhand för dina synpunkter/ Måltidsenheten Tekniska förvaltningen

Investerings- och utrustningsbidrag hösten 2019

Välkommen att söka investerings- och utrustningsbidrag!

Bidraget kan sökas av förening skriven i Östhammars kommun. Föreningen ska om möjligt vara ansluten till riksorganisation eller motsvarande och ha minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år som regelbundet deltar i föreningens verksamhet. Bidrag kan även sökas av förening som driver spontananläggning, friluftsanläggning eller liknande öppen för allmänheten.

 

Investerings- och utrustningsbidraget är avsett för:

  • Förbättringsarbete i lokaler/anläggningar som ägs eller genom avtal som drivs av föreningen.
  • Inköp av utrustning eller maskiner för föreningens verksamhet eller anläggningsskötsel.

Bidrag kan beviljas med högst 50 % av redovisad kostnad. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar och beslutar om bidrag utifrån ansökningar och budget.

 

Skicka ansökan senast 2019-09-30 till:

Östhammars kommun
Kultur & fritidsförvaltningen 
Box 66
742 21 Östhammar

eller e-post:  kulturochfritidsnamnden@osthammar.se

Bussturen är inställd

Höstens guidade busstur för nyinflyttade är tyvärr framskjuten till våren.

Östhammars kommun brukar årligen ordna en guidad busstur för främst nyinflyttade. Detta är delvis för att visa värdefulla delar av kommunen, men även för att stärka kunskapen kring de slutförvar för radioaktivt avfall som är, eller kan bli, aktuella i vår kommun. Det gick tyvärr inte att få ett datum som funkade för alla involverade nu under hösten, men vi återkommer under våren istället. Det kommer att annonseras inför detta så håll utkik!