Så ska vi jobba med ekosystem och biologisk mångfald

Natur nära skolor och förskolor, fler pollinatörer, bevara naturvärden på kommunal mark, återskapa våtmarker och vandringsvägar för fisk och mycket mer. Fredagen den 13 november tecknade Östhammars kommun tillsammans med ett 30-tal aktörer i länet hållbarhetslöften.

De avsiktsförklaringar i form av hållbarhetslöften som aktörer i länet nu tecknar utgår från åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald. Det är det andra programmet av fyra som tas fram i länet i syfte att öka takten för att nå de nationella miljömålen.

Kommunfullmäktige beslutade tisdag 10 november om vilka aktiviter Östhammars kommun ska arbeta med. Det handlar om allt från att stödja produktion av lokala livsmedel, gynna pollinatörer, utveckla skötsel av egen natur- och skogsmark, återskapa våtmarker och vandringsvägar för fisk, säkra natur nära skolor och förskolor och sprida kunskap om naturen i kommunen till boende och besökare.

Den organisation som samordnar arbetet i länet är Länsstyrelsen i Uppsala län, men alla aktörer väljer själva vilka åtgärder man vill arbeta med inom programmet de närmaste fyra åren.

Östhammars kommuns antagna åtgärder och aktiviteter hittar du här 

Kontakter


  •  

Camilla Andersson
T: 0173 - 864 10
M: 070 - 241 77 34
camilla.andersson@osthammar.se

Maria Rashidi föreläser om hedersrelaterat våld

FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, eller Orange Day, uppmärksammas varje år den 25 november och hela veckan kallas Orange Week. Unizon, MÄN, SKR och Länsstyrelserna har också skapat ett initiativ de kallar En vecka fri från våld.

Fredagen 27 november livesänds ett föredrag från Storbrunn med Maria Rashidi, föreläsare och författare till boken Bränd frihet. Hon blev utsatt för hedersrelaterat våld av sin dåvarande man och fick bland annat syra kastat i ansiktet. Maria berättar om sin egen kamp mot hedersförtryck och våld. Tillsammans med frilansjournalisten Elisabeth Omsén, medförfattare till Bränd frihet, diskuterar hon vilka mekanismer och strukturer som ligger bakom det hedersrelaterade våldet och hur dessa vidmakthålls.
 
Föreläsningen livesänds via Facebook @upplevaochgora från Kulturhuset Storbrunn 27 november 13.00 och går bara att titta på online.

Maria Rashidi,

Vårdbiträdet Karolin Söderblom

Viljan att hjälpas åt betyder allt

Långt ifrån alla kan anamma råden om att jobba hemifrån och att hålla distans. Inom olika omvårdnadsyrken är det inte ens möjligt. Vårdbiträdet Karolin Söderblom är en av dem som med stor flexibilitet jobbar på, där och med det som behövs för stunden. "Det är möjligt tack vare vår starka teamkänsla. Tillsammans klarar vi leveransen också när det krisar", säger hon.

 Karolin lämnade frisöryrket och provade att jobba som personlig assistent innan hon hittade rätt i rollen som vårdbiträde på boendet Edsvägen 14 i Östhammar. Här, i det ljusgröna enplanshuset intill vattentornet i Östhammar, har hon sin tjänst.

  – Jag tycker så otroligt mycket om att få jobba här. Jag mår bra av att ha ett meningsfullt arbete där små saker kan göra stor skillnad, vad det gäller att skapa trivsel och trygghet för människor. Den insikten har lärt mig mycket om bemötande, kommunikation och om mig själv, säger Karolin.

Öppna sina sinnen

När Karolin beskriver sin arbetsvardag på boendet känns varje moment genomtänkt och viktigt. Målsättningen med arbetet som bedrivs i våra LSS-boenden* är att personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt.
  – Alla kan inte ge uttryck för vad de vill och behöver med ord. Då handlar det om att öppna sina sinnen lite extra för att känna och se vad som fungerar bäst, säger Karolin.
Bekräftelsen på fungerande samspel sker i stunden. Det kan vara ett leende och en blick av samförstånd, någon vill kanske sitta nära eller få en kram. Och då är det så, även mitt i en pandemi. 

Nödvändigt vara flexibel

Det händer att Karolin och hennes kollegor får kliva ur sina ordinarie yrkesroller, för att hoppa in där det behövs förstärkning. Det gör att de aldrig riktigt vet från en dag till en annan hur nästa arbetsdag kommer att se ut.
  – Om det krisar med vikarier någonstans så är det klart man ställer upp för varandra. Ett par tre pass i veckan brukar det bli för oss som jobbar på det viset. Det känns självklart att ställa upp och hjälpas åt när det behövs, säger Karolin som själv gått över till boendet på Edsvägen 16 när de behövt stöttning.
Så har det sett ut från och med mars, då personal uppmanas att stanna hemma vid minsta symptom och en del dessutom är hemma för att vårda tillfälligt sjuka barn. Bemanningssituationen blev allt mer utmanande då många på vikarielistan var tidigare medarbetare som gått i pension.
  – I det här läget är det nödvändigt att kunna vara flexibel, säger Karolin. 

Ställer högre krav

Karolin berättar att både personal och boende hittills klarat sig bra under rådande pandemi. Personalen är noggrann med skyddsutrustning och följer Folkhälsomyndighetens uppdaterade råd.
  – Utöver vikariesituationen är nog den största utmaningen för oss att förklara för de boende varför vi inte kan åka iväg för att handla och göra aktiviteter, som vi gjorde tidigare, säger Karolin.
Det ställer högra krav på personalen som får hitta på aktiviteter hemma istället. Det kan exempelvis vara disco och middagar med olika tema.
  – Vi pratar mycket med de boende om att det är lika överallt och att alla behöver göra det mesta på ett nytt och annorlunda sätt, säger Karolin. 

Effektivisera och kvalitetssäkra

Hon berättar att personalen i kommunens LSS-boenden gör ett fantastiskt jobb. På varje enhet finns starka team, medarbetare som ställer upp för varandra och som ser till att de boende har det så bra som möjligt under rådande omständigheter.
  – Jag är stolt över mina kollegor som krigar för att de boende ska ha det bra, säger Karolin.
Sedan maj är hon tjänstledig från boendet på Edsvägen 14 för att prova en ny roll, som gruppledare för verksamheten på gruppbostäderna Klackskär och Boda. Tre gruppledare ska jobba med bemanning, semesterplanering och ta fram en modell för att kunna likrikta de olika enheternas arbetssätt och rutiner. Syftet är att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet samt hitta former som ska underlätta samarbetet mellan de olika enheterna och med andra aktörer.
  – Det är ett roligt och utmanande uppdrag, säger Karolin. 

Ett starkt team

Även om hennes arbetsuppgifter förändrats har hon inte släppt engagemang och känslan av tillhörighet för arbetsplatsen på Edsvägen 14. Här finns kollegor och boende som skiner upp när hon kommer förbi.
  – Det är det här som skapar trivsel på jobbet. Här finns människor som tycker om varandra, både boende och personal. Vi blir glada över att ses och vi visar det. Det skapar både lojalitet och arbetsglädje, säger Karolin.
Det finns stunder då tid och händer inte räcker till för alla och allt som behöver göras. Då finns räddningen i den starka teamkänslan som präglar arbetsgrupperna ”på golvet”.
  – Det är något jag vill ta med mig i mitt nya uppdrag då ett starkt team är minst lika viktig för alla som har ledande positioner, säger hon. 

Viktigt med humor

Karolin trivs med att ha ett människovårdande yrke och med att alltid ha människor omkring sig, både på jobbet och hemma. Hon är van att vara navet i familjen och att få bidra till att skapa trygghet hos människor.
  – Jag är uppväxt i en stor familj med många syskon och har själv en stor familj – man och fem barn. Det tycker jag är trivsamt och jag har inte särskilt stort behov av någon egen tid, säger Karolin.
Kvalitetstid är när hon får tid tillsammans med ett barn i taget eller när hon sätter sig ned för att handarbeta en stund. Hon tycker det är viktigt att kunna fokusera på rätt saker i livet för att kunna ha det bra. Och hon låter ofta intuition visa vägen. Ibland med stöd av Tarotkort, chakrastenar och kristaller. Humor spelar också en viktig roll i Karolins liv och det skrattas en hel del omkring henne.
  – Vi har en skämtsam jargong i min familj. Det är avväpnande och funkar i de flesta sammanhang, också om det kör ihop sig på jobbet, säger hon.

Flerbostadshus och vårdcentral planeras i centrala Alunda

 Initiativtagare till detaljplanen är Östhammarshem. Området, som omfattar cirka 1500 kvm mark, gränsar till Trädgårdsvägen i norr och Centrumvägen i väster. Enligt planen ska även centrumverksamhet samt en vårdcentral rymmas i byggnaden.

Flerbostadshus och vårdcentral planeras i centrala Alunda

– Vår satsning i Alunda rimmar väl med efterfrågan i vår bostadskö. Den förbättrade kommunikation som nya väg 288 inneburit i kombination med närheten till Uppsala gör Alunda till en ort med stor potential. Vi ser detta som en etapp 2 av den senaste av Östhammarshems nyproduktioner i Alunda, vid Trädgårdsvägen 4. Här ser vi fram emot att satsa både i form av bostäder men också möjlig fastighet för vård och hälsa, säger Jessica Eliardsson, VD Östhammarshem.

 

Bostäder kommer att möjliggöras på alla våningsplan inklusive bottenvåning. Vårdcentral kommer att möjliggöras i våning 1-4. Öster om flerbostadshuset kommer en bilparkering samt cykelparkering/cykelförråd att anordnas, och därtill även byggnad för avfallshantering.

– Det finns ett skyndsamt tänk för att komma igång med detta, som också vilar på möjligheten att säkra vatten och avlopp. Vi ser att snittpoängen för vår bostadskö ökar och mest markant i Alunda. Därför är denna plan i en prioriterad fas, säger Jessica Eliardsson.

Planen har en flexibel inriktning för att möta de behov som i framtiden kan efterfrågas i Alunda centrum.

– Vi ser att ett nära samarbete med Östhammarshem gynnar våra gemensamma kunders behov och förväntningar, idag men också i ett framtidsperspektiv. Det finns ett brett spektra av kunder, både kommuninvånare, hyresgäster, men även potentiella nya invånare. När det gäller satsningen i Alunda ser vi det som extra glädjande att vi tillsammans med Östhammarshem nått framgångar i projektet som bidrar att möjliggöra både bostäder och vård & hälsa på platsen, säger Cecilia Willén Johansson, planchef, Östhammars kommun.

Detaljplanen är planerad att gå upp för antagande i kommunfullmäktige 10 november 2020.


För mer information:

Cecilia Willén Johansson
Planchef

Jessica Eliardsson
VD Östhammarshem

Cizzi får bättre leverans med flexibla arbetssätt

Cecilia ”Cizzi” Willén Johansson,

Självständiga och ansvarstagande medarbetare i kombination med ett tillitsfullt ledarskap. Det är ett bra och framgångsrikt koncept i Coronatider. Planenhetens medarbetare har huvudsakligen arbetat på distans sedan i februari, vilket faktiskt förbättrat deras leverans.

Planenheten har haft gled närvaro på kontoret sedan i våras. Här har flertalet av medarbetarna, som bland annat jobbar med strategiska planeringsunderlag för hur kommunen vill utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden, valt att jobba på distans. Men det betyder inte att arbetet gått på halvfart, tvärtom. När Cecilia ”Cizzi” Willén Johansson, planchef på samhällsbyggnadsförvaltningen, utvärderar det senaste halvåret konstaterar hon att arbetssättet varit framgångsrikt. Enhetens leverans är till och med bättre än tidigare.

  – Det har visat sig att vi är mer effektiva när vi jobbar på distans. Vi har levererat fler detaljplaner och förhandsbesked än vi gjorde under samma period förra året, säger hon.

Viktigt finnas till hands

Cizzi är inte förvånad över resultatet. Hon beskriver sina medarbetare som drivna och självständiga. Det är människor som vill framåt och som känner sig utmanande och stimulerande av att hitta nya arbetssätt, för att kunna göra sitt jobb trots pandemins omständigheter.
  – Mina medarbetare tar ansvar både för sin leverans och för sina egna behov, säger hon.
Tillit, täta avstämningar och hög tillgänglighet är Cizzis bidrag för att få det att fungera.
  – Det är viktigt att finnas till hands för att svara på frågor och ge medarbetarna förutsättningar att kunna göra ett gott arbete, säger hon.
Med dagens tekniska hjälpmedel spelar medarbetarnas geografiska placering mindre roll. Enligt Cizzi kan det till och med vara så att arbetet som utförs hemifrån är mer effektivt än det som görs på kontoret.
  – Min känsla är att medarbetarna som jobbar på distans tydligt avsätter tid för sitt arbete och strukturerar det. Det i kombination med en hög leveransvilja räcker uppenbarligen långt, säger hon. 

Balans mellan arbete och fritid

Att jobba hemifrån menar hon har många fördelar. Dels spar medarbetarna tid, när de slipper resan till och från arbetet. Tid som kan användas för att minska ett stressigt schema för den som ska få ihop livspusslet med hämtning på förskolan, matlagning, läxläsning och träning.
  – Det här är en viktig faktor att beakta i jakten på framtidens kompetens. För att vi ska kunna attrahera unga och välutbildade människor att vilja jobba med oss, så behöver vi titta på våra möjliga konkurrensfördelar. Flexibilitet är helt klart en viktig sådan, säger Cizzi.
Hon är övertygad om att medarbetare gör ett bättre arbete när en arbetsgivare visar förtroende och ger förutsättningar att kunna jobba med flexibilitet och kunna ha balans mellan arbete och fritid. Det här är dessutom en friskfaktor att räkna med, då stress och utmattningssymptom är vanliga orsaker till sjukskrivningar.

Fikar via Skype

Självklart kan det även finnas nackdelar med att distansjobba. Det finns en risk att tappa gruppdynamik och sociala samspel.
  – Det gäller att vara lyhörd för om en medarbetare inte trivs, känner sig utanför eller har svårt att komma in i de samtal som förs, säger Cizzi.
I hennes grupp är det fika via Skype två gånger om dagen för dem som vill och kan delta. Därtill har de täta enhets- och avstämningsmöten med spelregler som säger att det ska vara ett tillåtande klimat med högt i tak för alla slags frågor. 

Uppmuntrar distansarbete

Cizzi vill inte att för många av hennes medarbetare kommer till kontoret samtidigt, om det går att undvika. Hon fortsätter att uppmuntra distansarbete och ser det som ett sätt att minska risken för att medarbetarna ska bli smittade och sjuka. Det här görs också för att kunna säkra enhetens fortsatta leverans. På planenhetens kontor finns sedan några veckor tillbaka ett schema över planerad närvaro. Och oavsett Coronapandemin hoppas hon att dagens flexiblaOch oavsett Coronapandemin hoppas hon att dagens flexibla arbetssätt är här för att stanna.

Rickard Hultman är byggprojektledare.

Rickard Hultman är byggprojektledare.

Rickard trivs med nya flexibla arbetssätt

Rickard Hultman är byggprojektledare. Hans uppdrag innebär att han ibland behöver vara på plats för att träffa samarbetspartners och se till framdriften i pågående projekt. Sedan i mars arbetar han mest på distans. Det passar honom bra.

– Jag sätter ett stort värde på våra nya flexibla arbetssätt, säger han.

 

Från början satt han vid köksbordet, men ganska snart sa nacken nej. Snickare som han är från grunden byggde Rickard Hultman ett höj- och sänkbart skrivbord i ett rum som numera tjänar både som gästrum och hemmakontor. Och så skaffade han en bra kontorsstol, med stöd för ryggen.
  – Att kunna distansjobba hemifrån är toppen, säger Rickard.
Bäst gillar han att kunna ha lugn och ro omkring sig när han jobbar, vilket gör att han kan fokusera på sina arbetsuppgifter och jobba effektivt. 

Hålla avstånd till varandra

Rickard var en av många medarbetare som anammade möjligheten att jobba på distans, när pandemin bröt ut i våras. Sedan i början av mars har han mestadels jobbat hemifrån och det hoppas han kunna fortsätta att göra.
  – Jag och mina kollegor sitter nära varandra på jobbet i ett öppet kontorslandskap. Det är inte optimalt för mig och det är definitivt inte ”Coronasäkert” i dagsläget när vi uppmanas hålla avstånd till varandra, säger han.
Rickard är själv inte särskilt rädd för att få covid-19, men av hänsyn till andra i familjen tycker han det är viktigt att tänka till på vad han kan göra annorlunda än tidigare, för att undvika smittspridning.

Saknar småpratet med kollegorna 

Rickards arbetsdag hemma börjar med en kaffe vid datorn, precis som den gjorde när han var på kontoret i kommunhuset.
  – Jag tycker om att träffa mina kollegor och åker fortfarande till kontoret ibland för att delta i möten, men fördelarna med att distansarbeta överväger, säger han.
Visst kan han sakna småpratet med kollegorna och att enkelt kunna bolla frågor som dyker upp. Men en stor del av hans kommunikation brukar ändå ske via telefon och e-post, så skillnaden är trots allt inte så stor.

Nya alternativa arbetssätt

Flertalet av hans möten sker via Skype och det tycker han är smidigt och tidseffektivt.
  – Vi är många som delar den nya vardagen och det finns en stor acceptans för nya alternativa arbetssätt, säger Rickard.
Han är van att jobba självständigt och att ta ansvar för framdriften i olika uppdrag och projekt.
  – En förutsättning för att distansarbetet ska fungera är förstås också att det finns förtroende och ömsesidig tillit mellan medarbetare och chef, säger han.

Träffas utomhus

I Rickards roll som byggprojektledare har han även en del uppdrag som kräver att han är på plats, där arbetet sker. Han träffar kollegor och samarbetspartners på byggmöten och med platsbesök bevakar han arbetets gång. Nyligen avslutades ett jobb med att lägga om Kristinelundskolans tak och ett annat jobb med att bygga en ny servicebyggnad vid återvinningscentralen i Östhammar. Nu är det utemiljön kring bygget av nya Frösåkersskolan som kräver större delen av hans uppmärksamhet.
– På platsbesöken träffas vi ofta utomhus och det fungerar ju bra. Att bara jobba hemifrån skulle nog göra mig rastlös, säger Rickard.

Chefer och medarbetare nöjda med distansarbete

Paulina Lundberg

Enligt Pauliina Lundberg, HR-chef, stärker resultatet tankarna på att fortsätta utveckla flexibla arbetssätt i vår nya organisation, vilket kommer att göra oss till en mer attraktiv arbetsgivare.

 

Chefer och medarbetare med administrativa arbetsuppgifter har fått betygssätta ett antal påståenden om sin upplevelse av att leda arbete och att arbeta på distans. Resultatet visar att hela 95 procent av medarbetarna som svarat på enkäten är nöjda med att arbeta hemifrån under pandemin. Lika många tycker att deras chef gett dem goda förutsättningar att kunna utföra arbete hemifrån. 81 procent av cheferna svarar att det gått bra att leda medarbetarna i arbetet på distans och att medarbetarna presterar lika bra på distans som de tidigare gjorde på plats. Det visar resultatet av två nyligen genomförda enkätundersökningar, en för medarbetare och en för chefer, som gjorts av HR-avdelningen.

Gemensamma rutiner

– Det finns inga likhetstecken mellan att prestera och att vara på arbetsplatsen, säger Pauliina.
Påståendet bekräftas av resultaten från de undersökningar som gjorts. Arbetsuppgifterna som utförs hemifrån är lika väl utförda som om de gjorts på arbetsplatsen. Och det fina är att flertalet chefer och medarbetare dessutom är nöjda med möjligheten att kunna välja att jobba hemifrån, vilket initialt endast var en lösning för att minska risken för smittspridning. Nu jobbar HR-avdelningen för att ta fram gemensamma rutiner och förhållningssätt för att kunna fortsätta distansarbeta.
  – Det som från början var en kreativ lösning kommer att ersättas av en långsiktigt hållbar lösning för distansarbete oavsett pandemins utveckling, säger Pauliina. 

Gemensamma lösningar efterfrågas

Undersökningen visar vidare att drygt 96 procent av de tillfrågade cheferna tycker att de digitala mötena fungerar bra. Nästan lika många medarbetare, 92 procent, svarar att de är nöjda med sin arbetsmiljö hemma och med det stöd som arbetsgivaren gett. Kommentarer som lämnats vittnar om att det finns en förbättringspotential kring exempelvis arbetssätt och teknik.
  – Det efterfrågas struktur och gemensamma lösningar för distansarbete. Utöver det tittar vi även på vad som behöver göras inom områdena arbetsmiljö, samarbete och ledarskap, säger Pauliina. 

Normen för vårt nya arbetsliv

Många som haft möjligheten att jobba på distans under våren och sommaren har vant sig vid nya arbetssätt, lärt sig använda ny teknik och fått kompetensutveckling på köpet.
  – Att arbeta på distans är varken rättighet eller förmån. Det är snarare normen för vårt nya arbetsliv. Det ställer nya krav på oss som arbetsgivare och höga krav på vårt ledarskap men också höga krav på medarbetarskap, säger Pauliina.
Trots det ser hon att möjligheten att distansarbeta oavsett pandemin kan vara ett av flera sätt att skapa ökad attraktionskraft för oss som arbetsgivare.
  – Vi behöver ha mer flexibla arbetssätt i vår nya organisation för att klara av vår kompetensförsörjning. En sådan plan tas fram just nu och kommer att bli klar senare i höst, säger hon.

Fotnot: Det här är den första av flera texter om hur vi som kan jobbar på distans och hur det är att tillhöra en yrkesgrupp som inte har möjlighet att kunna göra det. I morgon får du läsa om Rickard, som jobbat på distans sedan i början av mars.

Nytt vägnamn i detaljplan Klubbudden, Tuskö (D.83)

 

Önskemål har inkommit att namnsätta den nya vägen som går genom detaljplanen Klubbudden, Tuskö (D.83).

Det ligger 16 fastigheter längs med vägen som idag saknar namn. Det förslag som finns är Tuskö Strand. Läs mer på länkarna nedan , där du också kan lämna ditt förslag på vägnamn!

Ortnamn och namnsättning

Detaljplan Klubbudden, Tuskö D.83

Du kan bidra till att göra Östhammars kommun tryggare

Nu kan du påverka innehållet i kommunens och polisens gemensamma medborgarlöfte för 2021. Ta chansen att svara på enkäten nedan!

Att ge ett medborgarlöfte är ett sätt att arbeta brottsförebyggande. Löftet innehåller konkreta åtgärder som ska leda till att invånare i Östhammars kommun känner sig tryggare och att brottsligheten minskar.

Vad tycker du om tryggheten i vår kommun? 

Medborgarlöften grundas på förslag och synpunkter som har kommit fram i dialog med invånare, bland annat genom enkäten nedan.  Enkäten pågår mellan 7-30 oktober. 

Svara på enkäten före 30 oktober.

– Vi hoppas att invånarna tar chansen att berätta så vi får veta var problemen finns och var åtgärderna ska sättas in, säger Malin Hübinette, beredskapssamordnare i Östhammars kommun.

I enkäten ställs bland annat frågor om upplevd trygghet i hemmet, i bostadsområdet och i kommunen, om platser som bör undvikas och om vilka brott som den som svarar är rädd att utsättas för.

Medborgarlöfte om konkreta åtgärder

De tankar och förslag som kommer fram ska sedan utgöra grund för det medborgarlöfte som kommun och polis ger invånarna. Detta innehåller konkreta åtgärder för att förebygga brott, till exempel arbete för minskad tillgång till narkotika, trafikkontroller och åtgärder i den fysiska miljön.

Medborgarlöftet grundas även på dialoger som förs med invånarna i kommunens olika orter.

– Vi analyserar de svar vi får in genom medborgardialogen och även den aktuella lägesbild vi har, och tar sedan fram ett förslag till löfte, berättar Bengt Eriksson, kommunpolis.

Nytt löfte fastställs i början av 2021

Nästa medborgarlöfte blir klart i början av 2021 efter fastställande av kommunstyrelsen och lokalpolisområdeschefen. Medborgarlöften ges på liknande sätt över hela landet och är ett sätt att arbeta brottsförebyggande utifrån invånarnas upplevelser.

Kontakter

Trygghetsundersökning på sim- och sporthallar

För att du ska trivas och känna dig trygg i våra kommunala sim- och sporthallar genomför Östhammars kommun i år en trygghetsundersökning.

Vi vill passa på att tacka alla som medverkade i förstudien. Var med och fortsätt påverka och svara på enkäten senast 31 oktober!

Enkäten svarar du på via denna länk.

Annette Frode

Besöksförbud upphör i våra särskilda boenden

Från och med den 1 oktober upphör besöksförbudet på särskilda boenden. Det är ett efterlängtat besked, som nu öppnar upp för anhöriga att i samråd med personalen kunna planera, boka och göra besök hos sina närstående.


Att besöksförbudet upphör är ett besked som välkomnas av anhöriga, som under en lång tid inte kunnat hälsa på och umgåtts med sina närstående så ofta som de har velat. Men fortfarande finns det smittspridning i samhället och därför finns rekommendationer framtagna för besöken, i syfte att förhindra att smittan sprids till våra särskilda boenden. Den besökande ska planera och boka sitt besök tillsammans med personalen på det aktuella boendet. En förutsättning för att kunna göra ett besök är förstås också att den som vill göra besöket är fullt frisk.
  – Jag kan inte tänka mig att det finns några motsättningar kring det. Vi tycker väl alla det är viktigt att värna om de boendes trygghet och hälsa, säger Anette Frode, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Östhammars kommun. 

Samma regler som tidigare

Folkhälsomyndigheten anser att kommuner och verksamheter under våren har upparbetat rutiner för att förebygga och begränsa smittspridning, ökat sina kunskaper om covid-19 och delat erfarenheter med varandra. Det är bakgrunden till och viktiga förutsättningar för att kunna häva besöksförbudet. Det betyder dock inte att det är fritt fram att göra besök när och hur som helst. Att boka in besöken i samråd med personalen är viktigt för att undvika att för många samlas på samma yta. Många regler kommer att gälla precis som tidigare och som i samhället för övrigt, till exempel att hålla avstånd och att ha god handhygien. 
  – Den enda skillnaden är egentligen att besök nu kan göras i det särskilda boendet i stället för som tidigare utomhus, säger Anette.
Verksamheten ansvarar för att gällande rekommendationer följer Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Besökare förväntas följa de rekommendationer som finns på respektive boende. 

Planera och boka besök

Från och med den 1 oktober är det alltså tillåtet att göra besök på särskilda boenden igen. Kom ihåg att ringa innan, för att planera och boka ditt besök och ta reda på mer om vad som gäller kring besök på det aktuella boendet.
Om smittspridningen ökar lokalt kan rutinerna kring besök komma att ändras.
  – Nu gäller det att alla är med och hjälps åt att ta ett stort ansvar för att inte sprida smitta, säger Anette.

Kontakter

En konstnär i kafeterian

En dramatisk och detaljrik bild av en målning har fått många att stanna upp på vägen till lunchrummet. Stina Åhléns starka uttryck kring den pågående Coronapandemin väcker uppmärksamhet och påminner oss om att fortsätta visa hänsyn i våra möten med varandra.

En dramatisk och detaljrik bild av en målning har fått många att stanna upp på vägen till lunchrummet.

 Stina Åhlén är en av medarbetarna på Framsteg, en av Daglig verksamhets arbetsenheter. Hon jobbar i lunchrummets kafeteria på kommunhuset och med att dela ut post, men det är inte det enda hon gör. Hon tycker mycket om att teckna och måla och hon har sina alster samlade i skissblock.

  – Jag målar mina tankar och känslor. Ibland målar jag miljöer och landskap också, olika vyer från Östhammars och Enköpings kommuner där Stina bor och har sin släkt.

Bra att prata om det

Ett av hennes skissblock är fyllt av teckningar och målningar. En av bilderna sticker ut lite extra. Det är en stark bild, som får betraktaren att stanna upp. Karaktärerna är svarta och ämnet berör oss alla. Den handlar om Coronapandemin och det virus som sprider sig över jorden.
Stina, som inte har något eget behov av att visa upp och ställa ut sina målningar, lät sig övertalas av kollegor och arbetsledning att fotografera av bilden och sätta upp den på väggen i lunchrummet. Många har stannat upp för att titta och kommentera bilden. Många har även uttalat sin beundran för Stinas konstnärliga uttryck.
  – Bilden beskriver hur läget ser ut i världen just nu, som livet ser ut. Många är oroliga för smittan och då kan det vara bra att prata om det, säger hon.

Uttryck för oro

Att Stina är uppdaterad och kunnig om Coronapandemin råder ingen tvekan. Hon berättar om hur allting började i Kina, om smittspridningen och om börsen som rasade i USA. Bilden visar toalettpapper som människor köpte hejdlöst av i början av pandemin och en spruta med vaccin som just nu är under framtagande och testas på människor.
Stina håller med om att det är en stark bild som sammanfattar och ger uttryck för den oro som finns kring risken för smittspridning av sjukdomen covid-19. Hon är glad över det engagemang kollegorna i huset visat hennes målning, även om hon också kan känna sig lite obekväm med all uppmärksamhet.

Målar för sin egen skull

Hon trivs med sina arbetsuppgifter i kommunhuset och har inga planer att bli konstnär på heltid.
  – Det är mycket jobb som behöver göras här varje dag, säger hon.
På fritiden tycker hon om att titta på tv och surfa på internet. Och så tycker hon om att läsa, när hon inte tecknar och målar förstås. I sitt hem, i byn Hamra utanför Alunda, har hon sin andra arbetsplats. Det är ett stort skrivbord med skissblock, pennor och allt annat hon behöver när hon ska teckna och måla.
Att måla betyder mycket för Stina, som bland annat varit med och skapat kulisser till ett lokalt teatersällskap. Kanske kan hon tänka sig att ställa ut sina målningar i framtiden men mest målar Stina för sin egen skull, för att ge uttryck för sina tankar och känslor. Det räcker för henne just nu.
  – Men vi är många som hoppas få se mer av Stinas konstnärliga uttryck i framtiden, säger Sofia Lindholm, arbetshandledare på Daglig verksamhet.

Kontakter