Aktuellt läge för vattenförsörjningen

Fortsätt att spara vatten!

Bevattningsförbudet gäller fortfarande i hela Östhammars kommun. I Gävle-Valbo med ytterområden, centrala Ockelbo och Lingbo gäller fortfarande uppmaningen om att spara vatten. Grundvattennivåerna är fortfarande låga. Tack för att du följer våra uppmaningar och restriktioner -  tillsammans gör vi skillnad!


Restriktioner för hela Östhammars kommun
Från den 6 maj och tills vidare gäller bevattningsförbud i hela Östhammars kommun. Situationen är ansträngd och alla behöver hjälpas åt att spara på vatten. Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, vi behöver mycket mer nederbörd för att fylla på grundvattenmagasinen.
Restriktionerna för vattenanvändningen innebär att det kommunala dricksvattnet i första hand ska användas till mat, dryck och hygien. Tack för att du hjälper till att spara på grundvattnet så att det räcker till förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.

Låg grundvattennivå i Östhammars kommun

Under flera år har de varma och torra somrarna lett till låga grundvattennivåer över hela Sverige. I och med detta har restriktioner införts på flera ställen gällande vattenanvändning. Nu uppmanas invånarna i Östhammars kommun att fortsätta vara vattensmarta!

Grundvattennivåerna i Östhammars kommun är fortsatt låga och Gästrike vatten meddelar att vi har ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver. Påfyllningen av grundvatten har varit liten under hösten och vintern. 

Vanligtvis sker en påfyllning av grundvattenmagasinen vid snösmältning och nederbörd senare på våren. Gästrike vatten kommer därför att göra en ny bedömning av grundvattennivåerna och vid behov även införa ytterligare vattenrestriktioner.

Gästrike Vatten bevakar grundvattennivåerna och informerar löpande vid lägesförändringar. Tills vidare uppmanas alla att fortsätta vara vattensmarta.

Mer information hittar du på Vattenrapporten »

Varenda droppe räknas

Hjälp till att använda vattnet smart i Östhammars kommun!

Grundvattennivån är mycket låg nu och för att förbättra läget inför sommaren behöver vi din hjälp att spara vatten. 

Ta en snabbdusch istället för en lång. Stäng av vattnet när du borstar tänderna. Samla vatten i regntunnor för att kunna vattna i trädgården. Tvätta och diska med fulla maskiner.

Lev ditt liv som vanligt och njut av vatten - men tänk dig för hur du använder vattnet.

Östhammar och Älvkarleby måste spara på vattnet

Invånarna i Östhammar och Älvkarleby uppmanas att använda vattnet på ett smart sätt: till exempel genom att stänga av kranen medan de borstar tänderna. Foto: TT

Invånarna i Östhammar och Älvkarleby uppmanas att spara på vattendropparna. Anledningen är att grundvattennivån i kommunerna är mycket låg.

– Vi har ett läge där vi har haft väldigt lite nederbörd och snö de senaste åren och då blir nivån låg, säger Therese Staff, kommunikatör på Gästrike Vatten.

Smart vattenanvändning

Gästrike Vatten uppmanar nu invånarna i kommunerna att använda vatten på ett “smart sätt”: till exempel att stänga av kranen medan man borstar tänderna, ta en snabb dusch, eller använda regnvatten från vattentunnor för att vattna i trädgården.

– Det är inte så svårt egentligen, en väldigt smart grej är att fylla en kanna eller flaska med vatten och ha i kylskåpet, så behöver man inte spola länge för att få kallvatten, säger Therese Staff.

Risk för bevattningsförbud

Om grundvattennivån blir för låg kan Gästrike Vatten tvingas införa bevattningsförbud. I Älvkarleby bedömer Gästrike Vatten att det finns en viss risk för det, medan risken bedöms som stor Östhammar.

Om någon bryter mot bevattningsförbudet har Gästrike Vatten rätt att stänga av hushållets vatten.

– Vi hoppas såklart att det inte ska behövas, säger Therese Staff, som inte kan uttala sig om hur länge kommuninvånarna behöver spara på vattnet.

– Det kommer krävas stora mängder nederbörd för att återställa grundvattennivån till en normal nivå. Vi hoppas att folk ska börja tänka på hur de använder vattnet. Vi tycker att man alltid ska använda vattnet smart.

Mer information på Gästrike Vattens webbplats. 

Kontakter

 

Vattenbristen förvärras i Sverige

VATTENBRISTEN. Betydligt större områden än förra året kan komma att drabbas av vattenbrist i sommar. Stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland riskerar att drabbas. Lantbrukarna, vattenkrävande industrier och alla odlare riskerar att drabbas extra hårt.

En ny kartläggning av Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar att stora delar av Sverige riskerar att drabbas av vattenbrist i sommar.

 
– Jag har faktiskt aldrig varit med om så här låga nivåer den här tiden på året, säger Bo Thunholm, mångårig hydrogeolog och projektledare för övervakningen av grundvattennivåerna på SGU.

Örebro, Gotland, Halmstad, Laholm och södra Öland har redan beslutat om bevattningsförbud i sommar. I dessa områden blir det alltså förbjudet att fylla pooler, tvätta bilen eller vattna gräsmattan med slang eller använda högtryckstvätt.

Anledningen är dock inte att vi svenskar slösar med vattnet.

– I dag ligger hushållsförbrukningen på cirka 140 liter per person och dygn. För tjugo år sedan var den 215 liter. Effektivare toaletter och hushållsmaskiner kan till stor del förklara minskningen, säger Gullvy Hedenberg, drickvattenexpert på branschorganisationen Svenskt Vatten.

Tomma pooler

I stället är orsaken geologisk, eller rättare sagt meteorologisk. Det har regnat och snöat för lite, helt enkelt, vilket har påverkat grundvattennivåerna i marken.

 
– Det har resulterat i låga eller mycket låga grundvattennivåer i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland, det vill säga betydligt större områden än förra året, säger Bo Thunholm.

– Det som är mest störande är att vi inte kan räkna med samma påfyllning av grundvattnet inför sommaren som vi brukar se den här tiden på året tack vare snösmältningen, eftersom det nästan varit obefintligt snötäcke på många platser, säger Bo Thunholm.

En tom pool eller brun gräsmatta är dock ingenting mot det hot som vattenbristen utgör mot industrin, odlarna och lantbrukarna.

Redan sinat

Johan Ålund, lantbrukare på Öland, vars brunn sinade redan den 18 februari i år, en månad tidigare än förra året, hoppas att turister och andra är lika duktiga på att snåla med vattnet i år som i fjol.

– Läget är allvarligt, framför allt för de på östra sidan av ön som inte är kopplade till det kommunala nätet, säger han.

Vättern är också drabbad. Där har vattnet inte varit så lågt sedan 1970-talet. Någon akut vattenbrist för hushållen eller de som är beroende av vatten från Vättern är det inte.

Däremot är genomströmningen i Motala vattenkraftverk bara en bråkdel mot normalt. Dessutom är passagerartrafiken på Göta kanal i fara. För att komma in och ut ur Vättern måste båtarna passera slussar som kräver ett vattendjup på minst 2,97 meter.

– Just nu ligger vi precis på gränsen, säger Roger Altsäter, vd för det statliga Götakanalbolaget.

1 000 kronor metern

På sina håll görs dock insatser för att komma tillrätta med den hotande vattenbristen. I Karlskrona, till exempel, dras just nu en vattenledning från Jämjö vattenverk till Fågelmara i östra Blekinge som drabbades hårt av förra årets torka.

– Vi lägger en ledning som ska kunna leverera 70 kubikmeter vatten per timme. Sträckningen är en mil och kostar kommunen tio miljoner kronor, säger Ola Gren, VA-chef i Karlskrona kommun.

I Fågelmara, berättar han, har grundvattennivån sjunkit 20-30 meter på bara några år och ligger nu 60 meter under markytan.

– Vi har aldrig haft så lågt grundvatten vid den här tiden på året som vi har nu, säger Ola Gren.

FAKTA

Grundvatten och ytvatten

I Sverige kommer kranvattnet antingen från så kallat ytvatten från sjöar eller andra vattendrag eller så tas det från grundvattnet i brunnar eller större vattenmagasin som rullstensåsar.

Ibland handlar det om en kombination. Örebro och närliggande kommuner, till exempel, tar sitt vatten från Svartån, genom så kallad konstgjord infiltration. Vattnet pumpas upp till en ås där det får filtreras innan det tappas längre ner från åsen, vilket är en förhållandevis dyr och omständlig process.

På grund av vattenbristen planerar nu Örebro och sju andra kommuner att börja ta vatten från Vättern i stället. Detta med hjälp av en fyra mil lång bergtunnel. Det dricksvatten som produceras av vatten från Vättern kallas för råvatten för drickvattensproduktion och tas på 20â”30 meters djup.

Källa: SGU med flera.