30. Okt, 2020

Lantmännen och Ultuna Studentkår (ULS) ”Från jord till bord-stipendium”

Tilldelas i år Elin Martinsson för hennes uppsats som utvecklar begreppet eko-effektivitet på svenska mjölkgårdar.

30. Okt, 2020

Tusentals laddstolpar saknas – tio län underkända i M Sveriges jämförelse

För andra året i rad visar M Sveriges granskning av statistik från branschorganisationen PowerCircle att tusentals nya publika laddstolpar krävs för att täcka dagens behov. Mest akut är bristen i Stockholm och Uppsala län. Jämfört med förra året har antalet län som inte har tillräckligt antal laddstolpar ökat med mer än 200 procent.

30. Okt, 2020

Underhållsbehov och klimatmål i fokus i Trafikverkets inriktningsunderlag

Trafikverket redovisar idag regeringsuppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen.

30. Okt, 2020

Fortsatt publiktak på 50 personer efter beslut från länsstyrelsen

Publikgränsen på max 50 personer kvarstår i Uppsala län och gäller fram till den 17/11, men kan komma att förlängas utifrån utvecklingen av smittspridningen av covid-19.

30. Okt, 2020

De skärpta allmänna råden för Uppsala län förlängs

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att förlänga de skärpta allmänna råden till och med den 17 november.

29. Okt, 2020

Polisrutan Östhammar

Det har anmälts ett flertal ofredanden samt sexuella ofredanden mot kvinnor i Östhammar. Även ett rån och en grov stöld där det kan misstänkas vara samma gärningsman har anmälts. Detta är något som polisen i skrivandets stund prioriterar och arbetar intensivt med för att klara upp. Händelserna har spritts på sociala medier och i viss mån förstärkts och överdrivits. Det har sina fördelar med att varna varandra för brott men det är också viktigt att då förhålla sig till fakta och inte låta fantasin skena iväg. Det är inte heller alltid bra att identitet och fotografier på eventuell gärningsman sprids då det kan inverka menligt på polisens möjlighet att utreda saken.

29. Okt, 2020

Anmälningarna ökar - fler medvetna konsumenter?

Vi ser en kraftig ökning av anmälningar som kommit in till FMI i år och de senaste åren. Hittills, från januari till september, är det 842 anmälningar – det är fler än vad som kom in under hela förra året.
Vi ser en kraftig ökning av anmälningar som kommit in till FMI i år och de senaste åren. Hittills, från januari till september, är det 842 anmälningar – det är fler än vad som kom in under hela förra året.

28. Okt, 2020

Två öl och två gäss

28. Okt, 2020

Mod och trofasthet

28. Okt, 2020

Svajigare än någonsin för minkuppfödarna

Av:TT
NYHETER
Inom dansk minknäring råder viruskaos. Samtidigt har en uppfödare på Listerlandet i Blekinge drabbats av ett utbrott. Aldrig tidigare har läget för minkuppfödarna varit så svajigt, enligt branschorganisationen Svensk mink.

28. Okt, 2020

Självskatta dina symtom för covid-19

Innehållet gäller Uppsala län
Du som bor i Uppsala län och har symtom som påminner om covid-19 kan använda en digital tjänst för att får råd om vad du ska göra.

28. Okt, 2020

Samlad information om Coronaviruset

Östhammars kommun följer aktivt händelseutvecklingen av Coronaviruset - covid 19 och genomför åtgärder i våra verksamheter utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

27. Okt, 2020

Statistik om invandring – frågor och svar

Vi på SCB får en hel del frågor om hur asylsökande påverkar statistiken över folkmängden i Sverige. Vilka räknas in i statistiken över befolkningen och vilka gör det inte? Därför ger vi här svar på vanliga frågor om hur Befolkningsstatistiken fungerar.

27. Okt, 2020

SCB varnar för falsk intervjuare

Vi vill varna för en person som återkommande ringer till kvinnor runt om i Sverige och frågar om sexvanor. Han påstår sig ringa från SCB, men det stämmer inte. SCB har ingen undersökning om sexvanor.

27. Okt, 2020

Enormt tapp för den svenska gränshandeln under coronapandemin

2020-10-21 | Pressmeddelande
Dagligvaruhandelns försäljning i Sveriges gränskommuner har minskat kraftigt under coronapandemin, visar statistik från SCB. Sammanlagt föll den med 52 procent under andra kvartalet 2020 jämfört med samma period förra året.

27. Okt, 2020

Liten uppgång för näringslivets försäljning i september

Återhämtningen av näringslivets försäljning fortsatte i september. Försäljningen ökade med 1 procent jämfört med föregående månad, visar SCB:s preliminära försäljningsindikator. Kalenderkorrigerat och jämfört med september i fjol var försäljningen 5 procent lägre

27. Okt, 2020

Svenska Kyrkan tar fram ny psalmbok:

"Ett enormt tryck”
Den nuvarande psalmboken anses daterad och Svenska Kyrkan har börjat arbetet med att ta fram en ny. Nya psalmer ska in och gamla lär försvinna.

27. Okt, 2020

Så här påverkas kommunens verksamheter av de skärpta allmänna råden.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om att skärpta allmänna råd för hela Uppsala län för minska smittspridningen av covid-19. Det här påverkar Östhammars kommuns verksamheter på olika sätt. Här har vi sammanfattat förändringar som kan påverka dig som kommuninvånare.

27. Okt, 2020

BERGSÄKER

27. Okt, 2020

Viljan att hjälpas åt betyder allt

Långt ifrån alla kan anamma råden om att jobba hemifrån och att hålla distans. Inom olika omvårdnadsyrken är det inte ens möjligt. Vårdbiträdet Karolin Söderblom är en av dem som med stor flexibilitet jobbar på, där och med det som behövs för stunden. "Det är möjligt tack vare vår starka teamkänsla. Tillsammans klarar vi leveransen också när det krisar", säger hon.

26. Okt, 2020

Inga garantier när militära samarbeten utökas

Henrik Montgomery/TT

Jacob Westberg, universitetslektor på Försvarshögskolan, anser att bindande försvarsavtal har ett oerhört viktigt signalvärde.

26. Okt, 2020

Slentrianmässiga skattehöjningar missar målet

När välfärden pressas märker fler än någonsin hur avgörande den är och hur viktiga företagen därmed är för oss alla, skriver Lina Nordquist, Malin Sjöberg Högrell, Mohamad Hassan och Helena Hedman Skoglund.

26. Okt, 2020

Trafikverket inventerar nu fladdermöss i Gävletrakten inför ett planerat järnvägsbygge.

Trafikverket spanar efter fladdermöss
Fladdermössen är fridlysta med stöd av artskyddsförordningen. De gör stor nytta för ekosystemet genom att bland annat äta stora mängder insekter.

25. Okt, 2020

FN firar 75 år – "Svensk polis är uppskattade medarbetare i FN-insatser

Den 24 oktober markerar i år 75 år sedan FN grundades. En viktig del av FN:s arbete är de freds- och säkerhetsbevarande insatserna.

22. Okt, 2020

Polisrutan Östhammar: Vinterdäckdags.

Vad är det som gäller för vinterdäck/dubbdäck? Jo från den 1 december till den 31 mars skall vinterdäck användas om det råder vinterväglag.

22. Okt, 2020

Det här vill vi se i regeringens nya arbetsmiljöstrategi

I ljuset av coronapandemin har vikten av ett väl fungerande arbetsmiljöarbete blivit ännu tydligare, säger Therese Svanström.

22. Okt, 2020

Ge a-kassa till studenter som söker jobb DEBATT 09:53 22 oktober, 2020

Ge arbetssökande studenter en rimlig möjlighet att avsluta sina studier och samtidigt söka jobb. Högre utbildning måste uppmuntras. Därför vil lvi se att a-kassan moderniseras på så sätt att den som slutfört eftergymnasiala studier ska få chansen att under några månader och med en grundersättning söka jobb som man har skaffat sig utbildning för, skriver TCO tillsammans med SFS i UNT.

22. Okt, 2020

Skärpta allmänna råd för att bekämpa covid-19

I Uppsala län har antalet bekräftade fall och sjukhusinläggningar ökat under de senaste veckorna.

22. Okt, 2020

Östhammars kommuns tillämpning av Folkhälsomyndighetens skärpta råd

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om skärpta allmänna råd för Uppsala län.

22. Okt, 2020

Se upp för svarta halkan 19.10.2020 08:00:24 | Trafikverket

Vi är många som blir överraskade av den plötsliga halkan. Det kanske mest förrädiska väglaget som kommer blixtsnabbt är ”svarta halkan”. Trafikverket har verktygen som minimerar överraskningarna.

22. Okt, 2020

Nu kan kommuner söka finansiering för extra cykelåtgärder 20.10.2020 06:00:00 | Trafikverket

Var fjärde kommun har beviljats stadsmiljöavtal för att utveckla kollektiv- och cykeltrafiken. De extra medel som finns till cykelsatsningarna är 300 miljoner kronor under 2021 och 250 miljoner under 2022.
Var fjärde kommun har beviljats stadsmiljöavtal för att utveckla kollektiv- och cykeltrafiken. De extra medel som finns till cykelsatsningarna är 300 miljoner kronor under 2021 och 250 miljoner under 2022.

20. Okt, 2020

Kulturveckan 2020

Östhammars kommuns Kulturvecka med arrangörer bjuder in till ett fullspäckat kulturprogram med operagala, poesi-workshop, utställningar, konserter och invigning på Österbybruks herrgård i minifestivalformat - och mycket mer! Hela programmet hittas här på höger på sidan.

20. Okt, 2020

Krisstöd till arrangörer och kulturaktörer

Restriktionerna som Covid-19 har fört med sig har slagit hårt mot evenemangsarrangörer, föreningar och kulturaktörer. Här tipsar vi om tre möjliga stödformer, alla med sista ansökningsdatum i oktober.

19. Okt, 2020

Drygt 450 förhör i region Mitt under Strålkastaren

Den 23 september ägde en nationell polisinsats mot bedrägerier, Strålkastaren, rum. Region Mitt valde att utöka insatsen med ytterligare två dagar och sammanlagt genomfördes drygt 450 förhör i Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

17. Okt, 2020

Flerbostadshus och vårdcentral planeras i centrala Alunda

Initiativtagare till detaljplanen är Östhammarshem. Området, som omfattar cirka 1500 kvm mark, gränsar till Trädgårdsvägen i norr och Centrumvägen i väster. Enligt planen ska även centrumverksamhet samt en vårdcentral rymmas i byggnaden.

15. Okt, 2020

Cizzi får bättre leverans med flexibla arbetssätt

Självständiga och ansvarstagande medarbetare i kombination med ett tillitsfullt ledarskap. Det är ett bra och framgångsrikt koncept i Coronatider. Planenhetens medarbetare har huvudsakligen arbetat på distans sedan i februari, vilket faktiskt förbättrat deras leverans.

15. Okt, 2020

Polisrutan Östhammar

Lokalpolisområde Norduppland och Östhammars kommun har tillsammans just nu en digital medborgardialog i form av en enkät. Den finns på Östhammars kommuns hemsida. Ni som bor i och/eller vistas ofta i kommunen får gärna fylla i enkäten. Den är ett sätt för er att föra fram era upplevelser och synpunkter gällande trygghet i kommunen.

14. Okt, 2020

Rickard trivs med nya flexibla arbetssätt

Rickard Hultman är byggprojektledare. Hans uppdrag innebär att han ibland behöver vara på plats för att träffa samarbetspartners och se till framdriften i pågående projekt. Sedan i mars arbetar han mest på distans. Det passar honom bra.

14. Okt, 2020

Chefer och medarbetare nöjda med distansarbete

Enligt Pauliina Lundberg, HR-chef, stärker resultatet tankarna på att fortsätta utveckla flexibla arbetssätt i vår nya organisation, vilket kommer att göra oss till en mer attraktiv arbetsgivare.

14. Okt, 2020

Östhammars kommun säger ja till ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark

Under tisdagskvällen beslutade sig kommunfullmäktige i Östhammars kommun för att säga ja till att Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) etablerar ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

13. Okt, 2020

Kulturveckan & Höstlov 2020

Under Kulturveckan och höstlovet mellan den 24 okt - 1 nov fylls hela kommunen av kultur för barn, unga och vuxna.

12. Okt, 2020

Företag och föreningar hyllas under digital Tillväxtvecka

Vid Tillväxtgalan uppmärksammas och hyllas varje år företag, föreningar och eldsjälar i Östhammars kommun. Nu står det klart att galan kommer att anordnas i digital form där vinnarna uppmärksammas under en Digital Tillväxtvecka den 9–13 november.

12. Okt, 2020

Han hjälper unga att hitta nya spår i livet

Ingen ung människa ska ofrivilligt vara utan utbildning eller arbete. Lennart Svanström, samordnare för kommunens aktivitetsansvar, jobbar för att stärka ungdomars vilja, motivation och förmåga. För honom är det få saker som kan mäta sig med känslan av att ha varit med och gjort skillnad, när livet plötsligt vänder för en ung människa som hamnat i utanförskap.

12. Okt, 2020

Polisrutan Östhammar:

Fler försök till nätbedrägerier.

12. Okt, 2020

Ta inte med afrikansk svinpest till Sverige!

Ny Rapport! Nu finns en ny rapport från Jordbruksverket där vi redovisar våra förslag kring vilka förebyggande åtgärder som behövs för att förhindra att afrikansk svinpest bryter ut och sprids i Sverige. Rapporten har skrivits i nära samarbete med Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
Rapport - Uppdrag att bedöma behovet av förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av afrikansk svinpest i Sverige

8. Okt, 2020

LÄS OCH HÄPNA

Jag hade inte bankkortet eller id-kort och gick på banken för att ta ut 2 000 kronor. Man kan få ett engångskort och gå till bankomaten.

7. Maj, 2019

Ulf Ivar Nilsson ställer ut i Östhammar

Han ställer ut några av sina satirteckningar

Fin morgon för att vara måndag

Är det ett UFO?