Tillväxtgalan2019_2 (2)

Förslag skall vara inne senat 8 april

21. Feb, 2019

Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem

Sedan 2015 har tillgången till datorer i grundskolan ökat. Idag finns det nästan en dator per elev

20. Feb, 2019

DATOR PROBLEM

Red har anledning att använda bibliotekets datorer. Det är stora problem med dem om man skall titta på kommunens hemsida.

20. Feb, 2019

Svagare tillväxt i skatteunderlaget

Arbetsmarknaden är fortsatt stark. SKL bedömer dock att konjunkturen mattas av och tillväxten av skatteunderlaget bromsar in under 2019 visar senaste makro- och skatteunderlagsprognosen.

REDAKTIONEN ÅTER BEMANNAD

Kontakt uppgifter: tel 0768280658, epost osthammar.nart@telia.com

20. Feb, 2019

Fler blocköverskridande styren än någonsin tidigare

2018 blev valet som ledde till flest antal blocköverskridande styren och minoritetsstyren. Det blev också valet med många maktskiften visar SKL:s skrift 310 val.

20. Feb, 2019

Så förstärks förmågan att bekämpa bränder från luften

Sverige behöver helikoptrar och flygplan för kunna bekämpa skogsbränder i framtiden. I dag lämnade MSB in svaret på regeringsuppdraget som redovisar behoven av förstärkt kapacitet avseende materiel, personalförsörjning och flygkapacitet. Utöver luftburna brandbekämpningsresurser behöver Sverige också bli bättre på samordning mellan räddningstjänsterna

19. Feb, 2019

Så många omkom i trafik under januari

Under januari månad i år omkom 31 personer och 1 489 skadades i vägtrafiken (140 svårt skadade och 1 349 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 februari. Det är 18 fler omkomna än under januari förra året.

19. Feb, 2019

Fler förtroendevalda behöver anmäla hot och hat

Hoten och hatet mot förtroendevalda har ökat, men många låter bli att anmäla. För att få fler att polisanmäla lyfter en ny skrift fram fall, som har lett till fällande domar.

19. Feb, 2019

Fler förgiftasav nikotinvätskor

till e-cigaretteren ökade användningen av e-cigaretter har lett till fler samtal till Giftinformationscentralen om misstänkta förgiftningar. En del av samtalen gäller att barn kommer åt e-cigaretter eller påfyllningsvätska. En enda klunk e-vätska med nikotin kan orsaka allvarliga symtom hos ett barn.

12. Feb, 2019

Det här granskar Skatteverket i år

Skatteverket arbetar mot osund konkurrens i bland annat byggbranschen, i år med särskilt fokus på den grå delen av marknaden. Flera åtgärder genomförs mot fusk med identiteter som kopplas till företagsbedrägerier och välfärdsbrottslighet. Handeln med kryptovalutor granskas närmare liksom branschen för influencers.

11. Feb, 2019

Medborgarna känner ansvar för sin krisberedskap

En studie visar på ett glapp mellan hur offentliga aktörer bedömer medborgarnas ansvarskänsla och förmåga vid en samhällskris och hur individen själv ser på sitt eget ansvar och förmåga.

6. Feb, 2019

Den vita dödens frammarsch!

Den extrema kyla som bitit sig fast i USA har hittills orsakat minst 20 dödsfall. Avkylningseffekten i vindbyarna har rapporterats vara ner till minus 50 grader.

6. Feb, 2019

Bra förslag i skogsbrandsutredning

I dag presenterade utredningen om sommarens skogsbränder sitt slutbetänkande. SKL delar i stort bilden av hur bränderna hanterades och förslagen om hur räddningsinsatserna kan förbättras.

4. Feb, 2019

SKL efterlyser ännu fler insatser för att den svenska klimatomställningen ska nå sin fulla potential.

Över hela landet arbetar kommuner och regioner för att bygga samhällen som är hållbara för dagens och framtidens generationer. Det sätts ambitiösa mål om hur klimatutsläppen som värmer upp vår planet ska minska.

4. Feb, 2019

IF Metalls medlemmar: Vi får inte nog med kompetensutveckling

Nästan hälften av IF Metalls medlemmar tycker inte att arbetsgivaren tar ansvar för att ge den kompetensutveckling som behövs. Drygt var tredje tror att det skulle vara svårt att få ett nytt, motsvarande jobb någon annanstans om de förlorade jobbet. Det visar en ny undersökning från Novus.

16. Nov, 2018

SKL föreslår förändrat strandskydd för landsbygden

SKL föreslår i dag regeringen förändringar av strandskyddet. Syftet är att kommuner enklare ska kunna utveckla landsbygden genom att skapa attraktiva boendemiljöer.

Är det ett UFO?

Det gick inte att komma in på toaletten på Gimo Bussterminal.