17. Apr, 2019

Granbarkborre Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar.

Den torra sommaren 2018 har lett till stora angrepp i framförallt södra Sverige. Under 2019 är det därför viktigt att skogsägare i drabbade områden inventerar sin skog löpande för att leta efter angrepp.

17. Apr, 2019

Myndigheter i samlat grepp mot att arbetstagare utnyttjas i osund konkurrens

Polisen, Arbetsmiljöverket och Skatteverket genomförde under förra veckan oanmälda kontroller på cirka 120 företag, främst på nagel- och franssalonger, runt om i landet. Syftet var att få bukt med att arbetstagare exploateras.

16. Apr, 2019

Strålsäkerhetsvärdering 2019: Acceptabel strålsäkerhet på Forsmark

Strålsäkerheten på Forsmarks Kraftgrupp AB:s tre reaktorer i Forsmark är acceptabel. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering.

16. Apr, 2019

Främja digitalisering med en e-legitimation för alla

För att främja samhällets digitalisering måste staten se till att alla privatpersoner kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram.

15. Apr, 2019

Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner.

I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd, bland annat förra årets varma och torra sommar och höst.

15. Apr, 2019

Nya förskolor i Östhammar och Österbybruk Projekteringen påbörjad!

Nu är vi igång med projekteringen av de nya förskolorna som ska byggas i Östhammar och Österbybruk.

15. Apr, 2019

Arbete för rent vatten måste organiseras om

Lägg ner de fem vattenmyndigheterna och låt Havs- och vattenmyndigheten ta över delar av deras ansvar. Det är ett av SKL:s förslag till regeringen för ett bättre arbete för rent vatten

15. Apr, 2019

Under mars 2019 omkom 10 personer och 1 244 personer skadades i vägtrafiken (134 svårt skadade och 1110 lindrigt skadade)

. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 april 2019. Det är 12 färre omkomna jämfört med mars månad 2018.

11. Apr, 2019

Ansökan öppen för sommarlovsaktivitet

Vill du arrangera en gratis sommarlovsaktivitet för barn och unga?

10. Apr, 2019

Mer krävs för att förebygga explosionsrisker på arbetsplatserna

8 av 10 kontrollerade arbetsplatser missar att förebygga risker med luftbehållare, tryckkokare, gasflaskor och anordningar som bär högt tryck och kan explodera. Dessa arbetsgivare saknar kunskaper om hur de kan minimera skador genom skötsel och kontroll, och hur de ska placera anordningarna.

10. Apr, 2019

Tidigare diagnos av Parkinson fokus för ny patientstudie på Akademiska

I en ny studie på Akademiska sjukhuset ska forskare utvärdera nya metoder för att identifiera Parkinsonpatienter mycket tidigare än förut, innan typiska symptom såsom långsamma rörelser, stelhet och skakningar visat sig. Förhoppningen är att sjukdomen ska kunna bromsas i framtiden och då är det viktigt med tidig diagnos.

10. Apr, 2019

Skydda dig mot stölder i lantbruket

Högsäsongen för lantbrukare och lantbruksgrossister är här och med den följer en ökad risk för stölder, men det finns en hel del att göra för att försvåra för tjuven.

10. Apr, 2019

Fortsatt ökat förtroende för polisen

Allmänhetens förtroende för polisen har stigit till den högsta nivån sedan mitten av 1990-talet. Det visar den årliga SOM-undersökningen.

9. Apr, 2019

Blomgrens camping blev en lyckad musikal

Varje år sätter Kulturskolan upp en stor föreställning som drama- och musikeleverna på skolan framför. Årets musikal Blomgrens camping bjöd på komplicerade relationer och stora känslor.

9. Apr, 2019

Defekt positionslykta – vanligaste felet vid besiktning

Under förra året var ”defekt positionslykta” den vanligaste anmärkningen vid kontrollbesiktningar av personbil i landet. Totalt genomfördes cirka 3 500 000 kontrollbesiktningar under 2018 varav 24 procent blev underkända med krav på efterkontroll.

5. Apr, 2019

Ny katalysator öppnar för storskalig produktion av vätgas

Ett internationellt forskarlag lett från Umeå universitet har uppfunnit ett system för storskalig produktion av vätgas som är både billigt att tillverka, fungerar på ett stabilt sätt, och som kan drivas med förnybar energi. Resultaten har publicerats i prestigefyllda Scientific Reports, utgiven av Springer Nature.

5. Apr, 2019

Påsklovsaktiviteter 2019

Här hittar du påsklovsaktiviteter för barn och unga i Östhammars kommun. Glad påsk!

3. Apr, 2019

Vi håller rent

Var med och håll Östhammars kommun rent i vår!

Varje vår deltar Östhammars kommun i Vi Håller Rent- Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.
2018 deltog 676 366 hjältar runt om i landet!

3. Apr, 2019

Politiker utbildades i kärnkraft

Ett 70 -tal personer från de fem kärnkraftskommunerna Oskarshamn, Varberg, Östhammar, Kävlinge och Nyköping deltog den 27-29 mars i en utbildning vid Ringhalsverket i Varberg.

3. Apr, 2019

Nominera din vardagshjälte till årets Kvalitetspris!

Vilken person eller arbetsplats inom de kommunala verksamheterna tycker du har gjort en särskilt bra insats under det senaste året? Skicka in din nominering senast 25 april!

1. Apr, 2019

Premiär för polisens nya hundbilar

Det första av totalt cirka 300 nya hundfordon har levererats till polisen. Det visades upp i samband med en pressträff vid Göteborgspolisens sportcenter i Göteborg under fredagen.

28. Mar, 2019

Så kan kontrollen i miljözoner bli bättre

Transportstyrelsen föreslår att fordon som inte får köra in i en miljözon inte heller ska få stanna eller parkera där. Kraven föreslås gälla där kommunen erbjuder möjlighet att parkera inom en miljözon och ska underlätta kommunernas övervakning.

28. Mar, 2019

Regeringen vill höja LAS-åldern till 69 år

SKL välkomnar förslag att höja åldersgränsen i lagen om anställningsskydd till 69 år. Att flytta fram pensionering och förlänga arbetslivet är nödvändigt för att möta behovet av arbetskraft.

21. Mar, 2019

Earth Hour - Var med och släck du också!

Lördagen den 30 mars 2019 mellan klockan 20:30 och 21:30 förväntas flera hundra miljoner människor över hela världen släcka ljuset.

21. Mar, 2019

Östhammars kommun blir en del av världens första pilgrimsled på hav och land

Det är sant - Världen första pilgrimsled, 120 mil lång sjö- och vandringsled blir snart verklighet. Den nya sträckan, Vikingaleden, som kommer att gå genom Östhammars kommun invigs den 10 juni.

21. Mar, 2019

Långsiktig samverkan ska lösa vattenfrågan

Otillräcklig vattenförsöjning skapar problem för bland annat Alunda och Österbybruk att växa. Nu förbereds en avsiktsförklaring mellan Tierp och Östhammars kommuner, med syfte att etablera ett långsiktigt samarbete kring en vattentäkt i Tierps kommun.

21. Mar, 2019

Nyheter från UL

Nytt ombud: Ica Supermarket

21. Mar, 2019

Kommunerna miljardsatsar på biblioteken

Fackförbundet DIK:s förbundsordförande Anna Troberg riktar i en debattartikel den 15 mars kritik mot SKL:s tolkning av den nationella biblioteksstrategin.

20. Mar, 2019

MSB skapar helt ny förmåga att bekämpa skogsbränder med helikoptrar

Till sommaren skapar MSB en helt ny förmåga att bekämpa skogsbränder från luften. Vid högsta beredskapsläge kommer helikoptrarna att kunna vara i luften inom 90 minuter.

20. Mar, 2019

Specialistsjuksköterskor viktiga i vårdens omställning

SKL anser att det finns ett stort behov av en förändrad specialistsjuksköterskeutbildning, men är kritisk till flera delar av den statliga utredningen om framtidens specialistsjuksköterska.

20. Mar, 2019

699 000 deklarerade första dagen

Den 19 mars öppnade deklarationen och 699 000 personer deklarerade första dagen. Redan första timmen deklarerade 45 000 personer.

20. Mar, 2019

SKL stöder färdplan för fossilfri uppvärmning

SKL ställer sig bakom Fossilfritt Sveriges färdplan för en fossilfri uppvärmning. Visionen är att all uppvärmning av bostäder och lokaler ska ske utan fossila bränslen senast år 2030.

20. Mar, 2019

Polisrutan

En hälsning från Olle Rehn som tyvärr lämnar oss för att gå i pension

19. Mar, 2019

Den tillfälliga lagens konsekvenser behöver analyseras

I ett utkast till en lagrådsremiss föreslår regeringen att lagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd ska förlängas. SKL efterfrågar en analys av konsekvenserna för kommuner och regioner.

19. Mar, 2019

Statens ersättning för ensamkommande täcker inte behoven

Statens sänkta ersättningar för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar har inneburit stora merkostnader för kommunerna. Nu uppvaktar SKL regeringen med krav på förändringar.

19. Mar, 2019

Långsiktig och hållbar ersättningsmodell för assistansen

Vi vill värna assistansreformen och att kommuner och övriga seriösa aktörer kan bedriva verksamhet med kollektivavtal. Det skriver SKL och flera av arbetsmarknadsparterna i en debattartikel

19. Mar, 2019

Anslagen till länstransportplanerna måste ökas

Länsplanerna för infrastruktur utarmas och det måste satsas mer pengar i den kommande planeringsomgången. Det skriver SKL i ett ställningstagande som lämnats till regeringen.

19. Mar, 2019

Muddring av farleden till Hargs hamn

- Hamnen är en nyckelfaktor för regional tillväxt, säger Jacob Spangenberg, ordförande i Hargs Hamn AB (till vänster). Vid sin sida har han Niklas Pettersson, projektledare, Sjöfartsverket och Peeter Nömm, vd för Hargs Hamn AB. Foto: Sjöfartsverket

15. Mar, 2019

Namntävling för den nya skolan

När det nu ska byggas en ny skola i Östhammar så har Barn- och utbildningsnämnden utlyst en namntävling.

15. Mar, 2019

Planera din resa i tid

Nu börjar högsäsongen i våra receptioner och det kan tidvis vara långa köer eller svårt att få en bokad tid som passar. Kontrollera därför i god tid om dina resehandlingar är giltiga om du ska ut och resa.

14. Mar, 2019

14 mars 07:17, Olaga hot, Östhammar

En person uppträder hotfullt och omhändertas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.

14. Mar, 2019

14 mars 07:17, Olaga hot, Östhammar
En person uppträder hotfullt och omhändertas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.
På en busshållplats på Ringvägen i Östhammar uppträder en man både verbalt och fysiskt hotfullt vilket gör att busstrafiken leds om. En buss som inte är i trafik åker in på busshållplatsen och den hotfulla mannen kliver på bussen. Busschauffören lämnar då bussen och den hotfulla mannen tar en nödhammare som han slår sönder en fönsterruta med. Strax efter anländer en polispatrull som omhändertar mannen enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Mannen är misstänkt för olaga hot och skadegörelse. Det finns inga uppgifter om att någon person kom till fysisk skada i samband med händelsen.

13. Mar, 2019

Få inte med dig antibiotikaresistenta bakterier från resan

Sol och bad i varma länder är underbart men se till att inte få en infektion orsakad av antibiotikaresistenta bakterier. Det kan ge svåra hälsoproblem.

Att resa är spännande, utvecklande och minnesvärt. För många är det livets krydda. Samtidigt ökar problemet med antibiotikaresistenta bakterier i många vanliga turistländer. För att du som resenär inte ska få med dig sådana bakterier hem finns det en del att tänka på.

13. Mar, 2019

Många företag känner inte till regler om farliga kemikalier

Många företag känner inte till att konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen i varor. Det visar en ny tillsynsrapport från Kemikalieinspektionen.

12. Mar, 2019

325 omkomna personer är 325 för många!

Varje år genomför polisen speciella trafikveckor, för att bidra till att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken. Vecka 11 är en trafikvecka, med fokus på alkohol och droger.

År 2018 omkom 325 personer i vägtrafikmiljön, enligt preliminära siffror, och av dessa var det många som var påverkade av alkohol eller droger.

12. Mar, 2019

Ny podd diskuterar lokal och regional demokrati

Nu finns en podcast om demokrati som SKL har tagit fram. I Demokratiresan får lyssnaren ta del av olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner.

12. Mar, 2019

11 mars 17:13, Stöld, Östhammar

Pojke misstänkt för ringa stöld i matvarubutik

Pojken, som är i yngre tonåren, ertappas av en väktare inne i butiken. En anmälan om ringa stöld upprättas och pojken skjutsas hem till föräldrarna.

12. Mar, 2019

Bra förslag från Agenda 2030-delegationen

SKL välkomnar flera av de förslag som Agenda 2030-delegationen presenterar i dag för hur Sverige ska nå FN:s globala hållbarhetsmål. Kommuner och regioner har en central roll i det arbetet

12. Mar, 2019

Fichtelius förstår inte det svenska flernivåstyret

Erik
Fichtelius riktar skarp kritik mot kommunerna och deras biblioteksverksamhet. En bild som SKL inte delar. Många av förslagen ligger även utanför uppdraget skriver https://www.123minsida.se/builder/pages/editpagecontent.aspx?pageid=413812529#Karin Thomasson.

12. Mar, 2019

Avsiktsförklaring om avtal för krissituationer

SKL,
Sobona och de fackliga organisationerna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om ett avtal för krissituationer. Målet är att ett avtal ska vara klart till sommaren 2019.

11. Mar, 2019

Sjukfrånvaron minskar i kommuner och regioner

Sjukfrånvaron i kommuner och regioner minskar för andra året i rad. Det visar en sammanställning från SKL, som presenteras idag.

11. Mar, 2019

Transportstyrelsen följer utvecklingen med Ethiopian Air-haveriet

Med anledning av det tragiska haveri som inträffat i Etiopien söndagen den 10 mars med ett passagerarflygplan följer Transportstyrelsen händelseutvecklingen noga. I dagsläget finns ingen information som föranleder ytterligare åtgärder än dem som tidigare vidtagits.

11. Mar, 2019

Premiär för Avvecklingsresan – en samtalsserie om avveckling 11 mar 2019

Strålsäkerhetsmyndigheten lanserar Avvecklingsresan, en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraftsanläggningar. Det första samtalet, om var i processen de svenska reaktorerna i avveckling befinner sig och vilka krav Strålsäkerhetsmyndigheten ställer, äger rum onsdagen den 13 mars. Samtalet kan följas live på plats i Solna eller via myndighetens Youtube-kanal.

11. Mar, 2019

Gemensamt arbete krävs för att bekämpa bedrägeribrotten

Bedrägerier fortsätter att öka. I dag är var sjätte brott ett bedrägeribrott. Polisen arbetar intensivt med att vända brottstrenden, men fler samhällsaktörer måste hjälpa till för att försvåra för bedragarna.

9. Mar, 2019

Antalet telefonbedrägerier minskar i region Mitt

I september 2018 startades den särskilda händelsen Dimma. I region Mitt har man de senaste månaderna satsat på det brottsförebyggande arbetet och antalet telefonbedrägerier har minskat kraftigt. Samtidigt måste utredarna ta itu med bedragarnas nya knep.

9. Mar, 2019

Bankärenden via internet - skydda dig

Många banker erbjuder idag banktjänster över internet. Flera olika säkerhetslösningar används, dels lösningar som koddosor, så kallade skrapkort eller liknande, dels identifiering via certifikat.

8. Mar, 2019

Köparen fick rätt

Högsta domstolen (HD) tvingar en bostadsrättsförening att ersätta köparen av en bostadsrätt för ekonomisk skada som uppstått på grund av felaktigheter i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen

8. Mar, 2019

Det går inte att ladda UL kort i Östhammar

När du skall ladda kortet så får du ta dig till COOP i Öregrund eller ICA-Gimohallen
Från 1 april så kan du ladda kortet på ICA Supermarket i Östhammar.

8. Mar, 2019

Nationella biblioteksstrategin saknar långsiktiga mål

Kungliga biblioteket har presenterat en nationell biblioteksstrategi. SKL välkomnar en strategi, men anser att vissa förslag inkräktar på det kommunala självstyret och saknar finansiering.

8. Mar, 2019

Kustbevakningslag ger en samlad lagstiftning och befogenhet att utreda fler brott med maritim koppling

Riksdagen har antagit förslaget om en ny kustbevakningslag. Förutom att Kustbevakningens arbete inom brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn nu samlas i en och samma lag innebär lagen att vi ska utreda fler av de brott med maritim koppling som vi redan idag upptäcker. Lagen träder ikraft 1 april i år.

7. Mar, 2019

Dags att söka serveringstillstånd till sommaren

Ska din verksamhet ansöka om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd för alkohol till sommaren?

7. Mar, 2019

Gymnasieskolans organisation 2019/20: Forsmarks skola

Barn-och Utbildningsnämnden tar upp ärendet 2019-03-07. Inget beslut i dagsläget
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden avslår Forsmark Kraftgrupp AB:s (FKA)/Vattenfalls begäran om att kommunen möjliggör elevantagning från hösten 2019 vid Forsmarks skola

7. Mar, 2019

Vattenfallgymnasiet tar över verksamheten vid Forsmarks skola till höstterminen 2020

Vattenfall gör en långsiktig kompetenssatsning tillsammans med entreprenören Fredrik Svensson och etablerar Vattenfallgymnasiet i Forsmark. Fredrik Svensson driver redan väletablerade ABB Industrigymnasium med skolor i Västerås och Ludvika.

7. Mar, 2019

Många får böter för att surfa bakom ratten

Den 1 februari 2018 infördes förbudet att använda mobiltelefon eller annan handhållen kommunikationsutrustning under färd. ”Tyvärr är det fortfarande vanligt att bilister sitter med mobilen i handen”, säger Sven Hammarström på Trafiksektion Mitt.

7. Mar, 2019

Antalet telefonbedrägerier minskar i region Mitt

I september 2018 startades den särskilda händelsen Dimma. I region Mitt har man de senaste månaderna satsat på det brottsförebyggande arbetet och antalet telefonbedrägerier har minskat kraftigt. Samtidigt måste utredarna ta itu med bedragarnas nya knep.

Bildresultat för Bilder på UL buss

7. Mar, 2019

Nu skickas tre miljoner deklarationer till dem med digital brevlåda

Utskicket av deklarationen till dem som har en digital brevlåda har nu startat. I år är det nästan en miljon fler som får deklarationen så här tidigt jämfört med förra året

6. Mar, 2019

Välkommen att praktisera hos oss i sommar

Vi erbjuder ungdomar i årskurs 9 på grundskolan och årskurs 1 och 2 på gymnasiet möjlighet att prova på arbetslivet och skaffa sig värdefull erfarenhet. 120 platser finns att söka inom exempelvis förskola, vaktmästeri eller parkarbete. Sista ansökningsdag är den 31 mars.

6. Mar, 2019

Polisrutan Östhammars kommun.

Nu har vi kommit in i den perioden där det återigen är så viktigt att hålla sina hundar under sådan uppsikt att de inte kan jaga och ställa till det för viltet.

6. Mar, 2019

Efterfrågan på godstransporter ökade under 2017, framför allt för gods på järnväg.

Trots det är lönsamheten mycket dålig för företagen som kör gods på järnväg. Om den utvecklingen fortsätter riskerar företag att slås ut och på sikt kan det leda till minskade möjligheter att köra gods på järnväg.

Hamnen i Öregrund är nästan isfri

6. Mar, 2019

Fler har rutiner mot hot och hat

Arbetet med att hantera hot och hat mot förtroendevalda har förbättras i kommuner och regioner. Fler förtroendevalda utbildas och fler har system för att förebygga och ta hand om hot och hat.

5. Mar, 2019

Staten får inte abdikera från ansvaret för arbetslösa

Arbetsförmedlingen har aviserat att 130 av 242 kontor läggs ned, framförallt i mindre och medelstora kommuner. SKL uppmanar staten att återta sitt ansvar för arbetsmarknadspolitiken.

5. Mar, 2019

Nya, tydligare regler för utmärkning till sjöss

Den 1 april träder Transportstyrelsens nya regler om sjövägmärken i kraft. Reglerna fastställer utformningen och användningen av sjövägmärken som ska vägleda den svenska sjötrafiken. I de nya reglerna finns sex nya sjövägmärken.

1. Mar, 2019

Första spadtaget på den nya skolan i Östhammar

27 februari togs det första spadtaget för den skola som ska ersätta Frösåkersskolan i Östhammar.

1. Mar, 2019

All verksamhet vid Alunda vårdcentral flyttas till vårdcentralerna i Gimo och Österbybruk

Orsaken är problem med inomhusmiljön, som ger medarbetarna fysiska besvär

1. Mar, 2019

Här finns sommarjobben

Ett sommarjobb är perfekta sätt att skaffa erfarenhet för framtiden och börja bygga på ditt CV. Det finns flera olika sommarjobb att välja mellan. Du behöver ingen erfarenhet - vi ger dig det!

1. Mar, 2019

Effektiva åtgärder för att förebygga avhopp

Skolverket har erbjudit gymnasieskolor stöd för att förebygga avhopp. Fyra experter har besökt 47 gymnasieskolor och tillsammans med rektorer tagit fram olika åtgärder. Goda relationer med eleverna, tydliga rutiner och snabbt sätta in åtgärder är de största framgångsfaktorerna för att förebygga avhopp enligt deltagande rektorer. Det visar den utvärdering som Skolverket genomfört.

28. Feb, 2019

Kommuner satsar stort på hållbart klimat

Olyckligt att Världsnaturfonden ger en bild av att Sveriges kommuner inte har klimatförändringarna högt på agendan. Kommunerna satsar tvärtom stort skriver Lena Micko på Aftonbladet debatt.

28. Feb, 2019

Fortsatt högt förtroende för vården

Åtta av tio patienter anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Tillgången upplevs som god i hela landet, men andelen har sjunkit något från föregående år.

28. Feb, 2019

Ny studie belyser mekanismer bakom skjutvapenvåldet

Skjutvapenvåldet fyller viktiga funktioner för deltagarna i kriminella miljöer. Våldet fungerar som ett sätt att bygga upp sitt rykte och stärka sin position – samtidigt som det används för att skydda det egna livet. Det visar en ny rapport från Brå.

28. Feb, 2019

Låg grundvattennivå i Östhammars kommun

Under flera år har de varma och torra somrarna lett till låga grundvattennivåer över hela Sverige.

27. Feb, 2019

PRESSMEDDELANDE FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN OCH TRAFIKVERKET

Koldioxidutsläppen från vägtrafiken ökar igen efter flera års minskning. Huvudorsaken är den ökande lastbilstrafiken och att andelen biodrivmedel inte fortsatt öka. Utsläppen beräknas ha ökat totalt med cirka 0,5 procent eller 76 000 ton under 2018.

26. Feb, 2019

Årets sverigefinska kommun 2018!

Hans Raab var på plats i Övertorneå och mottog utmärkelsen från Sverigefinländarnas delegation.

Bilden föreställer inget kommunalt konstverk. Det är en tavla som Thorbjön Ahlbäck ställer ut på biblioteket i Östhammar

25. Feb, 2019

Saknad konst

Många kommuner har dålig kontroll över sida kostverk

Fin morgon för att vara måndag

12. Feb, 2019

Det här granskar Skatteverket i år

Skatteverket arbetar mot osund konkurrens i bland annat byggbranschen, i år med särskilt fokus på den grå delen av marknaden. Flera åtgärder genomförs mot fusk med identiteter som kopplas till företagsbedrägerier och välfärdsbrottslighet. Handeln med kryptovalutor granskas närmare liksom branschen för influencers.

Är det ett UFO?

Det gick inte att komma in på toaletten på Gimo Bussterminal.