16. Nov, 2018

SKL föreslår förändrat strandskydd för landsbygden

SKL föreslår i dag regeringen förändringar av strandskyddet. Syftet är att kommuner enklare ska kunna utveckla landsbygden genom att skapa attraktiva boendemiljöer.

15. Nov, 2018

Riksdagen bör rösta nej till regional planering

SKL vill att riksdagen röstar nej till civilutskottets förslag att införa bestämmelser om obligatorisk regional fysisk planering i plan- och bygglagen. Det försvagar den lokala demokratin.

15. Nov, 2018

Besvärligt läge med avskalad övergångsbudget

I väntan på en ny regering presenteradesidag övergångsbudgeten. Budgeten innehåller inte den tidigare aviserade ökningen av de generella statsbidragen till kommuner, landsting och regioner.

15. Nov, 2018

24 personer omkom i trafiken under oktober

Under oktober månad i år omkom 24 personer och 1 499 skadades i vägtrafiken (173 svårt skadade och 1 326 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 november. Det är 4 fler omkomna än under oktober förra året.

8. Nov, 2018

Polisrutan Östhammars kommun.

Det var det längesedan jag skrev någon polisruta och jag kan tyvärr inte lova att den kommer komma varje vecka men jag lovar att försöka
ÖNT: Välkommen tillbaka.

1. Okt, 2018

Fler elever behöriga till gymnasiet

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter sedan förra året. 84,4 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga jämfört med 82,5 procent 2017. Framför allt är det andelen behöriga pojkar som ökar. Det visar Skolverkets nya statistik som också finns uppdelad på skolor, kommuner och län.

1. Okt, 2018

846 fall av sjöräddning under maj – augusti 2018

846 fall av sjöräddning under perioden maj – augusti. Det är facit när årets fritidsbåtsommar summeras. Den varma sommaren återspeglas tydligt i statistiken – antalet insatser för simmare och badare har ökat markant i år. Även antalet båtbränder ökade i år.

19. Sep, 2018

MSB har lämnat en delredovisning till regeringen om hur beredskapen att hantera svåra skogbränder kan förbättras redan till sommaren 2019

Skogsbrandssäsongen var under den gångna sommaren exceptionell i Sverige. Brandrisken var extrem i stora delar av landet. Flera stora och svårsläckta bränder härjade samtidigt och de höga brandriskvärdena varade under lång tid, från maj till augusti.
Utveckla befintliga och nya förstärkningsresurser

19. Sep, 2018

26 beslut i ärenden om nya växtskyddsmedel hittills i år

Mellan januari och augusti i år har Kemikalieinspektionen fattat 26 beslut i ärenden om godkännanden av nya växtskyddsmedel. 23 av de 26 besluten var bifall på ansökningarna.

GRATTIS PÅ 70 ÅRSDAGEN

Image result for kalle anka nr 1948

17. Sep, 2018

27 personer omkom i trafiken under augusti

Under augusti 2018 omkom 27 personer och 1 545 skadades (194 svårt skadade och 1 351 lindrigt skadade) i vägtrafiken.

Träffade dem när de väntade på bussen i Östhammar.

11. Sep, 2018

Få omkomna i frtitidsbåtar under augusti

Fram till och med augusti i år har sju personer omkommit i fritidsbåtolyckor. Det är betydligt färre än normalt. Jämfört med samma period åren 2010-2017 har det genomsnittliga antalet omkomna varit 16. Det visar preliminära siffror från Transportstyrelsen.

6. Sep, 2018

Dataproblem

Biblioteken datorer

3. Sep, 2018

Amnesty: Barn bryter sten till ditt batteri

I Kongo-Kinshasa tvingas barn arbeta under svåra förhållanden i koboltgruvor. Det visar en rapport från Amnesty International som publiceras idag. Rapporten visar också att de multinationella företag som använder kobolt i sina produkter har dålig kontroll på varifrån den kommer eller hur den utvinns.

Är det ett UFO?

Det gick inte att komma in på toaletten på Gimo Bussterminal.